На початку жовтня 2012 р. в м. Києві планується конференція молодих науковців.

Запрошуються молоді історики віком від 17-ти до 28 років. Відбір відбувається на конкурсній основі, однак важливим буде рівнозначне представлення регіонів, віковий та гендерний поділи. Одним із основних завдань Конференції є спроба вироблення цілісного бачення на минуле України молодими науковцями. Тематика конференції не є обмеженою, вона обіймає як питання найдавнішої історії та археології України, так і проблематику сучасних соціально-політичних змін:

- Археологічні дослідження, місце античної історії;
- Роль Давньої Русі та Великого князівства Литовського та їх спадщини;
- Степовий чинник та його значення;
- Проблематика історії козацтва та міжконфесійного діалогу;
- Етнічні взаємини в історичному контексті;
- Роль імперій та виникнення національних рухів;
- Революції та їх значення;
- Питання постання тоталітаризму та опору йому;
- Світові війни та ідеологія рухів Опору;
- Радянська модель модернізації;
- Розпад імперій та питання «кінця історії»;
- Нова незалежна держава перед викликом глобалізації.

Для участі в конференції необхідно до вересня 2012 р. надіслати заявку на конкурс, в якій вказати тему доповіді, відомості про автора, тези доповіді (до 4000 знаків).

Робочі мови – українська, російська, польська, англійська.

Заявки слід надсилати на адресу: unmkonferencia@hotmail.com