Шановні колеги!

     25 листопада  2012 року виповнюється 150 років від дня народження Петра Стебницького (1862 - 1923) — видатного українського громадсько-культурного діяча, видавця, публіциста, благодійника.

Із цієї нагоди, з метою вшанування пам'яті Петра Стебницького Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

27 листопада 2012 року 

проводить круглий стіл на тему:

 Петро Януарійович Стебницький: український громадсько-культурний діяч, видавець, публіцист, благодійник

(до 150-річчя від дня народження).

      Основні  напрями роботи круглого столу:

     1. Петро Стебницький і українські громадсько-політичні та наукові інституції: українська Громада Петербурга (1898?1917 роки), Товариство українських поступовців, „Товариство прихильників  науки, літератури і штуки”, НТШ, ВУАН.

     2. Видавнича діяльність: провідна участь у Благодійному товаристві видання загальнокорисних та дешевих книг для народу у С.-Петербурзі.

     3. П. Стебницький – автор і меценат першої щоденної української газети Наддніпрянщини „Рада” (1907-1914 роки).

     4. Публіцистична спадщина П. Стебницького: особливості та проблематика.

     5. Участь П. Стебницького в українському державотворенні.

     6. П. Стебницький в епістолярних зв’язках із духовними однодумцями.

     7. Опублікована публіцистична та епістолярна спадщина П. Стебницького в Україні.

     Запрошуємо Вас взяти участь у роботі круглого столу, який відбудеться 27 листопада 2012 р. з 10.00 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (01001 Київ, вул. Трьохсвятительська 4, Зала засідань вченої ради)

      Заявки із зазначенням теми доповіді або повідомлення, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також  контактних даних просимо надсилати до 15 листопада 2012 р. у відділ джерел з новітньої історії України  Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України к. 523. Е-mail: Baturin@ukr.net із поміткою «круглий стіл 27-11-12»).