2020 07 09 18
 
Лектори на пленарних засіданнях:
 
Пенелопа Корфілд, історикиня, професорка Лондонського університету (Велика Британія), президентка Міжнародного товариства з вивчення XVIII століття;
 
Зенон Когут, історик, професор Університету Альберти (Канада). 
 
Основні дати:
 
Інформаційний лист-запрошення на конференцію: липень 2020
Кінцева дата для подання заявок на секцію/круглий стіл: 10 січня 2021
Кінцева дата для подання заявок на індивідуальний виступ: 18 січня 2021
Повідомлення про включення до програми конференції: 15 лютого 2021
 
Мови конференції: англійська та українська
     
Довгий час XVIII століття займало маргінальне місце у домінуючих наративах української історії. В традиційній національній історії цей період розчинявся у межах двохсотрічної козацької доби. У дослідженнях, присвячених XVIII століттю, які з’являлися після 1991 року, цей період найчастіше включався до ширшої ранньомодерної доби, або ж розглядався як короткий перехідний етап між двома знаковими століттями: «довгим» XVII і «довгим» XIX. 
     
В останнє десятиліття спостерігається відновлення інтересу українських науковців до XVIII століття. Значна кількість праць, присвячених історії, культурі йлітературі цього періоду, демонструють його важливість і перетворюють дослідження XVIII століття на  один з найбільш динамічних та інноваційних напрямків. Дослідження XVIII століття стають місцем зустрічі науковців, які вивчають соціальну і культурну історію, літературу, історію мистецтва, а також фахівців з історії імперій, дитинства, релігії та освіти.
     
Ця конференція має на меті розглянути нові підходи до вивчення XVIII століття, здійснити переоцінку усталених наративів і концепцій та вписати Україну XVIII століття у ширший східноєвропейський та всесвітній контекст. Завданням конференції є підтримка та стимулювання інтересу до вивчення цього періоду, а також створення міждисциплінарного майданчику для зустрічей  та дискусій з широкого кола питань, пов’язаних з історією, культурою і літературою XVIII століття в Україні, Європі та світі в цілому. Під час конференції відбудуться перші загальні збори Українського товариства з вивчення вісімнадцятого століття. Товариство має на меті підтримувати та розвивати міждисциплінарні дослідження XVIII століття в Україні та сприяти інтеграції українських дослідників цього періоду до міжнародної інституційної мережі. 
     
До участі у конференції запрошуються науковці, які займаються вивченням різних аспектів історії, культури та літератури XVIII століття, для обговорення наступних питань: 
 
- дослідження XVIII століття в Україні: сучасний стан, виклики та перспективи;
 
- дослідження XVIII століття у світовій науці: тенденції та нові напрямки; 
 
- «довге» чи «коротке» XVIII століття, можливість застосування концепції «довгого вісімнадцятого століття» (1680-1830) до української та східноєвропейської історії;
 
- Просвітництво і не тільки: інтелектуальні зміни впродовж XVIII століття;
 
- література, культура та мистецтво XVIII століття; 
 
- соціальна та економічна історія довгого XVIII століття;
 
- історія церкви та релігійної культури у довгому XVIII столітті;
 
- образи вітчизни і нації: колективні ідентичності та державне будівництво;
 
- від традиційної до модерної імперії: політичні уявлення та практики імперського і колоніального правління;
   
- українське козацтво у довгому XVIII столітті: політичні, військові та соціальні зміни;
 
- уявлення про Україну в країнах Центральної та Західної Європи;
 
- поширення знань та освіти у довгому XVIII столітті;
 
- дослідження XVIII століття та розвиток цифрової гуманітаристики в Україні: цифрові архіви та дані;
 
- викладання історії XVIII століття: тенденції, виклики та нові підходи. 
   
Запрошуємо науковців різних дисциплін подавати заявки на індивідуальну двадцятихвилинну доповідь (коротка анотація доповіді має містити приблизно 250 слів), секцію з трьох доповідачів/доповідачок (бажано з різних установ) або круглий стіл (до п’яти учасників/учасниць, бажано з різних установ). Заявка на секцію має включати назву секції із зазначенням головуючого/головуючої секції (який/яка не може одночасно доповідати у цій секції) та короткий зміст кожної з доповідей (приблизно 250 слів). Заявка на круглий стіл має включати назву круглого столу із зазначенням головуючого/головуючої, перелік учасників/учасниць та короткий зміст (приблизно 500 слів). До кожної заявки має також додаватись коротка біографічна інформація у довільній формі (приблизно 50 слів) із зазначенням наукового ступеню, посади й місця роботипотенційного учасника/учасниці, в також його/її наукових інтересів. Доповіді на міждисциплінарні теми особливо вітаються.  
   
Заявка на індивідуальну доповідь, секцію або круглий стіл, а також коротка біографічна довідка подаються англійською або українською мовою. Будь ласка, обов’язково вказуйте, якою мовою Ви будете  доповідати. Зверніть увагу, що всі доповіді українською мовою мають супроводжуватись презентацією у PowerPoint  або роздатковим матеріалом англійською.
   Заявка на проведення секції разом з біографічною інформацією надсилається одночасно д-ру Володимиру Склокіну і д-ру Наталії Волошковій на поштові скриньки sklokin@ucu.edu.ua і n.v.voloshkova@npu.edu.ua до 10 січня 2021 року включно. Заявка на проведення круглого столу разом з біографічною інформацією надсилається до 10 січня 2021 року включно, а заявка на індивідуальну доповідь разом з біографічною інформацією – до 18 січня 2021 року включно.
 
Участь у конференції не передбачає організаційного внеску.
 
Інформацію щодо проживання у Львові буде надіслано учасникам/учасницям, які будуть включені до програми конференції, у лютому 2021 року.
 
Організатори мають можливість надати обмежену кількість ґрантів на покриття витрат на подорож і проживання. Детальнішу інформацію буде надано пізніше.
Спонсори:
 
Проведення цієї конференції підтримується ґрантом, наданим Центром українських історичних досліджень імені Петра Яцика Канадського інституту українських студій. 
 
Організатори конференції
- к.і.н. Володимир Склокін, кафедра історії, Український католицький університет;
- проф. Франк Сисин, Центр українських історичних досліджень імені Петра Яцика, Канадський інститут українських студій;
- к.і.н. Наталія Волошкова, кафедра англійської філології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; 
- проф. Максим Яременко, кафедра історії, Національний університет «Києво-Могилянська академія».