2018 10 13 posnan

 

 

Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна), Харківський національний університет імені Василя Каразіна (Україна) та Історичний факультет Університету імені Aдама Mіцкевича в Познані (Республіка Польща) – під патронатом Харківської міської ради, Ради міста Познань i Генерального Консульства Республіки Польща в Харкові – планує провести міжнародну конференцію “Харків-Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть” (Харків, 9 листопада 2018 р.).


    Тривалий час між нашими двома містами здійснюється стала співпраця, яка полягає в обміні інформацією і досвідом практичної діяльності на політичному, суспільному, науковому і культурному рівнях. Попри це мешканцям як Харкова, так і Познані, досі бракує розуміння того, що співпраця двох важливих європейських міст носить далеко не формальний характер, але ґрунтується на схожості історичних традицій їх розвитку. Харків і Познань тривалий час були феноменами культури пограниччя, мали мультиетнічний і полікультурний характер, їх доля виявилася тісно пов’язана з процесом індустріалізації, а самі вони відіграли важливу роль в державно-політичному розвитку своїх країн. Харків і Познань – це історично важливі осередки розвитку освіти й науки на теренах, відповідно, України і Польщі. В обох випадках навчальні заклади (і насамперед – університети) відіграли важливу роль у формуванні інтелектуально-культурного обличчя міст і їх іміджу за кордоном. Врахування схожості історичної традиції Харкова і Познані є важливим для розуміння їх сучасного становища, пошуку спільних платформ для подальшого розвитку співпраці між ними. Одним з можливих шляхів досягнення поставленої мети, на нашу думку, має стати вивчення минулого двох міст на засадах пошуку паралелей у різних площинах їх історичного буття. Знаряддям реалізації подібної цілі покликана стати майбутня конференція (“Харків-Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть”), ініційована академічними середовищами обох міст.

 

2018 09 21 kharkiv1
    Тематичне поле цього наукового заходу включатиме насамперед наступні складові:
    А) місто як феномен індустріалізації. У другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. Харків та Познань переживають промисловий бум, що докорінно змінює соціальне і культурне обличчя міст, їх міський простір, архітектурний ландшафт, спосіб життя і систему цінностей населення. Зрештою ці процеси стали потужним чинником зростання значущості Харкова і Познані та набуття ними статусу «вітчизняних промислових міст»;
    Б) місто як мультикультурне середовище. Харків і Познань здавна були потужними комунікаційними вузлами, розташованими на перехресті найважливіших шляхів міжнародного сполучення. Це притягало сюди представників різних регіонів Європи, сприяючи набуттю обома містами мультиетнічного і поліконфесійного характеру. В даній тематичній панелі спробуємо відповісти на наступні питання. Яким було ставлення мешканців Харкова і Познані до осіб «ззовні»? Які існували механізми розв’язання міжнаціональних і міжконфесійних протирічь? Наскільки і в яких саме площинах міська спільнота нав’язувала співпрацю із «новими міщанами»?
    В) місто як середовище формування багатьох ідентичностей. Серед іншого, передбачається звернути увагу на те, з чим ототожнювали себе мешканці Харкова і Познані на протязі століть. Наскільки значущою в їх випадку була державна, регіональна, міська й національна ідентичність? Як змінювалася ієрархія цих маркерів в залежності від конкретного етнічного і конфесійного середовища? В чому полягала специфіка ментальності мешканців обох міст, їх взаємних уявлень і стереотипів?
    Г) місто як феномен освітньо-наукового життя (в т. ч. – середовище розвитку історичної науки). Харків і Познань здавна були потужними осередками шкільництва, а місцеві Університети відіграли важливу роль у формуванні інтелектуального й культурного обличчя, відповідно, України і Польщі;
    Д) віддзеркалення питань історії Харкова і Познані в польській та українській історіографії.

2018 09 21 kharkiv2


    Офіційними мовами конференції є українська, польська, англійська.
    За результатами конференції буде опублікований збірник його матеріалів.
    Заповнений формуляр учасника конференції просимо висилати на адресу: seriakov76@ukr.net до 15 жовтня 2018 р.

 

Формуляр

учасника міжнародної конференції

Харків-Познань: спільні тенденції історичного

розвитку протягом століть

(09 листопада 2018 р.)

Ім’я ...........................................................................................................................

По-батькові ..................................................................................................................

Прізвище ....................................................................................................................

Тема доповіді…........................................................................................................

Контактна адреса (просимо повідомити країну, поштову адресу постійного проживання, а також – e-mail)………………………………………………..……. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Місце праці доповідача (просимо повідомити повну назву, номер телефону, а – також - e-mail).................................................................................................................

……………………………………………………………………………………….

Дати бронювання проживання:

08.11/09.11

09.11/10.11