2019 10 03 kharkiv 1

 

 

Минулого року виповнилися 360 років з моменту укладання Гадяцької унії 1658 р. Угода пропонувала шлях подолання соціально-політичних протиріч між Варшавою і Чигирином та створювала передумови для їх порозуміння в межах оновленої Речі Посполитої Трьох Народів. Концепція Великого князівства Руського, яка була ключовим пунктом Гадяцького проекту, стала органічним етапом у ґенезі політичної свідомості козацької еліти і справила потужний вплив на подальший розвиток української політико-правової думки. Водночас спроби реалізувати Гадяцьку угоду унаочнили низку проблем, які серйозно впливатимуть на внутрішньополітичну ситуацію в Україні в останній третині XVII ст. – на початку XVIII ст. Розкол всередині еліти і брак її порозуміння з широкими верствами населення Гетьманщини, неприйняття частиною річпосполитської шляхти компромісного розв’язання "козацького питання", активне втручання до ситуації всередині України зовнішніх сил (і насамперед Московського царства) – все це зрештою обумовило сумний фінал боротьби козацької України за незалежність.

 

Яке місце посідала Гетьманщина в політиці Речі Посполитої 1650-1660-х рр. (і в системі міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі загалом)? Наскільки боротьба за владу серед козацької верхівки в 1658 р. вплинула на ґенезу Гадяцької унії? Чи був тоді взагалі шанс реалізувати її з огляду на багатолітню польсько-українську війну і початок Руїни? Наскільки широке відображення знайшла Гадяцька унія в польській, українській і російській історіографії та чим зумовлюється специфіка національних наративів про це історичне явище? Яку реакцію викликала Гадяцька угода на сусідніх із Гетьманщиною теренах (в т.ч. – на Слобожанщині)? Відповідь на ці та інші питання спробують дати учасники нашого круглого столу. Сподіваємося, що він принесе цікаві доповіді, змістовні дискусії, нові концептуальні ідеї і нетривіальні висновки.

 

В роботі міжнародного круглого столу візьмуть участь:

Януш Яблонський Генеральний Консул Республіки Польща у Харкові.

Анна Шуляковська Консул Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові.

 

В рамках міжнародного круглого столу будуть презентовані наступні доповіді:

 

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 1
 
 
Гадяцький договір на тлі політичних процесів у Центрально-Східній Європі 
(модератор – Владислав Яценко)
 
Dr. Piotr Kroll 
(Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski, Rzeczpospolita Polska)
Hetmanat kozacki w polityce Rzeczypospolitej lat 50. i 60. XVII wieku.
 
Віктор Горобець 
(д.і.н., завідувач сектору соціальної історії Інституту історії України НАНУ, Київ, Україна)
Чи мала шанси угода стати унією? Гадяцький договір 1658 р. у структурі внутрішньо- та зовнішньополітичних викликів і загроз.
 
Татьяна Таирова
(д.и.н., профессор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, Российская Федерация)
Иван Выговский в борьбе за власть в 1658 г.
 
ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 2
 
 
Історіографічні рефлексії і географічний контекст Гадяцького договору
 (модератор – Сергій Сєряков)
 
Тетяна Лобода 
(к.і.н., незалежний дослідник, Київ, Україна)
Гадяцький договір 1658 р. в сучасній українській історіографії.
 
Владислав Яценко
(к.і.н., Голова історичної секції Харківського історико-філологічного товариства, Харків, Україна)
Кілька зауваг щодо висвітлення Гадяцької унії в дослідженнях сучасних російських істориків.
 
Володимир Маслійчук 
(к.і.н., викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна)
Умови "колонізацій": Прикордоння на час укладання Гадяцьких пактів. 
 
 

Міжнародний круглий стіл відбудеться за адресою: м. Харків, вулиця Космічна 21, конференц-зал ресторану M-Royal (початок о 15.00).

 

Запрошуємо викладачів, науковців, студентів, представників культурної громадськості м. Харкова, усіх небайдужих до історії України і Польщі!