Очікується подання робіт за наступними напрямками:

      - Жінки України у парамілітарних організаціях;

      - Образи жінки у пропаганді та агітації часів війни;  

      - Повсякденне життя жінок в умовах окупації;

      - Жінки на примусовій праці;

      - Жінка і Голокост;

      - Жінки – в’язні концтаборів та таборів для військовополонених;

      - Жінки на фроті та у регулярних військових частинах Червоної Армії;

      - Жінки в русі Опору різного спрямування;

      - Жінки на військово-медичній службі;

      - Жінки у праці для фронту та в умовах евакуації;

      - Жінки у повоєнний час: доля на Батьківщині та в еміграції;

      - Жінки та військова колаборація     

      До участі в конкурсі запрошуються:

молоді дослідники (віком до 35 років), а саме: студенти, магістри, аспіранти, кандидати наук, вчителі, викладачі ВНЗ, співробітники музеїв, краєзнавці та інші особи, зайняті науковою чи викладацькою діяльністю.   

     Роботи, подані на конкурс, мають бути індивідуальними або колективними самостійними науковими дослідженнями історичного характеру, написаними авторами на основі опрацювання першоджерел (архівних, музейних, краєзнавчих матеріалів, у тому числі сімейних документів, даних усної історії), з коректним використанням наукової літератури. Роботи з питань історіографії та історичної пам’яті про участь жінок у Другій світовій війні також вітаються. Включення у роботи ілюстративних матеріалів (фотографій та ін.) заохочується.

     Перевага віддаватиметься роботам, які не обмежуються суто біографічними студіями, а виходять на вищий рівень аналізу досліджуваних подій.

     На конкурс не приймаються раніше опубліковані роботи чи такі, які були подані для участі в інших конкурсах, незалежно від того, чи здобули вони призові місця.    

     Вимоги до конкурсних робіт:

     Конкурсні роботи подаються українською мовою, набрані на комп'ютері (поля 2x2x2x2; 12 кегль, 1,5 інтервал), загальний обсяг яких не повинен перевищувати 1,5 умовно-друк. аркушів (або бути у межах 44-66 тис. знаків з пробілами, враховуючи примітки і посилання до 40 сторінок). Примітки і посилання посторінкові автоматичні, нумерація наскрізна. Один примірник надсилається у роздрукованому вигляді звичайною поштою, другий примірник пересилається по електронній пошті.

     На титульному аркуші роботи вказується тільки назва роботи та назва конкурсу. На окремому аркуші подаються наступні відомості: прізвище автора (авторів), назва конкурсної роботи, адреса (домашня і службова), біографічні дані про автора (авторів), науковий ступінь (якщо є), а також ім’я, посада та контактні дані (ел. пошта) наукового керівника, якщо він є. У примірнику, надісланому ел. поштою, сама робота та дані про автора надсилаються двома окремими файлами.

     Рукописи не повертаються і не рецензуються. Конкурсна комісія залишає за собою право не обгрунтовувати учасникам конкурсу своє рішення.

     Термін представлення робіт на конкурс – до 15 вересня 2013 року (за поштовим штемпелем).

     Група експертів визначає трьох переможців конкурсу, яким буде вручено грошову премію у розмірі 5000 грн.

     Авторів кращих наукових робіт буде запрошено до гостьової участі у міжнародній науковій конференції «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні», яка відбудеться у Києві у листопаді 2013 року.

     Роботи переможців конкурсу та ще декілька кращих робіт, відзначених конкурсною комісією, буде включено до збірника наукових статей із названої проблематики, підготовленого українськими та зарубіжними науковцями.

Детальні умови конкурсу розміщені на Інтернет-сторінці МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" http://www.toleranz.org.ua/uk/component/content/article/41-projects/223-konkurszhinka2013

 Роботи (з поміткою «Жінки України у Другій світовій війні») слід надсилати за адресою:

     «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 15

     Тел.: (044) 462-50-11, 462 48 22 

     Ел. пошта: post@toleranz.org.ua">post@toleranz.org.ua

     Для консультацій: Тетяна Пастушенко 097 452 452 1, 063 3955649