2019 12 29 kma
 
 
Кафедра історії Національного університету "Києво-Могилянська академія" 
 
 
2020 01 19 cius1
 Канадський інститут українських студій
 
 
2019 12 29 historians logo
 
 
 
Інтернет портал Histor!ans.in.ua 
 
 
 
 
Кафедра історії Національного університету «Києво-Могилянська академія» спільно з Historians.in.ua мають честь оголосити про проведення Міжнародної наукової конференції  «Радянське «я» і радянське «ми» між ідеологією та реальністю». Конференція відбудеться 20-21 березня 2020 року на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія». 
     
Радянознавчі студії досить динамічно розвиваються в Україні з моменту здобуття нею незалежності. Озвучене ще в останні роки перебудови завдання заповнити «білі плями» історії протягом наступних десятиліть стимулювало дослідницький пошук і появу великої кількості публікацій на раніше табуйовані теми радянського минулого. Ще до недавнього часу першочерговий дослідницький інтерес викликала політична історія радянського періоду, а темами, що передовсім розробляються, були та й досі залишаються ті, що пов`язані з терором, репресивною радянською машиною, дисидентським опором системі, Другою світовою війною тощо. Тобто, українська пострадянська історіографія, вже у нових умовах і володіючи доступом до раніше не доступних архівних масивів, дублювала підходи (та й оцінки) «тоталітарної школи», що домінувала в західних радянознавчих студіях ще у 1950-х – 1970-х рр. 
 
Відчутні зрушення відбулися в українських радянознавчих студіях протягом останнього десятиліття: дослідники звернулись до питань соціально-економічного, соціокультурного, соціорелігійного, повсякденного життя в Радянському Союзі. Поступово відходячи від вузького розуміння «радянського», що обмежується вивченням системи влади, репресивних інституцій, з одного боку, і опору системі, з іншого, українські дослідники звернули увагу на антропологічний вимір радянської історії. «Людина» в їхніх студіях – уже не лише пасивний об`єкт дій влади,  але й активний історичний суб`єкт. Таким чином, українські дослідники починають долучатись до нової соціальної та нової культурної історії «радянського», що динамічно розвиваються в західних радянознавчих студіях ще з середини 1990-х рр. 
 
2019 12 ohol3
 
 
 
На думку організаторів конференції, наразі доречним є проведення міжнародного наукового зібрання, що підведе своєрідні проміжні підсумки найновіших розвитків в радянознавчих студіях, створить умови для спілкування українських і західних дослідників, обміну ідеями, обговорень методологічного інструментарію та теоретичних засад вивчення «радянського», а тому стимулюватиме подальші зрушення в цій ділянці української історіографії.
 
Формат заходу: дводенна міжнародна наукова конференція, у центрі обговорень якої – радянська людина і радянське суспільство, що конструювалися/творилися/форматувалися упродовж усього радянського періоду із використанням найрізноманітніших засобів, але життя яких все ж залишалось далеким від прописаного в партійних документах ідеалу. До участі запрошуються дослідники, що вивчають різноманітні аспекти заявленої проблематики: радянську систему освіти і пропаганди, методи і наслідки «соціальної інженерії», індивідуальну й колективну пам’ять, соціально-економічний і соціорелігійний вимір радянського життя, гендерні питання, радянські культурні проекти, масову культуру та повсякденні соціокультурні практики тощо. 
 
2019 12 29 ohol2
 
Упродовж двох днів конференції заплановано проведення пленарного засідання, п’яти тематичних секцій і підсумкового круглого столу, у яких візьмуть участь близько 30 учасників.
 
Результат такого наукового форуму не обмежується власне проведенням конференції. Нами запланована публікація збірника, до якого увійдуть доопрацьовані за результатами обговорень і дискусій доповіді учасників конференції. Формування – через налагодження і підтримання персональних контактів – своєрідної спільноти дослідників «радянського» є не менш важливим безпосереднім результатом, також і з перспективи майбутніх наукових проектів.
Організатори здійснюють пошук коштів для забезпечення харчування та проживання учасників конференції. 
 
Зголошення до участі в конференції приймаються до 3 лютого 2020 року включно. Текст зголошення, що повинен містити назву доповіді, коротку анотацію (200-300 слів), особисту інформацію (ім’я та прізвище, інституційна афіліація, контактні дані), просимо надсилати на електронну скриньку klymenkooksana@ukr.net
 
Про включення заявлених доповідей до програми ми повідомимо не пізніше 14 лютого.