•    Написання наукових студентських робіт:
– загальний обсяг роботи (з науковим апаратом) 0,5–1,5 друк. арк. (20–60 тис. знаків);
– структура за стандартами курсової роботи;
– посилання автоматичні посторінкові з наскрізною нумерацією;
– ілюстрації та додатки нумеровані, окремими блоками після тексту;
– наприкінці окремі списки використаних архівних фондів, опублікованих документальних джерел, наукової літератури, скорочень, ілюстрацій і додатків;
– тези (без наукового апарату) загальним обсягом 2–5 тис. знаків надаються окремо;
– шрифт Times New Roman Cyr, текст – 14 pt, інтервал 1,5 рядки, посилання – 12 pt, інтервал 1 рядок
•    Відбір Науковою радою конкурсу робіт для участі у конференції
•    Видання тез відібраних робіт
•    Проведення 1-2-денної студентської наукової конференції у м. Києві
•    Публікація кращих робіт у часопису Українського центру вивчення історії Голокосту «Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі»

До 1 грудня 2012 р. учасники мають подати заявку в довільній формі із зазначенням ПІБ, теми наукової роботи, місця, факультету, курсу і спеціалізації навчання, поштової та електронної адрес, мобільного і домашнього телефонів

До 15 березня 2013 р. до Оргкомітету конкурсу мають бути надіслані тези роботи в електронному вигляді.

До 15 квітня 2013 р. до Оргкомітету конкурсу має бути надіслано наукову роботу в електронному та роздрукованому вигляді.

Студентська наукова конференція відбудеться в середині травня 2013 р. в м. Києві. Про точні дати, програму та практичні деталі проведення конференції буде повідомлено додатково.

З повагою,
Організаційний комітет Конкурсу
uhcenter@holocaust.kiev.ua
тел./факс:  044-2859030
www.holocaust.kiev.ua

Джерело: Український центр вивчення історії Голокосту