2020 09 27 seriskov1

 

У 2020 р. виповнюється сторіччя Варшавської битви, яка відіграла важливу роль у відновленні незалежної Польщі і ґенезі нового геополітичного порядку в Центрально-Східній Європі. Будучи складовою спільної боротьби поляків і українців проти «червоного імперіалізму» Москви, ця визначна військова подія мала однак різні наслідки для цих двох народів. На руїнах більшовицьких марень про світову революцію остаточно сформувалася Друга Річ Посполита, тоді як українські визвольні змагання тоді на жаль зазнали поразки. Що відіграло визначальну роль в настільки несхожому фіналі боротьби за державність двох народів – конкретні обставини геополітики, різний ступінь підтримки українського і польського питань на міжнародній арені, брак військових ресурсів для продовження боротьби проти більшовизму чи специфіка внутрішньополітичного розвитку Польщі і України в переломний період 1914-1921 рр.? Наскільки дієвою була співпраця Другої Речі Посполитої і Української Народної Республіки напередодні, під час та після Варшавської битви? Наскільки реальною (з військової і політичної точки зору) була перспектива визволення України з-під влади більшовиків і чи залишалося це питання надалі актуальним для Варшави? Які уявлення про характер польсько-українських відносин домінували тоді серед політичної еліти двох народів? Яке місце в цьому дискурсі посідало питання Східної Галичини і як саме бачили її політичне майбутнє представники польського і українського істеблішменту? Наскільки потужну рецепцію знайшла Варшавська битва на міжнародній арені, в публіцистиці, науковій думці, художній літературі і мистецтві (як тієї доби, так і наступних десятиліть)? Сподіваємося, що наш науковий захід зможе дати відповіді на ці і інші нетривіальні питання, повязані із Варшавською битвою 1920 р.

 

В роботі міжнародного круглого столу візьмуть участь:

Пьотр Стаханьчик Генеральний Консул Республіки Польща у Харкові.

Барбара Качмарчик Віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові.

В рамках міжнародного круглого столу будуть презентовані наступні доповіді:

 

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 1

Варшавська битва у вирі політичної боротьби і військових дій

на теренах України і Польщі в 1920 р.

(модератор – Владислав Яценко)

Dr Marek Kozubel

(Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa, Rzeczpospolita Polska)

Wkład Armii Czynnej URL, powstańców ukrainskich i innych służb republiki w zwycięstwo nad Sowietami w 1920 r.

Артем Клименко

(незалежний дослідник, Хорол, Полтавська область, Україна)

Ставлення українських лівих до Варшавської угоди та більшовицько-польської війни 1920 р.

Ігор Скубій

(незалежний дослідник, Харків, Україна)

Військово-політична діяльність Сталіна в Україні під час польсько-радянської війни (березень – вересень 1920 року).

 

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 2

Варшавська битва 1920 р. з перспективи

історії міжнародних відносин та історичної пам’яті  

(модератор – Сергій Сєряков)

Prof. Roman Tomaszewski

(kierownik pracowni historii edukacji i badań porównawczych, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska)

Bitwa warszawska i jej projekcje w stosunkach polsko-ukraińskich (1920-2020).

Геннадій Корольов

(д.і.н, старший науковий співробітник відділу історії Української революції (1917-1921 рр.) Інституту історії України НАНУ)

Остання битва за antemurale? Українсько-польський союз 1920 р. у контексті «вільсонівського моменту».

Владислав Яценко

(к.і.н., Голова історичної секції Харківського історико-філологічного товариства)

Польсько-український союз 1920 р. в українських шкільних підручниках

Валентин Єрьомін

(аспірант кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Образ Варшавської битви 1920 р. у сучасних українських і польських медіа.

 

Очікуємо на цікаві доповіді, змістовні дискусії, нові концептуальні ідеї і нетривіальні висновки!

Запрошуємо викладачів, науковців, студентів, представників культурної громадськості, усіх небайдужих до історії України і Польщі!

З огляду на складну епідеміологічну ситуацію, викликану пандемією COVID-19, засідання міжнародного круглого столу відбуватимуться онлайн, у режимі конференції Zoom.

Усіх, хто бажає долучитися до обговорення вищенаведеної тематики, прохання повідомити про це на електронну пошту cerepropis@ukr.net до 5 жовтня 2020 р.