2020 05 03 honcharenko3

 

Інститут культурології Національної академії мистецтв України

проводить дистанційний науковий круглий стіл

«Культурна спадщина радянського періоду в сучасній Україні:

від ностальгії – до переосмислення»

26   травня 2020 року

Тематика круглого столу включає розгляд науково-теоретичних та практичних питань за такими напрямами:

 трансформація оцінок історико-культурної спадщини радянського періоду в суспільній свідомості;

 культурна спадщина радянського періоду у контексті політики «декомунізації»: нові джерела та інтерпретації;

 оновлення «канону»: сучасні погляди на заборонені та знищені літературно-мистецькі напрямки XX ст.;

 збереження матеріалізованих проявів пам’яті про культурну спадщину XX ст. в умовах викликів сучасності: теоретичні та практичні аспекти;

 нові підходи до переосмислення доробку діячів української культури радянського періоду і творів соцреалістичного мистецтва.

Робочі мови круглого столу: українська, англійська.

 

Запрошуємо до участі науковців, експертів, викладачів ВНЗ, аспірантів, докторантів, фахівців у галузі культурології, історії, мистецтвознавства та пам’яткоохоронної діяльності.

Для участі у програмі круглого столу просимо надіслати електронною поштою до 26 травня 2020 р. :

 заявку учасника (за наведеною нижче таблицею);

 тези доповіді.

За результатами роботи круглого столу організаторами буде сформовано збірник тез з подальшим розміщенням його електронної версії на офіційних інтернет-ресурсах Інституту культурології НАМ України на умовах вільного безоплатного доступу.

Вимоги до оформлення тез: МS Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; усі поля 20 мм; абзац 1,25; максимальний обсяг – 6 тис. знаків разом з пробілами та переліком використаної літератури (до 4 сторінок).

 

Електронна адреса для подання матеріалів та отримання додаткової інформації: mishchenko_m@ukr.net, Міщенко Марина Олексіївна, відділ культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України; kuzmivna@gmail.com, Гончаренко Надія Кузьмівна.

 

Заявка учасника круглого столу

 

1

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

2

Науковий ступінь, вчене звання

3

Посада, місце роботи або навчання

4

Контактна інформація (телефон, e-mail)

5 Тема виступу
6

Додатковий пункт (лише для аспірантів!):

Дані про наукового керівника: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада