ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ.Я.НОВИЦЬКОГО

МЕРЕЖА КРАФТОВИХ МУЗЕЇВ ЗАПОРІЖЖЯ

2021 04 15 kravchuk1

ЗАПРОШУЮТЬ

ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ЗБІРНИКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ,

присвяченої 100-річчю перейменування міста Олександрівськ на Запоріжжя

та 50-й річниці Історичного факультету ЗНУ

«ІСТОРІЯ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ:

стратегії дослідження та репрезентації».

Конференція ОРІЄНТОВНО відбудеться ВОСЕНИ 2021 р. у м. Запоріжжя

Збірник конференції буде видано у вересні 2021 року та формуватиметься з наступних тематичних блоків:

2021 04 15 kravchuk21. Напрямки, сюжети наукових студій, міфотворення та джерельна база історії Степової України.

2021 04 15 kravchuk32. Історик у публічному просторі: професіоналізм vs громадський активізм.

3. Музей як ідеальна перформація: ідентичність народжена з уяви.

4. Запорізька школа історії Степової (Південної) України в національній історіографії.

До 20 травня 2021 року необхідно надіслати заявку. В заявці слід вказати:

Ім’я та прізвище;

Тему доповіді;

Місце роботи або установу, яку ви репрезентуєте;

Контактний телефон та адресу (в т.ч. електронну).

Матеріали для збірника конференції слід надсилати до 1 липня, обсяг – від 3 до 7 тис. слів (включаючи двомовні анотації та бібліографію), набір у редакторі Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал одинарний. Усі поля по 20 мм. Основні вимоги: 1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК; 2) прізвище ім’я по батькові друкувати праворуч згори, 3) нижче через 2 інтервали назва матеріалу великими літерами по центру; 4) по центру нижче назви анотація і ключові слова мовою статті, а також англійською; 5) посилання та бібліографія за 2021 04 15 kravchuk4гарвардським стилем – окремо групуються монографії, статті, архівні джерела (приклад оформлення у бібліографії:

монографії – «Сабсович, Л. (1930) Социалистические города. Госиздат РСФСР «Московский рабочий»: Москва»; відповідно, посилання – «(Сабсович 1930: 38)»;

статті – «Малоземов, І. (1929) Новий побут, Нова Генерація, 11: 59 – 62»; відповідно, посилання – «(Малоземов 1929: 60)»;

архівного джерела - «ДАЗО (1949) Справка об осуществлении генерального плана города Запорожья, ф. Р-2961, оп. 1, спр. 23»; відповідно, посилання – «(ДАЗО 1949: 7)».

ОРГКОМІТЕТ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВІДБОРУ МАТЕРІАЛІВ

Заявки та матеріали просимо надсилати на адресу:

Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького

вул. Незалежної України, 68а.

м. Запоріжжя. Україна. 69035.

Білівненко Сергій Миколайович (відповідальний секретар оргкомітету конференції).

Кравчук Павло Павлович (координатор оргкомітету конференції).

або на електронні адреси: bilivnenko@ukr.net, ppkravchuk@gmail.com

За додатковою інформацією просимо звертатися за вказаними адресами

Оргкомітет