"Історичний вебінар\Historical webinar" презентує реконструкцію життєпису, малознаного козацького старшини, ніжинського полковника Остапа Золотаренка, що здійснив московський україніст Алєксандр Алмазов. Дослідник, є визнаним фахівцем в галузі україністики, знаний завдяки працям, що висвітлюють життя та діяльність гетьмана Івана Самойловича та історію московської залоги Ніжина у другій половині XVII cт. Спростовуючи наявні в історіографії припущення, що Остап Золотаренко, був сином ніжинського полковника Василя Золотаренка, претендента на гетьманську булаву у 1663 р., А. Алмазов, спираючись, передусім на "Малоросійські справи" з фондів РДАДА (РГАДА), доводить, що Остап був сином саме Івана Золотаренка. Полковника корсунського (1652 р), ніжинського (1653-1655) і наказного гетьмана Сіверського (1654-1655) за часів Козацької революції 1648-1657 рр. На підставі розрізнених свідчень наявних у фондах РГАДА і опублікованих джерел, дослідник ретельно реконструює життя, малознаного старшини Гетьманщини часів Руїни.