14 06 2019 hadiach
 
 
Громадська організація “Центр дослідження і популяризації польської спадщини на Слобожанщині” – за підтримки Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові – має намір провести міжнародний круглий стіл “Гадяцька унія і її місце в історії польсько-українських відносин” (11 жовтня 2019 р.)
 
    Минулого року виповнилися 360 років з моменту підписання Гадяцької унії, яка запропонувала реальний шлях подолання польсько-українських антагонізмів і створила передумови для порозуміння цих двох народів в межах оновленої Речі Посполитої. Концепція Великого князівства Руського, яка була ключовим пунктом Гадяцького проекту, стала органічним етапом у ґенезі політичної свідомості українського народу і справила потужний вплив на подальший розвиток його політико-правової думки. Водночас спроби реалізувати Гадяцьку угоду унаочнили низку проблем, які серйозно впливатимуть на внутрішньополітичну ситуацію в Україні в останній третині XVII ст. – на початку XVIII ст., а зрештою – визначать сумний фінал боротьби українського народу за незалежність (йдеться, про розкол всередині еліти і брак її порозуміння з широкими верствами населення України, неприйняття частиною річпосполитської шляхти компромісного розв’язання "козацького питання", активне втручання до ситуації всередині України зовнішніх сил, і насамперед – Московського царства. Які політичні передумови уможливили ґенезу Гадяцької угоди? Яку роль відіграли політичні і юридичні традиції Речі Посполитої Обох Народів у формуванні концепції Великого князівства Руського? Чи був тоді взагалі шанс реалізувати Гадяцьку унію з огляду на багатолітню польсько-українську війну і початок доби Руїни? Що заважало імплементувати цей документ і досягти міцного польсько-українського порозуміння? Відповідь на ці та інші питання спробують дати учасники майбутнього круглого столу.
    Його тематичне тло складатимуть наступні питання:
 
1. Причини і передумови появи Гадяцької унії. В цьому зв’язку головну увагу планується звернути на амбівалентну історію польсько-українських відносин і попередні спроби подолання існуючих протиріч, а сам Гадяцький проект – вписати до широкого контексту міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі.
 
2. Політичні біографії головних конструкторів Гадяцького проекту (Івана Виговського, Юрія Немирича, Станіслава-Казимира Беневського) та їх роль у підготовці й підписанні відповідної угоди.
 
 
3. Політичні процеси в Україні в 1658-1659 рр. Зокрема, передбачається проаналізувати реакцію на підписання Гадяцької угоди українського і польського суспільств, процес її ратифікації у Варшаві і позицію різних груп політичної еліти Речі Посполитої, перебіг українсько-московської війни і причини відставки Івана Виговського.
 
 
4. Історична спадщина Гадяцького проекту. Серед іншого, йдеться про рецепції його ідей в українській політичній думці ранньомодерної доби, а також – у внутрішній і зовнішній політиці Українського Гетьманату.
 
 
5.  Відображення Гадяцької унії, її головних творців і історичного контексту в українській і польській історіографії.
 
 
    Офіційні мови круглого столу: українська, польська, англійська.
 
    Організатори забезпечують проживання і часткове харчування учасників круглого столу.
 
За результатами круглого столу буде опублікований збірник його матеріалів.
 
    Заявку на участь у круглому столі просимо подавати до 1 вересня 2019 р. на адресу cerepropis@ukr.net
 
 
 
 

Формуляр

учасника міжнародного круглого столу

“Гадяцька унія і її місце в історії польсько-українських відносин”

(11 жовтня 2019 р.)

Ім’я ...........................................................................................................................

По-батькові ..................................................................................................................

Прізвище ....................................................................................................................

Тема доповіді…........................................................................................................

Контактна адреса (просимо повідомити поштову адресу або e-mail)………. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Місце праці доповідача (просимо повідомити повну назву, номер телефону, або e-mail)...................................................................................................................

……………………………………………………………………………………….

Дати бронювання проживання:

10.10/11.10

11.10/12.10

Дата  …………..                              Підпис……………………………….