Оголошення

2018 02 15 historians logo

 

Historians.in.ua – український науковий історичний веб-портал. Сайт задуманий як майданчик для комунікації між регіональними осередками істориків в Україні, між фахівцями з різних країн, між різними поколіннями інтелектуалів та між різними дисциплінами. Ми чітко позиціонуємо себе як не  неофіційний науковий і освітній ресурс з розширеними можливостями критики та дискусії.


Веб-сторінка почала функціонувати з 1-го січня 2012 р. Редактори сайту - професійні історики, що спеціалізуються на різних галузях і періодах. Сайт єдиний (один з небагатьох) ресурсів не прив’язаних до інституцій, а отже вільний від тиску і пропаганди.


Ми ЄДИНИЙ фаховий історичний (гуманітарний) майданчик для критичних рецензій, боротьби з нефаховістю і плагіатом. Якщо нас не стане, то наукова історична спільнота буде позбавлена можливості для критичної саморефлексії.


Ми стежимо за книжковими новинками і наші публікації про хороші книги іншими мовами привертають до них увагу в Україні і сприяють появі їх україномовних перекладів.


Нашими Авторами є як провідні українські та зарубіжні історики, так і ті, хто лише починає свій шлях, гуманітарії різних напрямків. Упродовж 2013 – 2015 рр. ресурс поповнювався щодня, з 2016 р. – 4 – 5 разів на тиждень. Щороку веб-сторінку відвідує 150-170 тисяч відвідувачів, 80% з яких припадає на Україну (потім за відвідуванням йдуть Польща, Канада, Німеччина, США, Росія).


Веб-портал і однойменна група на фейсбук отримали прихильність і стали відомими як в Україні, так і поза її межами. Це один із провідних українських фахових веб-порталів. Як інформаційний ресурс, ми відкриті для співпраці і партнерства, поширення оголошень, всілякого інформаційного сприяння партнерам і організаціям, що займаються історичними дослідженнями, організаціями семінарів, конференцій, літніх шкіл.


  Однією з важливиих рис ресурсу є організація або підтримка публічних заходів. Сподіваємося продовжити ці традиції і в наступні роки.


Найближчим часом планується здійснити низку наукових і освітніх кроків. Це переклади робіт провідних фахівців з історії пам’яті та історичної політики,  глобальної історії, історичної урбаністики, ми продовжимо інтерв'ю з молодими науковцями та знаними дослідниками, здйснюємо низку інтерв'ю опитувань на міждисциплінарну тематику.


Традиційно навесні у Полтаві проводиться (уже чотири роки поспіль 2015, 2016, 2017, 2018 рр.) низка заходів: Історія. Гендер. Сексуальність. Полтава. Що включає в себе: відеодискусію, велику лекцію запрошеного лектора, науковий семінар з жіночої історії на 3 – 4 доповіді. Цього року даний семінар проводитимиться в квітні.


Планується низка інших публічних заходів, про які повідомимо ближчим часом.


www. historians.in.ua – некомерційний проект, котрий потребує фінансової підтримки своїх доброзичливців. Наявні партнерства і наші пошуки грантових проектів уповні не можуть забезпечити проведення публічних заходів, адміністрування, комунікацію, технічну підтримку сайту, переклади важливих текстів.

2018 02 15 skrynia

 

 

Хочемо висловити щиру подяку нашим жертводавцям, що підтримали наш ресурс минулого року.

 

 


Підтримати проект можна:

 


Рахунок у банку:
Харківська обласна громадська організація         
Центр підтримки реформ       
ПАТ “Ідея Банк” м.Харків    
р/р 26001310414419                                        
МФО 336310

 


Картка Приватбанку: Маслійчук Володимир Леонтійович 5168 7427 2288 2648

2018 12 21 afterviolence

 

10-17 червня 2018 року, м. Дніпро, Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»

Організатори: Prisma Ukraïna – Research Network Eastern Europe (Forum Transregionale Studien, Berlin), Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» (Дніпро), Center for Governance and Culture in Europe/University St. Gallen (St. Gallen), German Historical Institute Warsaw, European University Viadrina (Frankfurt/Oder) та Центр прикладної антропології (Київ).

Літня школа присвячена проблемам осмислення явищ насилля та пам’яті про травматичний досвід ХХ та початку ХХІ ст., фізичний та психологічний. Фізичне насильство продовжувалося також через стирання пам'яті, замовчування, забуття, страх, байдужість і маніпулювання суспільною свідомістю. Академія планує головний фокус на проблемах презентації та замовчування травм у різних видах наративів (спогади, художня література, журналістські тексти, історіографія, кіно, графіка, картини, пам'ятники та інші символічні структури). Трансрегіональна академія буде зосереджена в першу чергу на минулому та сьогоденні України, яка глибоко постраждала протягом ХХ ст. від революцій, двох світових воєн і Голокосту і є простором як військового, так і символічного конфлікту зараз. До участі в Академії запрошуються також молоді вчені, які вивчають аналогічні явища у східноєвропейському регіоні, або працюють у ширшій компаративній перспективі.

Трансрегіональна академія відбудеться у Дніпрі (Катеринославі-Дніпропетровську), в місті, де конкурують козацька, польська та російська імперська легенди походження міста. Місто має особливий характер завдяки закритому статусу після Другої світової війни, через розміщення в ньому ракетного виробництва. Академія включатиме не тільки лекції та обговорення проектів учасників, але й антропологічні воркшопи в різних районах міста. Цей компонент Академії дозволить краще замислитися над логікою вилучення певних фігур і традицій з міського меморіального простору. Крім того, таким чином сподіваємося заохотити учасників до роздумів про те, як минуле стає пов’язаним із сьогоденням через відкриття та функціонування різних місць пам’яті.

Основними темами Академії будуть: досвід переживання та свідчення про травматичне минуле; життя разом зі спогадами про травматичне минуле; коммеморація, практика забуття та / або прощення, і дискурси, що стоять за ними.

Як податися:

До участі в Академії запрошуються аспіранти та постдоки, що представляють різні суспільні і гуманітарні дисципліни (зокрема, історію, літературознавство, соціальну антропологію, соціальну психологію, соціологію та політичні науки), чиї дослідження пов'язані з вищезгаданими темами та питаннями Академії.

Робоча мова Академії: Англійська.

Заявка має включати

- CV (до 3-х сторінок);

- Опис проекту, над яким аплікант зараз працює (3-5 сторінок). Проект має містити попередні висновки;

- Зразок наукової публікації апліканта (будь-якою мовою);

- Імена двох науковців, які можуть виступити як рефері (жодних рекомендаційних листів не вимагається)

Заявки, англійською мовою у вигляді одного pdf файлу, треба надсилати на адресу prisma@trafo-berlin.de із темою листа “After Violence”.

Кінцевий строк прийому заявок 3 лютого 2019 р.

Організатори відшкодовують кошти на транспорт, проживання та харчування прротягом Академії.

Transregional Academy “After Violence: The (Im-)Possibility of Understanding and Remembering” 10–17 June, “Tkuma” Ukrainian Institute for Holocaust Studies, Dnipro (Ukraine)

Rationale

Our Transregional Academy will address issues related to the understanding and remembering of traumatic experiences of physical and symbolic violence that occurred during the 20th and 21st centuries. This violence was prolonged by the erasure of memory, through silence, oblivion, fear, indifference, and manipulation of the public consciousness. The Academy will consider problems of representation and the silencing of traumas in various kinds of narrative texts (memories, fiction, journalistic texts, historiography, cinema, graphic arts, paintings, monuments and other symbolic structures). The Transregional Academy will predominantly focus on Ukraine, which became one of the main battlefields of the 20th century, profoundly affected by revolutions, the two world wars, and the Holocaust. Ukraine now represents a space of both military and symbolic conflict. The Academy additionally wants to explore studies covering the wider Eastern-European region, seeking original and productive comparisons with similar phenomena beyond Ukraine. Researchers engaged in interdisciplinary work in the humanities and social sciences are highly welcomed. The Transregional Academy aims to reflect upon the following themes, among others, in discussion:

Experiencing and witnessing traumatic events

What are the limits of reasoning a continued traumatic experience and how can we approach the moral dimension of such a mental act? Is it possible to create intellectual distance and, at the same time, maintain moral sensitivity to ongoing violence, when it has already become entrenched in everyday practices, and when the language of hatred has become a completely “natural” expression? How can the logic behind decisions of those people that are recruited to commit violence and kill their own compatriots, neighbors, or even friends and relatives, be explained (but not excused)? How could victims be perpetrators at the same time? What can we learn from analyzing the strategies of perpetrators to rationalize and self-justify their behavior? What traps could someone encounter from trying to comprehend the actions of a perpetrator?

Living and dealing with memories of a traumatic past

What kind of experiences and memories could be provoked despite or because of silencing the trauma? How did preserving and disseminating the knowledge about “unsanctioned” and unspoken traumatic experiences during Soviet era function? What are the long-lasting effects of living in a society of victims and perpetrators without any public reflection on the violence that once took place? p.3

Commemoration, practices of forgetting and/or forgiving, and discourses beyond them

Do commemorative practices bring us closer or further away from a deeper understanding of violence? Is it possible to recall knowledge and experiences of violence one did not suffer from? What kind of experience cannot be covered by commemorative practices? How can commemoration become a self-negating practice? How can the process of forgiving contribute to reconciliation?

Interacting with the City

The Transregional Academy will be held in Dnipro (Ekaterinoslav-Dnipropetrovsk), Ukraine, where Cossack, Polish, and Russian imperial traditions compete with respect to the city’s origins. The city holds a special character from its closed status after the Second World War due to its production facilities for rocket missiles. The Academy will not only include lectures and discussions on the participants’ projects, but also organize anthropological fieldwork in various urban areas. This part of the Transregional Academy is aimed to encourage reflection on the possible reasons behind the exclusion of certain actors and traditions from the urban collective memory. It also aims to direct participants to thinking of how the past becomes a concern of the present through the planning and opening of different memorial sites.

The Transregional Academy will gather 18-20 doctoral and postdoctoral scholars from various social sciences and humanities disciplines (including, but not exclusive to, history, literature, social anthropology, social psychology, sociology and political sciences) whose studies relate to the Academy’s above-mentioned topic(s) and questions. Our Transregional Academy will take place at the “Tkuma” Ukrainian Institute for Holocaust Studies and the Museum “Jewish Memory and Holocaust in Ukraine”, located at the Menorah Dnipro Multifunctional Center.

Steering Committee: Iuliia Buyskykh (Kyiv), Susi K. Frank (Berlin), Andrii Portnov (Frankfurt/Oder), Ulrich Schmid (St. Gallen), Igor Shchupak (Dnipro), Viktoriia Serhiienko (Kyiv), Denys Shatalov (Dnipro), Annette Werberger (Frankfurt/Oder).

Scholars to be Invited to Give Guest Lectures: Korine Amacher (University of Geneva), Jan C. Behrends (Centre for Contemporary History (ZZF) Potsdam), Serhii Plokhy (Harvard University), Miloš Řeznik (German Historical Insitute Warsaw), Carmen Scheide (University of Bern), Alexander Wöll (University of Potsdam).

Academy language: English.

How to Apply

The Transregional Academy is targeted at doctoral and postdoctoral researchers wishing to present their current projects that concentrate on the themes relevant to the questions raised above. Although the Transregional Academy focuses on Ukraine and Eastern Europe, comparative perspectives on the above-mentioned issues from other regions are highly welcomed.

— A CV (max. 3 pages);

— A three- to five-page outline of the project the applicant is currently working on, with a brief introductory summary thereof;

— A sample of an academic writing (in any language);

— The names of two university faculty members who can serve as referees (no letters of recommendation required).

The organizers cover all costs of travel and accommodation

The application should be written in English and sent via email as one pdf file to prisma@trafo-berlin.de

Please specify the topic of the Academy: “After Violence” in the subject line of the e-mail. Deadline for applications is 3 February 2019.

Those who send their applications after the deadline will not be considered. Notifications of acceptance will be sent by mid-February 2019.

 

2018 12 21 afterviolence

 

Літня школа присвячена проблемам осмислення явищ насилля та пам’яті про травматичний досвід ХХ та початку ХХІ ст., фізичний та психологічний. Фізичне насильство продовжувалося також через стирання пам'яті, замовчування, забуття, страх, байдужість і маніпулювання суспільною свідомістю. Академія плануєголовний фокус на проблемах презентації та замовчування травм у різних видах наративів (спогади, художня література, журналістські тексти, історіографія, кіно, графіка, картини, пам'ятники та інші символічні структури). Трансрегіональна академія буде зосереджена в першу чергу на минулому та сьогоденні України, яка глибоко постраждала протягом ХХ ст. від революцій, двох світових війн і Голокосту і є простором як військового, так і символічного конфлікту зараз. До участі в Академії запрошуються також молоді вчені, які вивчають аналогічні явища у східноєвропейському регіоні, або працюють у ширшій компаративній перспективі.

2018 12 19 grant 1

The Council on Library and Information Resources (CLIR) is pleased to offer fellowships generously funded by The Andrew W. Mellon Foundation for dissertation research in the humanities or related social sciences using original sources.

The program offers about fifteen competitively awarded fellowships a year in amounts up to $25,000. Each provides a stipend of $2,000 per month for periods ranging from 9-12 months. Each fellow receives an additional $1,000 upon participating in a symposium on research in original sources and submitting a report acceptable to CLIR on the research experience.

 The purposes of this fellowship program are to:

 • help junior scholars in the humanities and related social sciences gain skill and creativity in developing knowledge from original sources;
 • enable dissertation writers to do research wherever relevant sources may be, rather than just where financial support is available;
 • encourage more extensive and innovative uses of original sources in libraries, archives, museums, historical societies, and related repositories in the U.S. and abroad; and
 • capture insights into how scholarly resources can be developed for access most helpfully in the future.

Selection Criteria

A special committee of scholars in the humanities, archivists, and special collections librarians will select fellowship recipients.

 The committee includes representatives from different fields of the humanities and related social sciences, reflecting the variety of fields represented in the research proposals. The committee will assess quality with reference to the following criteria:

importance of the proposed dissertation to the applicant’s field;

appropriateness of the primary-source collection(s) and institutions in which the applicant proposes to do research;

 • competence of the applicant for proposed research as indicated by references, transcripts, language skills, research experience, and other academic achievements; 
 • and 
 • prospects for completing specified research within the time projected.

Recipients will not be expected to complete all dissertation work during the fellowship period–merely the portion of their research outlined in the proposal.

 The committee will give preference to sound, non-traditional projects that—

 • use sources in innovative, creative ways;
 • use newly available or little studied sources;
 • make interdisciplinary use of sources; and/or
 • use sources in repositories that cannot, themselves, provide financial assistance to researchers.

Fellows may propose to work in more than one repository during the fellowship period, including repositories abroad. Preference is given to applicants working away from their home institutions. The selection committee will assess the applicant’s need for working in multiple repositories, working abroad, or both.

 In the administration and awarding of fellowships, neither CLIR nor the selection committee discriminates on the basis of age, gender, race, ethnicity, physical disability, marital status, sexual orientation, religion, citizenship or immigration status, or political affiliation.

See more

2018 12 12 School

Since 2014, the Institute has organised the annual Max Planck Summer Academy for Legal History. Its aim is to provide roughly 20 early-stage researchers, usually PhD students, from all over the world with an in-depth introduction to basic approaches and methods of research in legal history.

The Summer Academy is intended to develop the ability of its participants to transfer legal terminologies and theories across linguistic and cultural contexts, thus providing a basis to build and consolidate international research networks.

It addresses highly motivated early-stage researchers, usually PhD candidates, with an interest in the basic research of historical formation and transformations of law and other normative orders.

The Summer Academy consists of two parts. The first part provides an introduction to the study of sources, methodological principles, as well as theoretical models and controversial research debates on basic research fields of legal history. In the second part, the participants discuss the special research theme and develop their own approach to the topic.

The next course takes place from 5 August 2019 - 16 August 2019 at the Max Planck Institute for European Legal History in Frankfurt am Main, Germany.

This year's theme: Law in Texts and Contexts

Written texts represent the largest part of the sources of legal history. Obviously, they cannot be understood without their respective historical contexts. In recent decades, however, there has been a growing awareness that they must also be read with specific attention to their mediality and their interrelation with visual and oral sources as well as objects and artifacts. Historians, but also legal theorist, are reflecting more intensively about textuality and normativity, and digital humanities seem to hold great opportunities for legal historical research. What do this developments mean for legal historical research, and its specific task?

Applicants to the 2019 Summer Academy are encouraged to present research projects that give special consideration to the connection between normativity and textuality.

see more