Планується робота секцій за такими напрямами:

  • Історичні науки в добу глобалізації: проблеми та перспективи.
  • Сучасні пріоритети філології: наука і практика.
  • Правові проблеми в умовах трансформації суспільства.
  • Філософія в контексті сучасної культури: людина, наука, освіта.
  • Актуальні проблеми документознавства та інформаційної діяльності.
  • Політичні та соціальні аспекти розвитку сучасного суспільства.
  • Проблеми професійної підготовки спеціалістів у ВНЗ в контексті інформаційних процесів.
  • Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність.
  • Фізична культура в системі гуманітарної освіти.

Конференція буде проводитися 7-8 жовтня 2012 р. у конференц-залі НМетАУ (м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 4). Реєстрація учасників 7 жовтня з 10.00 до 11.00 в холі біля конференц-зали. Початок конференції –  11.00.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення доповіді: текст доповіді подавати обсягом до 4 сторінок. Текст набирати у форматі редактора MS Word 2003 шрифтом «Times New Roman», розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см. На першій сторінці у правому верхньому кутку – ініціали й прізвище автора. Назву статті друкувати по центру великими літерами (шрифт жирний). Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: [17,с.5]. Список використаної літератури подавати в кінці статті після слів «Список використаних джерел» й оформляти в алфавітному порядку відповідно до бібліографічних вимог.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірнику матеріалів конференції та вартість пересилання збірника. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірника матеріалів та програми заочним учасникам конференції.

Збірник матеріалів конференції вийде до початку конференції (граничний термін видання збірнику – 30 червня 2012 р.).

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції, проте може надати інформацію щодо проживання в готелях міста. Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.

Учасники конференції мають до 31 травня 2012 року відправити на адресу електронної пошти gumf@i.ua:

1) заявку на участь у конференції (зразок додається),
2) текст доповіді,
3) відскановану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

Якщо оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку», то достатньо наступної інформації:
Номер картки одержувача: 4405885817800169
Якщо оплата здійснюється через відділення будь-якого іншого банку, то необхідною є наступна інформація:
Одержувач: ПРИВАТБАНК
Найменування банку: ПРИВАТБАНК
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
В призначенні платежу слід відмітити:
Сутність платежу: Організаційний внесок
Підстава платежу: Приватний переказ від ….. (П.І.Б.)
Одержувач: Висоцький Олександр Юрійович
ІНН: 2724500314
Номер картки одержувача:
4405885817800169
ОРГКОМІТЕТ: З питань конференції звертатися до:
Висоцького Олександра Юрійовича
Контактний телефон: 050-5335476
e-mail: gumf@i.ua
Адреса оргкомітету: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 4, к.428, Гуманітарний факультет НМетАУ.
http://www.dmeti.dp.ua/ua/mfac/i1008/p753

Зразок оформлення заявки:

ЗАЯВКА

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)___________________________
Науковий ступінь і вчене звання_______________________________
Місце роботи_______________________________________________
Поштова адреса, телефон (обов’язково)__________________________
Електронна адреса (обов’язково)_______________________________
Секція наукової доповіді:_____________________________________
Тема наукової доповіді:_______________________________________
Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна