2022 09 28 conference

Ключові дати:

Інформаційний лист: січень 2023

Кінцева дата для подання заявок на секцію/круглий стіл: 25 червня 2023

Кінцева дата для подання заявок на індивідуальний виступ: 3 липня 2023

Повідомлення про включення до програми конференції: 27 вересня 2023

Мови конференції: англійська та українська

Після 2014 р. питання імперіалізму, великодержавної політики і сфер впливу повернулись до європейського порядку денного. Російська агресія проти України не лише поставила під сумнів світовий порядок, що постав після завершення Холодної війни, але і продемонструвала тривкість спадку царської та радянської імперій, який продовжує формувати уяву та політику російських політичних еліт. У міжнародному історіописанні також спостерігається відновлення зацікавлення порівняльною історією імперій, тоді як у східноєвропейських історіографіях останнім часом активно обговорювались питання внутрішнього колоіналізму і ролі кріпацтва у творенні та демонтажі імперій і націй.

Конференція прагне створити міждисциплінарний майданчик для зустрічей та дискусій з широкого кола питань, пов’язаних з історією, культурою і літературою XVIII століття в Україні, Європі та світі в цілому. Під час конференції відбудуться загальні збори Українського товариства з вивчення вісімнадцятого століття. Товариство має на меті підтримувати та розвивати міждисциплінарні дослідження XVIII століття в Україні та сприяти інтеграції українських дослідників цього періоду до міжнародної інституційної мережі.

До участі у конференції запрошуються науковці, які займаються вивченням різних аспектів історії, культури, літератури та мистецтва XVIII століття, для обговорення наступних питань:

-          - від традиційної до модернізаційної імперії: політичні уяви і практиви імперського та колоніального правління;

-          - Просвітництво і творення та демонтаж імперських ідеологій;

-          - великодержавна політика і міжнародні відносини;

-          - християнські церкви і розбудова імперій;

-          - символічна географія імперського простору;

-          - географічні дослідження, наукові подорожі і творення наукового знання як інструменти колоніальної/імперської експансіоністської політики;

-          - Україна і Російська імперія у порівняльній перспективі;

-         -  добра імперія? Габсбургська імперія і поділи Речі Посполитої;

-          - східноєвропейське кріпацтво і дискусія про внутрішній колоніалізм;

-          - мови самоопису і творення імперських ідентичностей;

-          - опонуючи імперії: локальне дворянство проти закордонного абсолютизму;

-         -  імперське насильство і війни;

-          - діти та імперія: друковані матеріали, освітні можливості;

-          - мапування жіночих досвідів імперії;

-         -  імперія і культура споживання.

Організаційний комітет особливо заохочує подання, пов’язані з головною темою конференції, водночас потенційні доповіді не обмежуються головною темою і можуть торкатись будь-яких аспектів історії «довгого» XVIII столітття (від 1670-х до 1830-х рр.)

Запрошуємо науковців різних дисциплін подавати заявки на індивідуальну двадцятихвилинну доповідь (коротка анотація доповіді має містити приблизно 250 слів), секцію з трьох доповідачів/доповідачок (бажано з різних установ) або круглий стіл (до п’яти учасників/учасниць, бажано з різних установ). Заявка на секцію має включати назву секції із зазначенням головуючого/головуючої секції (який/яка не може одночасно доповідати у цій секції) та короткий зміст кожної з доповідей (приблизно 250 слів). Заявка на круглий стіл має включати назву круглого столу із зазначенням головуючого/головуючої, перелік учасників/учасниць та короткий зміст (приблизно 500 слів). До кожної заявки має також додаватись коротка біографічна інформація у довільній формі (приблизно 50 слів) із зазначенням наукового ступеню, посади й місця роботипотенційного учасника/учасниці, в також його/її наукових інтересів. Доповіді на міждисциплінарні теми особливо вітаються.

Заявка на індивідуальну доповідь, секцію або круглий стіл, а також коротка біографічна довідка подаються англійською або українською мовою. Будь ласка, обов’язково вказуйте, якою мовою Ви будете доповідати. Зверніть увагу, що всі доповіді українською мовою мають супроводжуватись презентацією у PowerPoint або роздатковим матеріалом англійською.

Заявка на проведення секції разом з біографічною інформацією надсилається одночасно д-ру Володимиру Склокіну і д-ру Наталії Волошковій на поштові скриньки sklokin@ucu.edu.ua і nvoloshkova@gmail.com до 25 червня 2023 року включно. Заявка на проведення круглого столу разом з біографічною інформацією надсилається до 25 червня 2023 року включно, а заявка на індивідуальну доповідь разом з біографічною інформацією – до 3 липня 2023 року включно.

Участь у конференції не передбачає організаційного внеску.

Передбачається, що конференція буде проведена в онлайн форматі.

Спонсори

Проведення цієї конференції підтримується ґрантом, наданим Центром українських історичних досліджень імені Петра Яцика Канадського інституту українських студій.

Організатори конференції

проф. Юрій Волошин, кафедра історії України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

к.і.н. Наталія Волошкова, кафедра англійської філології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

д.і.н. Володимир Маслійчук, кафедра історії, Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

Оксана Полулях, кафедра історії, Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

к.і.н. Володимир Склокін, кафедра історії, Український католицький університет;

проф. Франк Сисин, Центр українських історичних досліджень імені Петра Яцика, Канадський інститут українських студій.