Мета конкурсу: залучення молодих дослідників історії до осмислення маловідомих сторінок історії України у роки Другої світової війни і (ре)конструювання пам'яті про неї через призму досвіду жінок. Безпосереднім змістом конкурсних робіт має стати аналіз різноманітних чинників (ідеологічних, політичних, прагматичних, культурних, етнічних та ін.), що вплинули на вибір жінки щодо власної позиції та ролі у кризовій ситуації війни, а також дослідження жіночих стратегій спротиву, виживання, пристосування та порятунку себе і ближніх, мотивів і форм колаборації, змін у системі цінностей та життєвих пріоритетів окремих жінок у екстремальних умовах війни, окупації, депортації, геноциду, примусової праці чи ув’язнення.

     Відповідно до "Положення про Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих дослідників історії України" до участі в конкурсі запрошуються молоді дослідники (віком до 35 років): студенти, магістри, аспіранти, кандидати наук, вчителі, викладачі вищих навчальних закладів, співробітники музеїв, краєзнавці та інші особи, зайняті науковою чи викладацькою діяльністю. Конкурсні роботи мають бути індивідуальними або колективними самостійними науковими дослідженнями історичного характеру, написаними авторами на основі опрацювання першоджерел (архівних, музейних, краєзнавчих матеріалів, у тому числі сімейних документів, даних усної історії), з коректним використанням наукової літератури.

     Переможці конкурсу та автори робіт, особливо відзначених конкурсною комісією, будуть запрошені до участі в конференції «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні», яка відбудеться у м. Києві у листопаді 2013 року.

    Конкурсні роботи надсилаються за адресою: МГО «МФ «Взаєморозуміння і толерантність», вул. Фрунзе, 15, м. Київ, МСП 04655.

     Кінцевий термін представлення конкурсних робіт: 15 вересня 2013 року (за поштовим штемпелем відправлення).

      Детальні умови конкурсу розміщені на Інтернет-сторінці МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" www.toleranz.org.ua. Контакти: (044) 462-50-11, (044) 462-48-22, e-mail: post@toleranz.org.ua">post@toleranz.org.ua

     Президент                                                                       І.М. Лушніков