2019 01 16 naukovi zapysky2

Вельмишановні колеги,

редакція часопису "Наукові записки НАУКМА. Історичні науки" оголошує набір матеріалів до наступного номера.

Ми будемо раді одержати до 25 лютого 2019 року Ваші:

- наукові статті;

- публікації джерел;

-  фахові рецензії.

Редакційна колегія приймає до розгляду матеріали українською та англійською мовами.

Звертаємо увагу, що редакція  розглядає лише оригінальні матеріали, які ніколи, повністю чи частково, не були оголошені друком раніше. Всі подані до розгляду матеріали проходять перевірку на плагіат та проходять процедуру редакторського та сліпого рецензування. Процедура сліпого рецензування є анонімною для рецензента та для авторів.

Кожен матеріал, поданий до фахового видання «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки», мусить містити:

- анотацію та ключові слова українською мовою;

- анотацію (не коротшу, ніж 2 тис. символів) та ключові слова англійською мовою;

- УДК;

- інформацію про науковий ступінь та вчене звання автора статті та перелік установ, з якими він афілійований (із зазначенням посад);

- номер телефону, email;

Статтю спочатку належить надіслати в електронному вигляді на адресу klymenkooksana@ukr.net, а в разі ухвалення статті до друку - також в роздрукованому вигляді. В листі належить зазначити:

- науковий ступінь та вчене звання (за наявності);

- афіліацію;

- контактний номер телефону.

Публікація статей у фаховому журналі «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки» для штатних викладачів, викладачів-сумісників, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів НаУКМА, членів редколегії, представників партнерських інституцій НаУКМА та запрошених авторів здійснюється на безоплатній, а для зовнішніх авторів – на платній основі.

 

2019 01 16 naukovi zapysky1

 

Керівництва для авторів

Редакція приймає до розгляду тексти з таких напрямків: історія України, Всесвітня історія, історіографія та джерелознавство (див. Галузь і проблематика).

Статті повинні мати оригінальний дослідницький характер, відповідати критеріям науковості, мати певну наукову новизну, теоретичну та/або практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

Фактом подання матеріалів до журналу автор висловлює згоду з його редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Матеріали подаються через сайт або надсилаються електронною поштою за адресою: klymenkooksana@ukr.net

Технічні вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали (статті, рецензії тощо) подаються в електронному варіанті (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах.

Оформлення внутрішньотекстових посилань в тексті статті, а також прикінцевої бібліографії здійснюється відповідно до стандартів Chicago Manual of Style. Посилання оформлюються мовою оригіналу посторінково, а прикінцева бібліографія оформлюється в транслітерації латиницею.

При оформленні радимо користуватися наступними ресурсами:

 1. для Сhicago manual: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html або http://www.easybib.com/guides/citation-guides/chicago-turabian/
 2. для транслітерації з української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia
 3. для транслітерації з російської мови: http://translit-online.ru/

Перед основним текстом статті зазначається:

 • УДК статті;
 • Прізвище та ініціали автора (рядковими літерами, курсивом);
 • Через відступ в один абзацний рядок – назва статті (по центру) – (розмір 14, жирний шрифт, великі літери)
 • Після назви (відступ – один абзацний рядок) подається україномовна анотація (1000–1800 знаків) та ключові слова українською мовою (розмір 13, курсив).

Вимоги до оформлення основного тексту статті:

 • Внутрішньотекстові посилання оформлюються мовою оригіналу посторінково відповідно до стандартів Chicago Manual of Style.
 • Цитати подаються, як правило, українською мовою або, якщо це доцільно, мовою оригіналу. Архівні та рукописні джерела цитуються і публікуються мовою оригіналу. Зміст цитат і посилання на відповідні сторінки мають чітко відповідати першоджерелам.
 • Назви будь-яких періодичних видань подаються у тексті мовою оригіналу.
 • У тексті статті слід використовувати поліграфічні лапки: «...». За наявності у цитатах слів у лапках, використовується система подвійних лапок (лапки в лапках): «………. “…”…….».
 • Знак дефісу (-) не виокремлюють пробілами (будь-який, історико-філософська, врешті-решт) і не використовують замість тире (–).
 • Знак тире (–) обов’язково виокремлюють пробілами.
 • Використання довгого тире (―) у тексті і списку літератури не передбачено.
 • Оформлення дат. Приклади: 16 лютого 2010 р.; 1912 р.; у 1824–1826 рр.; у 1860-х рр. (не у 60-х рр. ХІХ ст.); на зламі 1960–1970-х рр.; ХІХ – початку ХХ ст.; XVII – XVIII ст.
 • У назві статті або при першому згадуванні будь-якої особи у тексті подаються її ім’я та прізвище (Густав Шпет). При подальшому згадуванні – ініціал і прізвище (через пробіл): Г. Шпет.
 • Знак апострофа має виглядати так:

Вимоги до оформлення прикінцевої бібліографії:

 • Основний текст статті супроводжується прикінцевою бібліографією (за абеткою) відповідно до стандартів Chicago Manual of Style.
 • Латинографічні джерела і література подаються мовою оригіналу, а кирилографічні – подаються у транслітерації латиницею.
 • Список має бути ненумерований.

Після основного тексту статті вміщується:

 • ініціал та прізвище автора в латинській транслітерації (курсивом).
 • назва статті англійською мовою (по центру, великими жирними літерами).
 • Далі – через 1 абзацний рядок – англомовні анотація (1800 знаків, розмір 13, курсив) та ключові слова.

Автори статей також мають подати про себе такі дані (українською та англійською мовами):

 • прізвище, ім’я та по батькові,
 • науковий ступінь та вчене звання (за наявності),
 • місце основної роботи, посада,
 • номер телефону, e-mail.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.

 2. Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 3. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Положення про авторські права

Автори зберігають за собою авторські права на твір та одночасно надають журналу  право його першої публікації на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати опублікований твір з обов’язковим посиланням на його авторів та його першу публікацію в цьому журналі.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного поширення твору в тому вигляді, в якому його було опубліковано в журналі (наприклад, розміщувати роботу в електронному репозитарії установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на його першу публікацію.

Політика журналу дозволяє розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у репозитаріях установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання його до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).