УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ2019 02 02 religia1
Інститут
Релігії та Суспільства
Україна, м. Львів, 79011,
вул. Свєнціцького, 17
Tел./факс: (032) 240-99-44
Е-mail: irs@ucu.edu.ua

Ukrainian CATHOLIC UNIVERSITY
Institute
of Religion and Society
vul. Sventsitskoho, 17, Lviv,
79011, Ukraine
Phone/fax: (032) 240-99-44
Е-mail: irs@ucu.edu.ua

    

 

 

 

 

Дорогі друзі!
      Щиро запрошуємо студентів та молодих науковців взяти участь у ХXІ Міжнародній науково-практичній конференції «Релігія і держава у пошуках modus vivendi: українські реалії та світовий досвід».


      Процес формування єдиної помісної Церкви в Україні ставить на порядок денний запитання, пов’язані з роллю держави та владних структур у цьому процесі. Як збалансувати дотримання релігійної свободи та інтереси держави? Які моделі співіснування Церкви та держави існують у світі? Як цей досвід може бути корисним в українських реаліях? Чи помісна Православна Церква України та українська влада здатні не піддатися спокусі цезаропапізму?


      Для нас важливо почути думки молодих науковців та студентів у цій царині, обмінятися досвідом і випрацювати спільне бачення заявлених проблем.

    Конференція відбудеться 22-23 березня 2019 р. в Українському католицькому університеті за адресою: м. Львів, вул. Свєнціцького, 17. Інститут забезпечує учасникам конференції проживання (хостел) та харчування. Проїзд за власний кошт учасників та сплатити реєстраційний внесок у розмірі 100 гривень. Реєстраційна анкета та вимоги до доповіді додаються. За довідками звертатись в Інститут релігії та суспільства УКУ, e-mail: irs@ucu.edu.ua, або за телефоном 032-240-99-40 (внутрішній 3252 та 3117).
      
      Сподіваємось на плідну співпрацю,
      Мирослав Маринович
        Президент Інституту релігії та суспільства УКУ

 

 


     
Для участі в конференції:


1. Оформити заявку за вказаним посиланням (https://docs.google.com/forms/d/1c7DXgDPBLiVUHjjzSLlXbeApZBrEUo0ETca5_-BeFt8/edit);


2. Подати на  e-mail оргкомітету irs@ucu.edu.ua необхідно Електронний варіант матеріалів доповіді (тези або статтю).
Останній день подання матеріалів: 1 березня 2019 року
Вимоги до оформлення тез і статей:
* Файл Microsoft Word
* Файл має бути названий прізвищем автора латинкою і збережений у форматі - «*.doc»
* Шрифт - Times New Roman
* Кегль - 14; інтервал - 1,5 пт; всі поля - 2 см.
* Обсяг наукової статті 5-10 сторінок друкованого тексту. Обсяг тез – 2-3 сторінки.Виноски у тексті підрядкові (внизу кожної сторінки). Коли джерело у виносці статті цитується вперше, то подається повністю, наприклад: прізвище та ініціал автора, назва, місто видання, видавництво, рік видання та номер сторінки. Якщо джерело у виносці статті цитується не вперше, то можна використовувати скорочене посилання: прізвище та ініціал автора, назва, номер сторінки. Якщо одне й те саме джерело цитується два або більше разів поспіль, то використовується посилання: «Там само (Ibidem - для іншомовного джерела) та номер сторінки». Списку використаних джерел та літератури наприкінці статті не потрібно подавати.

   Передбачено електронну публікацію тез і наукових статей учасників, які особисто виступають на конференції.

Увага: конференція не передбачає заочної участі!

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

 

 


Організаційний внесок: 100 гривень.
Організатори забезпечують проживання (хостел) та харчування учасників під час проведення конференції.

Транспортні витрати не повертаються.


При необхідності надається довідка про участь у конференції. Про потребу такої довідки просимо попередити завчасно.