Мета конференції: критично осмислити стан та проблеми сучасної освіти і науки в Україні, визначити дієві заходи та оптимальні шляхи подолання негативних явищ в освітній та науковій сферах.

Планується робота секцій за такими напрямами:

 • Освіта в Україні: історичний досвід та виклики сьогодення
 • Філософія та освіта: актуальні проблеми взаємодії
 • Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
 • Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку
 • Роль соціально-гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти
 • Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів
 • Наука та техніка в Україні: історія та сучасність
 • Досягнення технічних наук в Україні
 • Проблеми наукових досліджень у сфері державного управління
 • Економічні науки: теоретичні та практичні аспекти
 • Актуальні питання правових наук в Україні
 • Історичні науки у пошуку нових методів та тем.
 • Філософські проблеми науки.
 • Політичні науки в Україні та в світі
 • Соціологія та соціальна робота: нові ідеї та наукові досягнення
 • Актуальні проблеми філологічних наук.
 • Наукові дослідження у галузі культурології, документознавства та інформаційної діяльності.

Конференція буде проводитися 21-22 червня 2013 р. у конференц-залі НМетАУ (м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 4). Реєстрація учасників 21 червня з 10.00 до 11.00 в холі біля конференц-зали. Початок конференції –  11.00.

Мови  конференції: українська, російська, англійська.

Збірник матеріалів конференції вийде до 30 липня 2013 р. та буде надісланий учасникам конференції (безкоштовно).

Вимоги до оформлення доповіді: текст доповіді подавати обсягом від 2 до 6 сторінок. Текст набирати у форматі редактора MS Word 2003 шрифтом «Times New Roman», розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,5 см. На першій сторінці у правому верхньому кутку – ініціали й прізвище автора. Назву статті друкувати по центру великими літерами (шрифт жирний). Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: [7,с.5]. Список використаної літератури подавати в кінці статті після слів «Список використаних джерел» й оформляти в алфавітному порядку відповідно до бібліографічних вимог.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірнику матеріалів конференції та вартість пересилання збірника. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірника матеріалів учасникам конференції. Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції, проте може надати інформацію щодо проживання в готелях міста. Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.

Учасники конференції мають до 10 червня 2013 року відправити на адресу електронної пошти gumf@i.ua:

1) заявку на участь у конференції (зразок додається),
2) текст доповіді,
3) відскановану (або сфотографовану) електронну копію чека про переказ організаційного внеску.

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:
Якщо оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку», то достатньо наступної інформації:
Номер картки одержувача: 4405885817800169
Якщо оплата здійснюється через відділення будь-якого іншого банку, то необхідною є наступна інформація:
Одержувач: ПРИВАТБАНК
Найменування банку: ПРИВАТБАНК
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
В призначенні платежу слід відмітити:
Сутність платежу: Організаційний внесок
Підстава платежу: Приватний переказ від ….. (П.І.Б.)
Одержувач: Висоцький Олександр Юрійович
ІНН: 2724500314
Номер картки одержувача:
4405885817800169
ОРГКОМІТЕТ: З питань конференції звертатися до:
Висоцького Олександра Юрійовича
Контактний телефон: 050-5335476
e-mail: gumf@i.ua
Адреса оргкомітету: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 4, к.428, Гуманітарний факультет НМетАУ. https://dmeti.dp.ua/ua/mfac/i1008/p753

Зразок оформлення заявки:

ЗАЯВКА

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)____________________________
Науковий ступінь і вчене звання_________________________________
Місце роботи ________________________________________________
Поштова адреса, телефон (обов’язково) __________________________
Електронна адреса (обов’язково)________________________________
Секція наукової доповіді:______________________________________
Тема наукової доповіді:________________________________________
Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна