Завдання конкурсу:

* залучення студентів та аспірантів до досліджень історії Голодомору 1932-1933 років;

* підтримка молодих науковців, які досліджують Голодомор 1932-1933 років;

* інформування громадськості про перебіг та результати конкурсу, що сприятиме поширенню інформації про дослідження геноциду в суспільстві.

Порядок участі в конкурсі:

На Конкурс подаються наукові роботи, які є самостійними та пошуковими за своїм характером.

Роботи повинні мати наукову новизну, базуватись на джерелах та не містити плагіату.

Пріоритетними (але не виключними) темами досліджень є:

* особливості та наслідки Голодомору в окремих регіонах чи населених пунктах;

* Голодомор у свідченнях очевидців;

* опір геноцидній політиці;

* взаємодопомога і порятунок голодуючих;

* соціальні, економічні, демографічні, психологічні аспекти Голодомору;

* Голодомор у національній пам'яті.

Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

* обсяг роботи (без урахування додатків) не повинен перевищувати 1 д.а. (24 стор.);

* текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4;

* роботи повинні містити посилання на джерела та літературу;

* робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, в якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи.

До наукової роботи додається інформація про автора у формі автобіографії чи резюме та контактні дані (адреса, телефон, електронна скринька). 

Порядок проведення та відзначення переможців конкурсу

Роботи на конкурс приймаються з 1 травня до 1 жовтня 2013 року.

Надіслані на конкурс роботи розглядаються Журі конкурсу до 15 жовтня 2013 року.

Відзначення переможців конкурсу буде проведено у листопаді 2013 року.

Відзначення найкращих робіт проходить у двох групах:

* студентські роботи;

* аспірантські роботи.

Переможці конкурсу (у двох групах: студентські та аспірантські) будуть відзначені дипломами та заохочувальними грошовими преміями (1-е місце - 2 000 грн, 2-е місце - 1 000 грн, 3-є місце - 1 000 грн).

Найкращі роботи конкурсу за окремим рішенням організаторів можуть бути надруковані чи оприлюднені в інший спосіб.

 

Роботи надсилаються в електронній формі на електронну скриньку:

olesia.stasiuk@gmail.com 

Контактна особа: Олеся Стасюк, тел.: (067) 265-90-23