2022 08 04 lypynski1
 
 
Враховуючи значний інтерес до постаті В. Липинського та його наукової та архівної спадщини, видавництво «Темпора», яке протягом 2010–2017 рр. видало п’ять книжок наукового збірника «В’ячеслав Липинський та його доба», запропонувало Юрію Терещенку як відповідальному редактору та Тетяні Осташко як упорядниці серії розпочати підготовку найбільш повного видання творів, листування та щоденників ученого.
   
Із надзвичайно багатої творчої спадщини видатного українського вченого, політичного діяча, публіциста, теоретика вітчизняного консерватизму, основоположника державницького напряму в українській політичній думці В’ячеслава Липинського українська історіографія акцептувала насамперед інтерпретації його політологічних та історичних досліджень. Украй важливим є безпосереднє ознайомлення сучасників із його працями, які стали невичерпним джерелом творчого оновлення особистості й суспільства, віри в державну самостійність України. Саме цією метою керувалися ініціатори 15-томного видання «Спадщина В’ячеслава Липинського». Видання заплановане в чотирьох серіях «Історичні студії та монографії», «Суспільно-політичні твори», «Листування» та «Щоденники». Поряд із двома найважливішими працями вченого «Україна на переломі» та«Листи до братів-хліборобів», які публікувалися переважно за межами України незначним накладом, а також частинами в науковому збірнику «В’ячеслав Липинський та його доба», читачеві будуть запропоновані всі відомі на сьогоднішній день наукові та суспільно-політичні праці мислителя. Буде видана його багатюща епістолярна спадщина, яку суттєво доповнять нововиявлені документи, а також щоденники.
 
 
2022 08 04 lypynski2
 
   
Публікація здійснюється під егідою Центру вивчення українського консерватизму ім. В. Липинського і Східноєвропейського дослідного інституту ім. В. К. Липинського у Філадельфії. До редакційної колегії проєкту, яку очолює доктор історичних наук професор Юрій Терещенко, увійшли науковці України, які вже мають значний науковий досвід вивчення та видання творчої спадщини В’ячеслава Липинського. Реалізація проєкту передбачає додаткові дослідження документів та наукове опрацювання довідкового апарату, а також переклад польськомовних текстів. Тому публікація томів відбуватиметься без збереження порядкових номерів томів, а буде залежати виключно від ступеня їхньої підготовки до друку. Томи будуть опубліковані протягом 2022–2027 рр.
   
Перша книга видання «Спадщина В’ячеслава Липинського» – том ІV із серії «Історичні студії та монографії» – «Україна на переломі» – побачить світ уже восени. А том ІХ «Листування Т–Я» буде видано до кінця цього року.