19 listopada 2012 (poniedziałek)

9:00-9:20 Powitanie:

dr Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

9:20-13:50 SESJA PIERWSZA: Aleksander Hercen i Joachim Lelewel – dwaj inspiratorzy

9:20-11:30 Część I – Aleksander Hercen

Moderator: dr Sławomir Dębski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)

 • prof. Wiktoria Śliwowska (Instytut Historii PAN) – Hercen a wyzwania polsko-rosyjskiego dialogu
 • prof. Andrzej Walicki (członek rzeczywisty PAN) – Mesjanizm Adama Mickiewicza a rosyjski socjalizm Aleksandra Hercena i religijna filozofia Włodzimierza Sołowjowa
 • prof. Leonid Gorizontow (Instytut Historii Powszechnej RAN) – Aleksander Hercen jako historyk współczesności
 • prof. Andrzej Nowak (Instytut Historii PAN) - Aleksander Hercen i Henryk Kamieński: pytania o przyszłość rosyjskiej wolności

11:30-11:50 Przerwa kawowa

11:50-13:50 Część II – Joachim Lelewel

Moderator: prof. Jerzy Borejsza (Instytut Historii PAN)

 • prof. Maciej Janowski (Instytut Historii PAN) – Joachim Lelewel jako historyk romantyczny. Wpływ jego myśli na historiografie narodów Europy Środkowo-Wschodniej
 • dr hab. Henryk Marek Słoczyński (Uniwersytet Jagielloński) – Despotyzm rosyjski w koncepcji dziejów Joachima Lelewela
 • dr Aleksiej Wasiliew (Rosyjski Instytut Kulturologii) – Joachim Lelewel w rosyjskiej historiografii
 • dr Antoni A. Kamiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – Joachim Lelewel a Michaił Bakunin

13:50-14:50 Obiad

14:50-18:40 SESJA DRUGA: Wzajemne inspiracje w Cesarstwie Rosyjskim

14:50-16:50 Część I – Na Litwie i Rusi

Moderator: prof. Andrzej Nowak (Instytut Historii PAN)

 • dr Piotr Głuszkowski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia) – Wpływ Tadeusza Bułharyna na rozwój rosyjskiej myśli społecznej I połowy XIX w.
 • dr Iryna Adamska (Narodowy Uniwersytet Kijowski im. T. Szewczenki) – Wpływ polskiej myśli na poglądy historyczne Pantelejmona Kulisza
 • dr Alaksandr Fiaduta (Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie) – Józef Emanuel Przecławski czy Osip Antonowicz Prżecławski: problem narodowej autoidentyfikacji
 • pan Andrzej Tichomirow (Instytut Historii Nauki PAN) - Koncepcja "Rosji Zachodniej" u Michaiła Kojałowicza w kontekście relacji rosyjsko-polskich

16:50-17:10 Przerwa kawowa

17:10-18:40 Część II – W Rosji rdzennej

Moderator: prof. Andrzej de Lazari (Uniwersytet Łódzki)

 • dr Jurij Borisionok (Moskiewski Państwowy Uniwersytet) - Michaił Bakunin a Polacy. Stereotypy i rzeczywistość
 • prof. Rustem Cyunczuk (Kazański [Nadwołżański] Uniwersytet Federalny) – Polska profesura w przestrzeni intelektualnej Uniwersytetu Kazańskiego
 • pani Tatiana Chripaczenko (Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie) – Polski i rosyjski dyskurs o autonomii na początku XX wieku. Dialog czy dwa monologi?

20 listopada 2012 (wtorek)

9:00-11:00 SESJA TRZECIA: Lux et tenebrae ex Oriente. Myśl rosyjska jako odniesienie i inspiracja dla Polaków

Moderator: dr Łukasz Adamski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)

 • dr hab. Piotr Stiegnij (Fundacja „Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia”) – Książę Adam Jerzy Czartoryski i car Aleksander I
 • prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN) - Kanclerz Aleksander Woroncow i ks. Adam Jerzy Czartoryski 1803-1805
 • prof. Andrzej Wierzbicki (Instytut Historii PAN) – Niestandardowe ujęcia dziejów Rosji - poglądy Kazimierza Waliszewskiego i Jana Karola Kochanowskiego
 • dr hab. Katarzyna Błachowska (Uniwersytet Warszawski) - Myśl Sergiusza Sołowiowa w koncepcji dziejów Rosji Feliksa Konecznego

11:00-11:20 Przerwa kawowa

11:20-12:45 SESJA CZWARTA: Stosunki Polaków z Rosjanami w zewnętrznej percepcji

Moderator: prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN)

 • dr Henryk Głębocki (Uniwersytet Jagielloński) - Działalność Adama Gurowskiego a wizerunek Rosji wśród amerykańskiej opinii publicznej 1849-1866
 • dr Łukasz Adamski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia) – Antyukraińska wspólnota interesów? - stosunki Polaków i Rosjan w postrzeganiu Mychajła Drahomanowa i Mychajła Hruszewskiego
 • prof. Ołeksij Tołoczko (Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) - Michaił Pogodin i Mychajło Maksymowicz - spór o początki ukraińskiej historii

12:45-13:45 Wykład Adama Michnika o Aleksandrze Hercenie oraz dyskusja

13:45–14:30 Obiad

14:30- 16:30 SESJA PIĄTA: Prawosławni i katolicy

Moderator: prof. Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 • prof. Michaił Dołbiłow (Marylandzki Uniwersytet w College Park) – Rzymski katolicyzm w Cesarstwie Rosyjskim w XIX w. Legalne wyznanie i „obca wiara”
 • prof. Wasyl Uljanowski (Narodowy Uniwersytet Kijowski im. T. Szewczenki) – Pod skrzydłami nauki: katolicyzm i prawosławie na Uniwersytecie św. Włodzimierza
 • pani Наnna Bażenowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Prawosławna profesura Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Andrzej Szabaciuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Działalność biskupa Eulogiusza a sprawa polska

16:30 Zakończenie konferencji

17:00-19:00 Wykład publiczny prof. Aleksieja Millera

Pojęcie narodu («нация») w imperialnej Rosji (Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie, Instytut Informacji Naukowej o Naukach Społecznych RAN)