2020 01 27 molod1
 
 
 
 
Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»
Кафедра історії НаУКМА
Студентське наукове товариство “Potluck”
Центр польських і європейських студій 
імені Єжи Ґедройця
 
 
Програма Міжнародної конференції молодих дослідників «Досліджуючи минуле: Людина в умовах модерну» 
International conference of young researchers “Searching the Past: Human within the Modernity Change”
 
 
Організатори конференції:
Наталя Шліхта (НаУКМА), 
Оксана Клименко (НаУКМА) 
 
Регламент:
Доповідь – до 20 хв.
Виступ дискутанта –до 10 хв.
 
Київ, ЦПЄС, 31 січня – 1 лютого 2020 р.
31 січня
 
 
 
11:45 – 12:00
Вітальне слово від організаторів конференції
 
12:00 – 13:30 
Секція 1. Модернізаційні процеси в Російській імперії
 
Модераторка і дискутантка: Дарина Подгорнова (НаУКМА)
 
 
* Ганна Клименко (НаУКМА). Модернізація та медицина в Російській імперії XIX ст.: мікроісторична перспектива
 
* Микола Буланий (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Дворянство єврейського походження в реформах Олександра ІІ
 
* Ігор Карпенко (НаУКМА). Механізми соціального захисту праці жінок (за матеріалами Київської губернії другої половини  XIX – початку XX ст.)
 
13:30 – 13:45
Кава-брейк
 
13:45-15:00
Майстер-клас 1
Максим Яременко (НаУКМА). Як описуються предмети Національного музейного фонду та як досліднику довідатися про джерела з музейних колекцій
 
15:00 – 15:15
Кава-брейк
 
15:15 – 16:45 
Секція 2. Міське повсякдення кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 
Модераторка і дискутантка: Надія Уфімцева (НаУКМА)
 
 
* Тетяна Якусик (НаУКМА). Харчування студентів Київської духовної академії (1810-ті – 1860-ті рр.)
 
* Марія Коцюруба (НаУКМА). Зміни у повсякденному житті киян завдяки розвитку фармацевтичної мережі у ХІХ ст.
 
* Світлана Довгань (НаУКМА). Письменник і його житлова площа (на матеріалах УСРР 1920-х – початку 1930-х рр.)
 
16:45 – 17:00
Кава-брейк
 
17:00 – 18:30
Секція 3. Особистість в історії
 
Модератор і дискутант: Мартін-Олександр Кислий (НаУКМА)
 
 
* Євген Ящук (НаУКМА). Дипломатичні представники в епоху Realpolitik: комунікація та конкуренція (на прикладі Берлінського конгресу 1878 р.)
 
* Марія Ваніна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Микола Лисенко та коло його спілкування
 
* Віра Щербіна (НаУКМА). Діяльність Ініціативної групи захисту прав інвалідів у СРСР (кінець 1970-х – 1980-ті рр.)
 
1 лютого 
 
9:00 – 10:30 
Секція 4. Людина як об'єкт виховання у 
1920-х –1940-х рр.
 
Модераторка і дискутантка: Тетяна Бородіна (НаУКМА)
 
 
* Микола Асанішвілі (магістр історії, вільний дослідник). Середня освіта в радянській провінції 1920-х рр.
 
* Ярослав Сусоєв (НаУКМА). Новий радянський глядач: як дивилися кіно у 1920-х–1930-х рр.
 
* Sean Lis (University of Alberta, Canada). The Heroic Soviet Childhood: Soviet Child Soldiers and Their Legacy
 
10:30 – 10:45
Кава-брейк
 
10:45 – 12:45 
Секція 5. Людина в екстремальних умовах війни та повоєнних змін
 
Модераторка і дискутантка: Оксана Хом’як (Музей історії Києва)
 
 
* Василь Сич (Національний інститут стратегічних досліджень). Мінлива ідентичність: українці на службі Третього Райху
 
* Даниїл Ситник (НаУКМА). «В боротьбі проти народовбивць-більшовиків...»: мотивація до вступу в українську поліцію Києва (1941-1943 рр.)
 
* Юлія Ольхова (НаУКМА). Стратегії пристосування депортованих лемків до життя в УРСР за усними джерелами (на прикладі с. Підзамочок Тернопільської області)
 
* Андрій Богданенко (НаУКМА). Українські греко-католики про період підпілля і боротьбу за легалізацію Церкви: на основі інтерв’ю з Архіву Інституту історії Церкви (Львів)
 
12:45 – 13:00
Кава-брейк
 
13:00– 14:30
Секція 6. Модерна історіографія про домодерну людину
 
Модератор і дискутант: Степан Бліндер (НаУКМА)
 
 
* Микола Федяй (НаУКМА). Чим шкідливий схематизм в історіографії? На прикладі проблеми канонізації Бориса і Гліба
 
* Маргарита Стафійчук (НаУКМА). Висвітлення першого олицького ордината Станіслава Радзивила (1559-1599) в модерній історіографії
 
* Владислав Андреєв (НаУКМА). Візантійське іконоборство в радянській історіографії
 
14:30 – 15:15
Перерва на обід
 
15:15 – 16:30
Майстер-клас 2
Наталія Шліхта (НаУКМА). Як написати статтю для наукового журналу: корисні лайфхаки
 
16:30 – 16:45
Кава-брейк
 
16:45 – 18:15 
Секція 7. Радянський журналіст кінця 1940-х - кінця 1980-х рр.: між ідеологією і творчістю
 
Модератор і дискутант: Андрій Ферт (НаУКМА)
 
 
* Марія Явдошняк (НаУКМА). Радянський сатирик в повоєнний період (на матеріалах УРСР)
 
* Володимир Куделя (НаУКМА). Диктат «згори» чи елементи свободи: як радянські журналісти писали про західні рок-гурти (на прикладі журналу «Ровесник»)
 
* Роман Коваль (НаУКМА).  Республіканські періодичні видання УРСР у період гласності: питання (не)зміни
 
 
18:15 – 18:45 
Підсумкова дискусія