Передбачається робота чотирьох секцій:

  • Епоха національного Відродження в історії болгар і українців: загальні закономірності та специфічні риси;
  • Болгари в Російській імперії, СРСР та країнах СНД: проблеми збереження національної свідомості в поліетнічних  спільнотах;
  • «Східне питання»  в міжнародних  відносинах кінця XVIII – початку ХХ ст.;
  • Історична славістика та балканістика в ХІХ – на початку ХХІ ст.: наукові центри, персоналії, напрями досліджень.

Планується також проведення круглого столу: «”Великі ідеї”  на Балканах і національні проекти в Центрально-Східній Європі: історія та сучасність (до 100-річчя Бухарестського миру)».

Заявки на участь у конференції (форма додається) та резюме доповіді (обсягом 0,5 сторінки тексту українською, болгарською, російською або  англійською мовами)  подавати до 15 червня 2013 року.

Матеріали VII Дриновських читань увійдуть до VII  тому «Дриновського збірника», органу Комісії істориків Україна – Болгарія. Вимоги  до оформлення публікацій будуть надіслані після розгляду заявки та резюме. Оргкомітет зберігає за собою право відхиляти доповіді,  не пов’язані з тематикою конференції. Оргвнесок при реєстрації  складає 80 грн.

Адреса Оргкомітету:
м. Харків, пл. Свободи, 6
Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова
Тел.: (057) 7075547
Е-mail: drinovcenter@gmail.com