2021 03 28 marin1

 

30-31 березня 2021 року на платформі ZOOM відбудеться міжнародна наукова онлайн-конференція Х Дриновські читання на тему «Балкани в міжнародних відносинах: від Пізньої античності до епохи глобалізації». Цей науковий форум є традиційним для історичного факультету та Центра болгаристики і балканських досліджень Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Наразі співорганізаторами виступили Інститут балканістики з Центром фракології та Інститут історичних досліджень Болгарської академії наук, Інститут історії України Національної академії наук України, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин, Комісія істориків України та Болгарії.

Програмою конференції передбачено два пленарних засідання та робота в секціях: “Розколоті Балкани: Східна Римська імперія та «Візантійська співдружність» в міжнародній політиці Середньовіччя”; “Балкани, імперії та «Східне питання» у міжнародних відносинах 1453-1878 рр.”; “«Пороховий льох» Європи: формування балканської підсистеми міжнародних відносин і Перша світова війна на Балканах”; “Держави Південно-Східної Європи в період Версальської системи та Другої світової війни”; “«Холодна війна» на Балканах: головні етапи та конфлікти”; “Крах Ялтинсько-Потсдамської системи і виклики глобалізації: дезінтеграційні та інтеграційні процеси у Центрально-Східній Європі після 1989 року.

      

На загал планується заслухати понад 80 доповідей провідних учених України та Болгарії, а також кількох фахівців з Австрії, Росії й Угорщини, що представляють 9 академічних інститутів і понад 20 університетів, зокрема Софійський імені Святих Кирила та Мефодія, Пловдивський імені Паїсія Хілендарського, Варненський імені Черноризця Храбра та інші. З 16 класичних університетів України (Київський імені Тараса Шевченка, Львівський імені Івана Франка, Одеський імені І. І. Мечникова, Чернівецький імені Юрія Федьковича, Запорізький та інші) найбільше доповідей (12) представлено науковцями Каразінського університету. Переважна більшість учасників конференції – доктори наук, професори (24) і кандидати наук, доценти (42). За підсумками Х Дриновських читань вийде XIV том «Дриновського збірника» – щорічника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Болгарської академії наук.

Відкриває конференцію вступним словом в. о. ректора Каразінського університету професор, академік НАН України Віль Бакіров (о 9. 00 30 березня).

Контактні адреси:

drinovcenter@gmail.com

(доцент Сергій Страшнюк);

chendi@ukr.net

(доцент Дмитро Ченчик).