Шановні колеги!

У листопаді 1987 р. був проголошений новий політичний курс, відомий як «соціалістична перебудова» М.Горбачова.  З цієї події розпочалося формування нових культурних теренів, котрі урешті-решт витворили пострадянський простір, у межах якого функціонують сучасні національні історіографії країн СНД та Балтії.  Нині минуло чверть століття від початку реформування радянської системи, яке спричинило кардинальні пострадянські трансформації.

Інститут історії України НАН України спільно з  провідними фахівцями з інших установ та закладів проводить круглий стіл, який присвячений  осмисленню  пострадянських перетворень та радянського спадку з перспективи  формування   сучасного українського історіописання.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі круглого столу, який відбудеться 15 листопада 2012 р. в Інституті історії України НАН України


Основні  напрями роботи круглого столу:

  • Радянська спадщина як інерційна складова культурного поля сучасних національних історіографій
  • Радянські та пострадянські легітимаційні проекти у дзеркалі соціокультурних контекстів сучасного історіописання  
  • Українське історіописання – інтелектуальні виклики та соціокультурні вимоги, або між національною легітимацією й інтелектуальною вестернізацією
  • Українська минувшина у світлі  «старої» та «нової радянської історії»
  • Міфологія радянська та міфологія національна – компаративні паралелі і культурні контраверсії

Заявки із зазначенням теми доповіді або повідомлення, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також  контактних даних просимо надсилати до 1 листопада 2012 р. у відділ української історіографії Інституту історії України НАН України (01001 Київ, вул. М.Грушевського 4, к. 504. Е-mail: history_isid@ukr.net із поміткою «круглий стіл 15-11-12»).