Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Восьмих Біографічних читань, які відбудуться 17 травня 2012 року у будинку Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського по вул. Володимирській, 62. Початок роботи о 10-00)

Програма читань передбачає розгляд наступних проблем:

• Історико-біографічна інформація у інтелектуальному поступі і духовному житті українського суспільства
• Роль бібліотек у інтеграції та поширенні біографічної інформації
• Організаційні і технологічні проблеми формування ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації
• Новітня інформаційна парадигма і розширення джерельної бази біографічних досліджень

Пропозиції щодо тематики виступів просимо подавати до Інституту біографічних досліджень НБУВ (вул. Володимирська, 62. кімн. 126, тел. 288-13-84), а також електронною поштою (E-mail: nadusha@bigmir.net) до 5 травня 2012 року.

Регламент виступів: доповіді — до 15 хв., повідомлення — до 10 хв.

Учасникам читань необхідно направити електронною поштою, або особисто подати до Оргкомітету роздрук та електронну версію наукової статті, підготовленої за матеріалами доповіді або повідомлення. Стаття має відповідати вимогам ВАК щодо змісту та оформлення бібліографічного опису джерел, посилань, додатків тощо. Файл подається у форматі RTF, гарнітура Times New Roman, основний текст друкується через 1,5 інтервали, кегль 14 пунктів, обсяг — до 16 стор., примітки — в кінці тексту, додаються стисла анотація та резюме українською, російською та англійською мовами, а також ключові слова (до 7).

Оргкомітет