2018 02 15 kyiv1

 

«Київська Академія» – це міжнародна міждисциплінарна наукова платформа для обговорення всього спектру проблематики, пов’язаної з минулим Києво-Могилянської та Київської духовної академій, а також якнайширше витлумачених освіти й освіченості та дотичних до них культурних феноменів і явищ на українських і сусідніх з ними теренах Центрально-Східної і Східної Європи. Перше число журналу побачило світ у 2004 р. як окремий спеціальний 35-й том «Наукових записок НаУКМА». Від випуску 10 (2012 р.) у щорічнику запроваджено обов’язкове зовнішнє сліпе рецензування статей.

Відтепер часопис має свій сайт: http://ka.ukma.edu.ua/