2018 10 21 nmiu

 

Національний музей історії України


Кафедра історії Національного університету «Києво-Могилянська академія»


Сектор дослідження історії Київської Русі Інституту історії України НАН України


Гуманітарний факультет та Навчально-дослідницька програма «Київське християнство» Українського католицького університету

 

 

Програма наукової конференції «В орбіті християнської культури. До 1030-річчя хрещення Русі»  25–26 жовтня 2018 р., Національний музей історії України, м. Київ

 


Оргкомітет:  Сосновська Т. В. (голова), Осташевська Ю. В., Яременко М. В., Затилюк Я. В., Скочиляс І. Я.

Регламент доповіді – до 15 хв.
Виступ дискутанта – до 10 хв.

 

25 жовтня 

 

     9.30–10.00 Відкриття конференції:

Вітальне слово генерального директора НМІУ Тетяни Сосновської

 

10.00–11.30 Секція 1. Перші кроки християнізації Давньоруської держави


Модератор: Лариса Довга (НаУКМА);
Дискутант: Наталя Яковенко (НаУКМА).

 

      Олексій Толочко (ІІУ НАНУ). Київські митрополити ХІ ст.


      Вадим Арістов (ІІУ НАНУ, НМІУ. НаУКМА). Київ і його церкви на початку ХІ ст.


      Ярослав Затилюк (ІІУ НАНУ, НМІУ, НаУКМА). Перший київський митрополит


      
11.30–12.00 Перерва
      
12.00–13.30 Секція 2. Релігійні символи та церковна ідеологія


Модератор: Ігор Скочиляс (УКУ);
Дискутант: Олексій Толочко (ІІУ НАНУ).
      
      Василь Ульяновський (КНУ ім. Т. Шевченка). Нова гомілія Київського митрополит Спиридона «Слово на Різдво Христове»: сюжети і символи


      Ігор Нетудихаткін (НЗСК). Князь на митрополичому престолі: символіка скрижалів з поховання київського митрополита Гедеона (Святополка-Четвертинського) у Софійському соборі


      Андрій Ферт (НаУКМА). З думкою про Святу Русь: минуле та простір в уяві пострадянської Української Православної Церкви


      
13.30–13.45 Презентація нових видань серії «Київське християнство»

 

13.45–14.30 Перерва


      
14.30–16.10 Секція 3. «Вчена релігія»


Модератор: Юрій Волошин (ПНПУ ім. Короленка);
Дискутант: Наталя Яковенко (НаУКМА).

 

      Лариса Довга (НаУКМА). Філософська лексика в українських проповідях другої половини XVII ст.


      Микола Симчич (ІФ НАНУ). Києво-могилянські філософські курси XVII–XVIII ст.: де межа між філософським і теологічним?


      Іван Альмес (УКУ) «Нормативне читання»: устави та чернечі правила про книги у православних та унійних монастирях Львівської єпархії XVII–XVIII ст.


      Людмила Посохова (ХНУ ім. В. Н. Каразіна). Особисті бібліотеки архімандритів та архієреїв українських єпархій як маркер змін культурно-інтелектуального життя в другій половині XVIII – на початку XIX ст.

 

16.10–16.40 Перерва

 

16.40–18.00 Секція 4. Церква перед викликами нового часу


Модератор: Ярослав Затилюк (ІІУ НАНУ, НМІУ, НаУКМА);
Дискутант: Андрій Стародуб (ІУАД ім. М. Грушевського НАНУ).

 

      Ігор Скочиляс (УКУ). Проект руської унійної «нації»? Радомишльський собор 1781 року та просвітницькі реформи митрополита Ясона (Смоґоржевського) на Правобережній Україні


      Тетяна Ананьєва (ІУАД ім. М. Грушевського НАНУ, МІДЦ). Відкриття київських церковних старожитностей та «економіка престижу» в першій половині XIX ст.


      Олександр Тарасенко (НУ «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). Чернігівська єпархія у лабіринтах реформ (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

 

26 жовтня

9.30–11.30. Секція 5. Релігійна культура ранньомодерної доби


Модератор: Людмила Посохова (ХНУ ім. В. Н. Каразіна);
Дискутант: Лариса Довга (НаУКМА).

 

      Наталя Яковенко (НаУКМА). Творення локальних «просторів віри» (топографія паломництв до чудотворної ікони Охтирської Матері Божої)


      Оксана Романова (ІІУ НАНУ). Особливості формування народних культів чудотворних святинь (на прикладі чудотворної ікони Святителя Миколая в с. Лазарки Питрятинської протопопії)


      Максим Яременко (НаУКМА, НМІУ). Празники «середньої» урочистості київських та московських місяцесловів кінця XVIII ст.


      Оксана Прокоп’юк (НКПІКЗ). Вклади як маркер релігійності в ранньомодерному соціумі («зібране» афонським архімандритом Космою в Київській митрополії в середині XVIII ст.)

 

11.30–12.00 Перерва

 

12.00–13.30 Секція 6. Соціальний зріз церковної історії: ранньомодерний та модерний час


Модератор: Наталя Шліхта (НаУКМА);
Дискутант: Максим Яременко (НаУКМА, НМІУ).
      
      Ігор Тесленко (НаУКМА). Ким був «інославний і прелукавий Мотовило» – автор неопублікованої відповіді на трактат Петра Скарги «Про єдність Церкви Божої»?


      Юрій Волошин (ПНПУ ім. Короленка). Родини духовенства Пирятинської протопопії у другій половині XVIII cт.


      Антоніна Кізлова (НТУУ). «Вожатые (водители, вожди)» Києво-Печерської Успенської лаври кінця XVIII – початку ХХ ст.: соціальний аспект послуху


      
13.30–14.30 Перерва

 

14.30–16.00.Секція 7. Соціальний зріз церковної історії: радянська доба


Модератор: Олександр Тарасенко (НУ «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка);
Дискутант: Юрій Волошин (ПНПУ ім. В. Г. Короленка).

 

    Андрій Стародуб (ІУАД ім. М. Грушевського НАНУ). Релігійна ситуація, державно-церковні та міжконфесійні взаємини в СРСР та УРСР в оцінках польських дипломатів 1920-х–1930-х років


      Наталя Шліхта (НаУКМА). Бути християнином в радянській державі: до питання про (не)конфліктну ідентичність


      Катерина Будз (незалежна дослідниця). Взаємини підпільних греко-католицьких та «новоправославних» священиків у Галичині в умовах заборони Української Греко-Католицької Церкви в СРСР

 

16.00–16.30 Перерва

 

16.30–18.00. Секція 8. Невідомі та маловідомі джерела церковно-релігійної історії


Модератор: Юлія Осташевська (НМІУ);
Дискутант: Ігор Тесленко (НаУКМА).

 

   Олена Попельницька (НМІУ). Раритети ставрографічного зібрання Національного музею історії України


      Наталія Бондар (НБУВ). Видання Києво-Печерського патерика ХVІІ–ХІХ ст.: трансформація складу, тексту та художнього оформлення


      Олексій Кузьмук (ЦДІАК України). Приписні монастирі Києво-Печерської лаври: джерела та проблеми дослідження


      Олена Буняк (НМІУ). Матеріали протестантських конфесій України у зібранні НМІУ.