Про нас

Наш сайт починає працювати 1 січня Нового року, в якому вочевидь ми житимемо у кризі, з кризою й усупереч кризі. Ми починаємо цей проект із усвідомленням нагальності потреби у раціональній критичній рефлексії, простір якої в Україні неухильно зменшується на користь різного роду галасливої та звабливо примітивної пропаганди, самозаспокоєння і самозакоханості, щоразу відвертішої агресії (якщо не фізичної, то вербальної – чого варті самі лише коментарі на більшості інтернет-сайтів) і щоразу всеохопнішої апатії. Ми не маємо готових і простих відповідей на всі виклики, що стоять перед Україною і Європою, але хочемо запропонувати способи їх пошуку. А ще виходимо з того, що перший крок у подоланні кризи – чесно назвати речі своїми іменами.

portnov andriy 2015 2

 

Андрій Портновісторик, випускник історичного факультету Дніпропетровського університету (2001) та Студіюм Східної Европи Варшавського університету (2003). 2005 року захистив кандидатську дисертацію «Науково-освітня діяльність української еміграції у міжвоєнній Польщі» (науковий керівник – Ярослав Ісаєвич) в Інституті українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України.

У 2004–2006 роках запрошений науковий працівник Трирського університету. У 2006–2008 – старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України, у 2009–2010 роках – радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. У 2007–2010 роках – головний редактор журналу «Україна Модерна».

У 2012–2014 роках – стипенідат Wissenschaftskolleg zu Berlin, у 2014–2015 – стипендіат Фонду ім. Александра фон Гумбольдта. З 2012 викладає в Інституті славістики Університету Гумбольдтів в Берліні. У 2013–2016 був запрошеним професором Вільного університету Брюсселя, SciencesPo (Париж), Вільного університету Берліна, Базельського університету, Європейського університету “Віадріна” у Франкфурті-на-Одері.

Із 2015 – директор Берлінсько-Бранденбурзької Української Ініціативи (http://www.forum-transregionale-studien.de/en/forum/programs-and-initiatives/berlin-brandenburg-ukraine-initiative.html).

Лауреат премії ім. Юрія Шевельова (за книжку “Історії для домашнього вжитку”) та премії ім. Єжи Ґєдройця (за книжку “Наука у вигнанні”).

Веде блог на сайті Уроки истории та відеоблог на сайті Ab Imperio.

2016 06 08 masliychuk

 

Володимир Маслійчук – історик, випускник історичного факультету Харківського державного університету (1996). 2001 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст.» в Харківському національному університеті ім. Василя Каразіна. У 2001 - 2014 рр. викладав та був науковим працівником у навчальних та наукових закладах Харкова, Києва, Львова. З осені 2015 р. докторант Харківської державної академії культури. Тема студій: Культурно-освітні ініціативи другої половини XVIII - першої третини ХІХ ст. (Лівобережна та Слобідська Україна).

Яценко Владислав

 

Владислав Яценко – кандидат історичних наук, голова історичної секції Харківського історико-філологічного товариства. В 2007 році в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна захистив кандидатську дисертацію на тему «Інтеграція українського козацтва до соціальної структури Російської імперії у XVIII ст.». В 2006-2014 р. працював на посаді викладача, а з 2010 р на посаді доцента на кафедрі українознавства Харківського національного економічного університету, викладав курс історії України. В 2010-2013 рр. – докторант в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ). В 2013 випускник XXIII Літньої школи SEW (семінар професора Анджея Суліми-Камінського), стажувався в Історичному інституті Варшавського університету. З 2003 року член Харківського історико-філологічного товариства (ХІФТ), з 2008 – голова історичної секції ХІФТ. У 2015-2016 роках – стипендіат програми імені Івана Виговського (Польща).

Пастушенко Тетяна Вікторівна

Пастушенко Тетяна Вікторівна – старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук. Працює у відділі історії України періоду Другої світової війни. Тематика основних наукових зацікавлень: нацистський окупаційний режим, примусова праця іноземців у Третьому райху, в’язні концтаборів, радянські військовополонені, усна історія.

Тема кандидатської дисертації, яку захистила у 2007 р., «Остарбайтери з України: вербування, примусова праця, репатріація (історико-соціальний аналіз на матеріалах Київської області)».

Григорій Стариков

Григорій Стариков - кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Закінчив історичний факультет Сумського педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (2005) та аспірантуру Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (2008). Працює у Відділі Джерелознавства нової історії України від початку 2011 року.

Захистив кандидатську дисертацію за темою “ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА Д.І. БАГАЛІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ НАУКОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.” (2011).

Наталя Лаас, редактор сайту Historians

 

Наталя Лаас – кандидат історичних наук. 2006 року закінчила історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, а 2009 року – аспірантуру Інституту історії України Національної академії наук України (Київ). Відтоді й дотепер науковий співробітник цього Інституту. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми соціальної історії України другої половини 40-х – середини 60-х рр. ХХ ст. в англомовній історіографії» (2010).

У 2008–2013 роках була редакторкою бібліографії та рецензій часопису «Критика» (Київ). Від 2011 року викладає основи політології та соціології у Національному авіаційному університеті (Київ).

Стажувалася в Університеті імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща, 2009–2010) та Каліфорнійському університеті в Берклі (США, 2013). Брала участь у міжнародних наукових конференціях та літніх школах у Іспанії, Литві, Південній Кореї, Польщі, Росії.

Наукові зацікавлення: зарубіжна історіографія історії СРСР та України; соціальна та економічна історія Радянського Союзу; історія емоцій.

Олександр Панкєєв

Панкєєв Олександр Сергійович (01.09.1984, м. Запоріжжя)

Науковий співробітник Відділу джерел княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України.

У 2007 році закінчив історичний факультет Запорізького національного університету за спеціальністю “Архівознавство” та вступив до аспірантури Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України. З 2010 року співробітник Інституту

У 2011 році проводив дослідження на базі Канадського інституту українських студій, Університет Альберти, Канада. У 2012 та 2013 роках – проводив дослідження на базі Центру українського та канадського фольклору імені Кулів, Університет Альберти, Канада.

Сфера наукових інтересів   історія Південної України, історія державного устрою, усна історія.

Михайло Гаухман

 

Гаухман Михайло – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Луганського обласного краєзнавчого музею. У 2003–2008 рр. навчався на історичному факультеті Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2008–2011 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі історії України того ж університету. У 2012 р. захистив у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію за темою «Репресивна діяльність адміністративно-поліційних органів влади Російської імперії в національній політиці на Правобережній Україні (1905–1914 рр.)». З 2012 р. працює в Луганському обласному краєзнавчому музеї. Наукові інтереси: національне питання в Російській імперії; українська історіографія ХІХ–ХХ ст.; історія Луганського краю наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

 Ігор Сердюк

Ігор Сердюк – кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, у 2010 році в національному університеті «Києво-Могилянська академія» захистив дисертацію "Полкові міста Гетьманщини середини ХVІІІ ст.: історико-демографічний вимір (на прикладі Ніжина, Переяслава й Стародуба)". Основні наукові зацікавлення: історична демографія та урбаністика Гетьманщини, останнім часом працює над вивченням проблем дитинства в українському традиційному суспільстві. У 2014 та 2016 рр. мав стажування при факультеті Artes Liberales Варшавського університету. Отримував гранти Міжнародної асоціації гуманітаріїв (2011) та Наукового товариства імені Шевченка в Америці (2014, 2016). 

Основні публікації

Книги:

Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. Полтава: АСМІ, 2011. 304 с.

Статті, розділи в книгах:

- Эмоциональная составляющая убийства «нечистого» ребенка (эпизод из жизни Гетманщины ХVІІІ века) // Антропологический форум. СПб, 2015. № 25. С. 118–144.

- Ставлення до хворих дітей і сиріт в суспільстві Гетьманщини (на прикладі долі Романа Краснощоченка та його племінників) // Соціум. Альманах соціальної історії / головний редактор В. Смолій; відповідальний редактор В. Горобець. К., 2015. Вип. 11–12. С. 61–70.

- Полкові міста Гетьманщини в другій половині ХVІІІ ст.: економіка та демографія // Українська держава другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.: політика, суспільство, культура.  К., 2014. С. 231–270.

- Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст. // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. Т.1: Практики, казуси та девіації повсякдення. К.,. 2012. С. 57–86.

- Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 рр. як джерело для вивчення історико-демографічних характеристик міського населення Гетьманщини // Гістарычная ўрбаністыка: асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база: зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал. І.В. Соркiна (адк. рэд.) [і інш.]. Гродна: ГрДУ, 2012. С.139–147.

- Рец. на: Володимир Маслійчук. Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині ХVІІІ ст. Харкiв: Харківський приватний музей міської садиби. 2008. 128 с. ISBN: 978-966-7713-059. // AB Imperio. 2011. №1.  С. 362–369.

- Дитяча смертність в містечку Яреськи Миргородського полку (за даними метричних книг другої половини ХVІІІ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2011. №982: Сер. Історія. Вип.44. Спеціальний випуск. С.61–71.

- Населення літнього віку у містах Гетьманщини (за даними Румянцевського опису 1765–1769 рр.) // Соціум. Альманах соціальної історії. Вип.9. К., 2010. С. 56–66.

- Повторні шлюби в Гетьманщині у другій половині ХVІІІ ст. (за даними метричної книги Христорождественської церкви містечка Яреськи Миргородського полку) // Краєзнавство. К., 2010. Ч. 3–4. С.47–55.

- Баба-повитуха в населені ранньомодерного міста (за даними статистичних джерел) // Краєзнавство. 2009. №3–4. С.214–221.

- Румянцевская опись 1765–1769 г.г. как источник по демографической истории русского купечества в городах Малороссии // Историческая демография. – Москва – Сыктывкар, 2009. №3 (4). С.19–22.

- „Без заплаты, на харчах и одежи хозяйскихъ”: діти в населенні Лівобережного українського лівобережного міста ХVІІІ ст. // Краєзнавство. 2009. № 1–2. С.196–204.

- Структура населення міста Переяслава за матеріалами Генерального опису 1765-1769 р.р. (історико-демографічний аналіз) // Київська старовина. 2008. №6. С.3–21.

 

Additional information