2018 02 08 miks

 

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
     ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
     
     Шановні колеги!
Запрошуємо вас до співпраці з електронним часописом
Місто: історія, культура, суспільство / City: History, Culture, Society
     
     
     
  Журнал має за мету розвиток урбаністичних студій, інституціоналізацію цієї царини в Україні, та створення мережі дослідників міста.
 Усі статті, що надійдуть на адресу редакції, будуть проходити зовнішнє незалежне анонімне рецензування за “подвiйним слiпим” принципом [“double-blind refereeing”]: автору не повiдомляється iм'я рецензента, рецензенту – iм'я автора. Статті приймаються англійською, польською, російською, українською та іншими мовами.
     Періодичність виходу журналу – двічі на рік.

Журнал "Місто: історія, культура, суспільство" є фаховим виданням з історії (Наказ МОН України від 10.05.2017 №693 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року")
     
     Основні (орієнтовні) напрямки часопису:
     1.Теоретичні та методологічні підходи в дослідженнях міста
     2. Місто і село – взаємодія та співіснування
     3. Економічна історія міста
     4. Соціальний простір і практики у містах. Соціологія міста
     5. Міське громадянство та влада у місті
     6. Ментальні образи та карти міст, символічна географія міст
     7. Матеріальний простір міста. Міська історія та культурна спадщина
     8. Структури міського повсякдення
     9. Урбаністична антропологія
     10. Матеріали круглих столів та публічних дискусій
     11. Публікації джерел
     12. Рецензії, огляди, анонси
     


     Статті приймаються до 31 березня 2018 року
     
     Вимоги до оформлення


     Шрифт: Times New Roman 14 кегль; інтервал – 1,5; поля –20 мм з усіх берегів. Ілюстрації, таблиці, графіки надсилаються окремим файлом. До статті обов'язково додаються написані трьома мовами (українська, російська, англійська): прізвище, ім’я, по-батькові, афіліація, місто, e-mail, назва публікації, анотація (не більше 250 слів українською мовj. та близько 500 слів англійською), ключові слова.
     Посилання автоматичні посторінкові. Бібліографія оформлюється згідно Британського Гарвардського Стандарту (Harvard-British Standard). Статті також мають містити REFERENCES - список літератури транслітерований латинським алфавітом
     Обсяг статей – до 40 тис.зн.
     Окремим файлом надсилаються відомості про автора із зазначенням прізвища, імені, наукового ступеня, посади, поштової адреси, електронної пошти, номера контактного телефону.
     Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc). Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc
     Статті приймаються на e-mail editorial.mics@gmail.com
     Докладна інформація на веб-сторінці часопису http://mics.org.ua/