Всеукраїнська Молодіжна Громадська Організація

«Українська Народна Молодь»

За підтримки Державної служби молоді та спорту України

Інформаційного сприяння ресурсу www.historians.in.ua

     Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Національна історія у глобалізованому світі: виклики перед Україною»

Київ 12 – 14 жовтня

Проспект Генерала Ватутіна, парк Дружби Народів, готельний комплекс "Червона калина".

     Сучасний світ стає дедалі більше глобалізованим. Водночас, процеси глобалізації аж ніяк не тотожні зникненню національних, релігійних, етнічних ідентичностей. Навпаки, усі ці ідентичності формулюються, циркулюють і конкурують у нових інформаційних умовах. Україна не може стояти осторонь цього процесу, тим більше, що саме наша держава має унікальну для Європи плюралістичну ситуацію, коли в її межах співіснують кілька національних пам’ятей, кілька церков, що проголошують себе «національними», а мовні кордони не завжди збігаються з національними. Усе це ставить особливий виклик перед Україною та кожним з її громадян, особливо, молодих. Тим більше, що вказаний плюралізм аж ніяк не заперечує єдності нації і держави, навпаки – виступає однією з їх підвалин.

     Особливу роль у процесах самовизначення в сучасному світі належить історії. В кожній європейській країні тривають захопливі дискусії про те: Якою має бути історія в сучасному світі? У яких стосунках вона перебуває з політикою? Як національні історії поєднуються із певними міжнародно визнаними стандартами? Як відбувається конкуренція національних наративів у сучасному світі? Чи і як можлива максимально об’єктивна історія у світі ідеологічних поділів?

     ВМГО «Українська Народна Молодь» як одна із прогресивних молодіжних сил в Україні зацікавлена у розвитку критичної дискусії навколо цих проблем та сприянні процесам демократизації українського суспільства.

     Для того, щоб розпочати цей процес, варто з усією відповідальністю поставити перед собою запитання: Що таке українська національна історія сьогодні?; Як вона співідноситься із іншими поглядами на українську історію, що функціонують у світі?; Як формулювати адекватну державну політику та суспільну дискусію навколо проблем історії і пам’яті?

     Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Національна історія у глобалізованому світі: виклики перед Україною» покликана бодай частково відповісти на задані питання і так само сприйняти виникнення нових питань і констатацію проблем.

     ВМГО «Українська Народна Молодь» пропонує розпочати процес раціоналізованого й критичного історичного рефлексування на згадану тему. Конференція покликана запропонувати молодим історикам та зацікавленій молоді різні перспективи розгляду української історії, відобразити багатство регіональних історичних наративів, поглибити комунікацію між різними науковими та громадськими осередками з різних областей України. Замість нав’язування певних наперед заданих тез конференція матиме на меті розвиток критичного мислення та відповідальної громадянської позиції.

12 жовтня 2012 р. Проспект Генерала Ватутіна, парк Дружби Народів, готельний комплекс "Червона калина".

10-00 – 12-30 Приїзд учасників конференції, реєстрація

12-30 – 13-00 Поселення

13-00 – 14-00 Обід

14-00 – 14-45

Пленарне засідання

Мельник Ігор Любомирович

Маслійчук Володимир Леонтійович

Склокін Володимир В’ячеславович

14-45 – 15-00   Павло Зуб’юк. Нові методи викладання історії на прикладі методичного посібника «Історія – це не тільки минуле. Минуле – це ще не історія: книга для вчителя історії». (Під редакцією Леу-Рорд, Йоке ван дер)

15-00 – 16-30 Станіслав Кульчицький. Комуністична революція і природа створеної нею суспільно-політичної системи і соціально-економічного ладу.

16-30 – 17-00 Перерва на каву

17-00 – 18-00

Засідання по секціях

1-ша секція: «Україна давня і нова». Модератор Олександр Панкєєв.

Андрій Домановський (Харків). Що нам робити із стародавньою історією? (Спроба концептуалізації бачення найдавнішої доби історії України)

Алла Курзенкова (Донецьк). Застосування методу контент-аналізу для вивчення скандинавських рун як історичного джерела із історії Давньої Русі Х – ХІ ст.

Ольга Звір (Львів). Дискусії, щодо інтерпретації стінопису веж собору Св. Софії в Києві

Коваленко Ігор (Полтава). Вплив природно-географічних факторів на формування та розвиток кочових цивілізацій (на прикладі народів Північного Причорномор’я).

Олександр Коба (Полтава). Проблема історичної реконструкції холодного озброєння

XV-XVII ст. в Україні

2-га секція: Виклики ХХ століття. Модератор Ірина Склокіна (Харків). Дискутант Назар Савченко (Львів).

Аліна Коваль (Київ). ОУН на території Миколаївщини в період 1940-50 х рр.

Вадим Прокопов (Дніпропетровськ). Василь Галаса та пропагандивна підготовка рейдових відділів УПА з Закерзоння (1943 – 1947 рр.).

Роман Михальчук (Рівне). Висвітлення «руйнівної ролі жидівства» в легальній пресі Рівненщини (1941 – 1944).

Андрій Вівчар (Львів). Феномен Другої світової війни у історії Львова та його сучасні наслідки.

Анна Петрова (Одеса). Українці та євреї Одещини в часи Голодомору та Другої Світової війни (за матеріалами усної історії).

3-тя секція: Після прикордоння; методика сучасних історичних студій. Модератор Володимир Склокін.

Коновалова Світлана (Харків). Міжетнічна комунікація в сучасних умовах культурного прикордоння (на прикладі міста Харкова)

Галина Демків (Львів). Питання пам’яті, або мої роздуми над «революцією на граніті».

Терновий Ярослав (Рівне). Конфесійний плюралізм як національна риса релігійного розвитку українців

Вікторія Бойко (Луцьк-Люблін). Регенерація почуття ідентичності «жертви» пограниччя у формі мікронаративів на ментальній мапі Східної Європи.

Трофімов Валерій (Харків). Мікронаціоналізми у Східній Європі: русинський та західнополісьский рухи.

1-ша секція «Україна давня і нова». Модератор Ігор Сердюк.

Богдана Тараніна (Київ) Напрямки рецепції римського місалу в Києво-Михайлівському Золотоверхому монастирі в концепції міжконфесійного діалогу першої половини XVII cт.

Іван Фастов (Полтава). Волочна поміра в ХV ст. на українських землях у складі Великого Князівства Литовського.

Анна Олененко (Запоріжжя). Ліс Степової України в політиці Російської імперії

в останній чверті XVIII ст.

Таїсія Вержанська (Житомир). Історична специфіка резиденційного будівництва на Правобережній Україні в ХІХ ст.

Олександр Сухомлин (Дніпропетровськ). Соціальна структура Протовчанської паланки Війська Запорозького Низового: до постановки проблеми.

Носачов Сергій (Київ). Українське козацтво в сарматизмі.

Руслан Басенко (Полтава). Протурецькі погляди Богдана Хмельницького.

Ярослав Коршак (Одеса). Вплив етнічної польської громади на культурне життя в Одесі в першій половині XIX ст.

2-га секція: Виклики ХХ століття. Модератор Володимир Маслійчук.

Олена Федюн (Донецьк). Образ Донбасу 50-60-х рр. в науковій літературі: зміна парадигми

Іван Капась (Переяслав). Вплив ідеології і стратегії боротьби стихійних радянських антинацистських формувань на їх повоєнне визнання партійно-державними органами.

Ночовний Олег (Полтава). “Вибори без вибору”: до питання про виборчу кампанію 1947 р. до Верховної Ради УРСР на Полтавщині.

18-00 – 19-00 – Вечеря

13 жовтня, субота

10-00 – 12-00 Круглий стіл: Історична пам’ять в Центрально-східній Європі: болісні реконструкції (Еміль Маюк (Люблін, Республіка Польща), Юрій Рубан (Київ, Україна), Скубій Ігор (Харків, Україна). Модератор Ірина Склокіна (Харків, Україна))

12-00 – 13-00 Засідання секцій

1-ша секція: Україна давня і нова. Модератор Володимир Маслійчук.

Олександр Панкєєв (Київ - Запоріжжя). «Жизнь А.С. Пишчевича, им самим описанная: 1764-1805 гг.» як джерело з історії чиновництва Південної України другої половини XVIII ст.

Аліна Чорна (Київ). Приватна та службова переписка В. Г. Полетики яку генеалогічне джерело в документальній збірці О. М. Лазаревського

Ірина Давибаран (Запоріжжя). «До діяльності В.О. Черткова на посаді цивільного губернатора Азовської губернії (1775-1782)»

Владислав Яценко (Харків). Молоді роки Івана Мазепи у зображенні російської історіографії

Василь Кононенко (Київ). «Договори та постанови» 1710 р. в українській ранньомодерній політичній думці».

Вікторія Солодкіна (Харків). Порівняння змісту понять «дворянин» та «шляхтич» в контексті дослідження політичних ідеалів козацької еліти.

2-га секція: Революція та до неї. Модератор Михайло Гаухман.

Злата Бичкова (Київ-Краматорськ). Вплив революції 1917 р. на долі дворянських родин Краматорська

Марія Ожгібесова (Житомир). Особливості українського національного руху в Російській імперії в 19 ст.

Валерія Сугак (Одеса). Бюджетні витрати робітників Південної України другої половини XIX – початку ХХ ст.

Григорій Стариков (Суми). Щоденник Олександра Кониського як історичне джерело.

Василь Маліков (Харків). Проблема примусової праці українських селян у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть за рішеннями волосних судів.

Олександр Ладиненко (Одеса). Михайло Федорович Комаров (1844-1913): кілька основних штрихів до портрету українського національного діяча.  

13-00 – 14-00 – Обід

14-00 – 15-40 Круглий стіл: Від спільноти до нації: національні історіографії та формування націй в Центрально-Східній Європі: Андрей Тихоміров (Гродно, Республіка Білорусь), Генадій Дедурін (Харків, Україна), Дмитро Миколенко (Харків, Україна). Модератор Владислав Яценко.

15-40 – 16-00 Перерва на каву.

16-00 – 18-00 Робота по секціях

1 ша секція: «Україна давня і нова». Модератор Володимир Маслійчук

Петро Бойко (Запоріжжя). Розселення військовополонених на теренах Степової України останньої чверті XVIII століття.

Скиданова Антоніна (Харків). Західні практики в торгівлі Харкова в першій половині XIX ст.

Склокін Володимир (Харків). Політична культура військових обивателів Слобідської України наприкінці XVIII cт.

Горобець Віталій (Київ). Походження та соціальний портрет запорозького купецтва доби Нової Січі (1734-1775 рр.).

Краснобай Сергій (Одеса). Включення запорозької старшини в соціально-економічну структуру Російської імперії в кінці XVIII – початку ХІХ ст.

Ігор Сердюк (Полтава). Справа Романа Краснощоченка у сенсі ставлення до дитини й дитинства в суспільстві Гетьманщини.

2-га секція: «Виклики ХХ століття». Модератор Андрій Домановський.

Неля Марцінків (Львів). Розкол комуністичного руху (КПЗУ) на території Західної України у 1927-28 рр.

Черніченко І. (Харків). Повсякденне життя жертви каральної психіатрії на прикладі справи В. Боровського.

Віталіна Данильчук (Рівне). Остарбайтери з України в умовах Третього рейху: вербування, вивезення та примусова праця.

Cклокіна Ірина (Харків). Радянська пам'ять про нацистську окупацію Харкова і національний український наратив.

Зброжко Ольга (Київ). Інформаційний потенціал архівних документів партійних і радянських органів влади УРСР про боротьбу з українським національно-визвольним рухом.

3-тя секція: «Революція і до неї». Модератор Дмитро Миколенко.

Гаухман Михайло (Луганськ). Практики російського націотворення на Правобережній Україні (1905 – 1914 рр.).

Стамбол Ігор (Одеса). Борис Грінченко та Іван Липа: основні аспекти взаємин

Іванка Захаревич (Львів). Особливості українського національно-релігійного руху в Галичині в контексті діяльності Головної Руської Ради.

Андрій Лобан (Одеса). Образ польського повстанця в уявленнях жителів Новоросійського і Бесарабського генерал-губернаторства

Яна Цьова (Одеса). Кадети, зенітники і неформали в химерній історії Полтавського Петровського кадетського корпусу.

18-00 – 19-00 – Вечеря.

14 жовтня: неділя

9-00 – 10-00 – Сніданок

10-00 – Заключне засідання

13-00 – 14-00 – Обід

15-00 – Від’їзд учасників.