2019 07 06 ohol2Програма спрямована на підготовку магістрантів до професійної академічної та експертної діяльності. З цією метою викладачами кафедри розроблено навчальні дисципліни, які включають науково-дослідницькі семінари з історії України та регіону, а також низку курсів з теорії і практики історії, міських та комунікативних студій, імперіології, історичної науки тощо. Кожна з дисциплін передбачає детальний аналіз сучасної історіографії, теоретичної і методологічної літератури та ґрунтовну роботу з джерелами. Окрім того, протягом двох років під час щотижневого методологічного практикуму студенти вдосконалюватимуть навички з написання наукових праць, представлення своїх наукових здобутків і ведення академічної дискусії. На студентів чекає багато дослідницької і аналітичної роботи, участь у численних дискусіях і отримання практичних дослідницьких навичок.
2020 07 05 ohol3
 
Вступивши на магістерську програму «Історія», кожен студент також одержує можливість взяти участь у спільній програмі кафедри історії НаУКМА та Центру східноєвропейських студій Варшавського університету (Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski). Успішне завершення цієї програми передбачає отримання двох дипломів – українського й Варшавського університету. Для цього протягом першого року магістранти мають оволодіти польською мовою (інтенсивний курс спеціально розроблений для них) і успішно скласти іспит наприкінці року. Зараховані на спільну програму магістранти один семестр навчаються у Варшавському університеті. Написані в рамках програми кваліфікаційні роботи, захищаються перед комісією, до складу якої входять професори обох університетів, на кафедрі історії НаУКМА.
2020 07 05 ohol
Наші випускники – це молоді дослідники, які вміють і знають, як писати якісні ґрунтовні дослідницькі тексти, аналізувати великі обсяги різнорідної інформації, стають фаховими істориками, володіють кількома мовами, мають хороші комунікативні та аналітичні навички. Все це робить їх конкурентоспроможними як в академічному, так і в неакадемічному середовищах. Про це свідчать і їхні подальші успішні кар’єри. Так, щороку наші студенти виграють у конкурсах і продовжують навчання на PhD програмах в провідних університетах світу. Також, щороку ми також маємо один з найвищих конкурсів на одне аспірантське місце в НаУКМА. Ті ж, хто обирають неакадемічну кар’єру, розбудовують аналітичні центри, стають експертами і журналістами, мандрівниками і підприємцями, працівниками музейних і державних установ тощо.
 
 
2020 07 05 ohol4
Детальніше про кафедру історії, її викладачів і випускників, курси, які викладаються на магістерській програмі, а також про умови вступу можна дізнатись на сторінці кафедри