Ми, українські історики, що підписалися, висловлюємо свою солідарність з Центральноєвропейським університетом у Будапешті та категоричну незгоду із схваленими 4 квітня цього року парламентом Угорщини законодавчими пропозиціями угорського уряду, що перешкоджають продовженню діяльності ЦЄУ в Будапешті й обмежують засади академічної свободи.

Заснований після закінчення «Холодної війни» Центральноєвропейський університет став одним із символів появи нової академічної й інтелектуальної культури в Центрально-Східній Європі. Протягом останніх 25 років університет є прикладом надзвичайно успішної міжнародної академічної співпраці, місцем зустрічі для студентів і вчених із понад ста країн світу, промотором інтеграції академічних осередків центрально- і східноєвропейського регіонів в міжнародну наукову спільноту. Присутність Центральноєвропейського університету в Угорщині є також важливим чинником поширення знання про угорську культуру та історичну спадщину в усіх країнах нашого регіону.

Прийнятий закон викликає глибоке занепокоєння, оскільки він становить загрозу для вільного розвитку академічного життя в Центрально-Східній Європі. Ми підтримуємо усі зусилля академічної спільноти Центральноєвропейського університету, скеровані на оборону засад університетської свободи та продовження його наукових і освітніх проектів. 

Letter

of academic solidarity with Central European University

We, Ukrainian historians who have signed below, express our solidarity with Central European University and express resolute protest against the amendments to the national law on higher education proposed by the Hungarian government and passed by the Hungarian Parliament on 4 April, 2017, that will make it difficult for CEU to continue operate in Budapest and will endanger the principles of academic freedom.

Founded after the end of the “Cold War”, Central European University became one of the symbols of the emergence of new academic and intellectual culture in East Central Europe. Over the past 25 years the University is exemplary of successful international academic cooperation. As a contact place for students and professors from more than a hundred countries it promotes the integration of East and Central European academic centers in global academia. The presence of Central European University in Hungary is also an important factor for spreading the knowledge of Hungarian culture and historical heritage in all the countries of our region.

The new legal amendments make us deeply concerned because they put at risk free development of academic life in East Central Europe. We support all the efforts of the academic community of Central European University aimed at defending principles of the academic freedom and at the continuation of its research and educational projects.


Копія:   Центральноєвропейський університет;

            Пан Янош Адер. Президент Угорщини

Пан Віктор Орбан, Прем’єр-міністр Угорщини;

            Пан Золтан Балог, міністр людських ресурсів Угорщини.

У разі підтримки ставте підписи після заяви за посиланням

https://docs.google.com/document/d/1umAIHj39kg37ZIC3pFCiWa--GeR88UO8qaZXIL1P_PU/edit
 

 

Володимир Маслійчук, к. і. н., докторант Харківської державної академії культури (Харків);

Володимир Склокін, к. і. н., доцент Гуманітарного факультету Українського католицького університету (Львів);

Сергій Гірік, к.і.н, ст. викл. маґістерської програми з юдаїки в Національному університеті “Києво-Могилянська академія”, ст. наук. співробітник Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво”, вчений секретар Української асоціації юдаїки;

Роман Тимошевський;

Михайло Мартиненко, аспірант Українського католицького університету (Львів);

Степан Бліндер, магістрант кафедри історії Національного університету “Києво-Могилянська академія”;

Геннадій Єфіменко, кандидат історичних наук, Інститут історії України НАНУ;

Юрій Волошин, доктор історичних наук, Полтавський педагогічний університет ім.В.Короленка;

Ігор Сердюк, кандидат історичних наук, редактор інтернет-порталу historians.in.ua;

Дмитро Миколенко, кандидат історичних наук, докторант Харківського національного університету ім. Василя Каразіна;

Оксана Юркова, кандидат історичних наук, Інститут історії України НАНУ;

Петро Чорній, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України;

Ірина Склокіна, к.і.н., Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Львів;


Оксана Кісь, к.і.н., ст.н.с., докторантка Інституту народознавства НАН України;

Катерина Кобченко, к.і.н., наукова співробітниця Центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка;

Олександр Аврамчук, докторант Історичного Інституту Варшавського університету;

Ігор Каневський, директор громадської організації “Центр підтримки реформ”;

Олена Романова, к.і.н., старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України;

Олена Боряк, д.і.н., директор громадської організації «Центр культурно-антропологічних студій»;

Наталія Ковальчук, к.і.н., Український Католицький Університет

Олександр Лук’яненко - к.і.н., докторант Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Віталій Дмитренко - к.і.н, доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Анастасія Боженко, аспірантка ХНУ імені В.Н.Каразіна

Юрій Зазуляк, к.іст. н., Український Католицький У-т, Інститут українознавства НАНУ, Львів.

Андрій Домановський, к.і.н., доцент Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Володимир Куліков, к.іст.н., докторант Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна

Світлана Осіпчук, викладачка історії НТУУ КПІ, CEU Alumnus;


Вікторія Середа, к.соц.н., доцент Українського католицького університету (м.Львів)

Остап Середа, к.і.н., доцент Українського католицького університету (м.Львів), секретар Українського національного комітету істориків;

Kateryna Dysa, PhD, Associate Professor of History Department of National University of Kyiv-Mohyla Academy, CUE Alumna;

Larysa Bilous, PhD Candidate, University of Alberta;

Андрій Павлишин, викладач Українського католицького університету (Львів);

Наталя Отріщенко, к. с. н., Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів)

Volodymyr Kulyk, PhD, Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Science of Ukraine; Yale University;

Ісаюк Олеся, др. , Національний музей-меморіал пам’яті жертв тоталітарних режимів “Тюрма на Лонцького”, Центр досліджень визвольного руху;

Sofia Dyak, PhD, Center for Urban History of East Central Europe (Lviv), CEU Alumna

Myroslava Keryk, Foundation “Our Choice” and Lazarski University (Warsaw), CEU Alumna;

Ярослав Кіт, викладач Українського католицького університету PhD;

Оlena Petrenko, PhD, Ruhr University, Bohum;

Олена Богдашина, д.і.н., професор Харківського національного університету ім. Сковороди;

 

Роман Кабачій, Ph.D, ГО “Інститут масової інформації”;

Володимир Окаринський, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка;

Михайло Гаухман, кандидат історичних наук, історик з Луганська;

Наталія Лаас, кандидат історичних наук, PhD Student, Brandeis University;

Світлана Потапенко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України;

Ірина Мацевко, кандидатка історичних наук, Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Львів;

Олена Чемоданова, аспірантка Інституту всесвітньої історії НАН України;

Vasyl Stefaniv, PhD, Associate Professor, Department of Modern and Contemporary History of Ukraine, Ukrainian Catholic University;

Сергій Козленко, аспірант Українського католицького університету (м.Львів);

Іван Альмес, аспірант Українського католицького університету (м. Львів);

Сергій Плохій, професор, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету;

Vladimir Melamed, Director of Archive, Library and Collection, Los Angeles Museum of the Holocaust;

Богдан Чума, к.і.н., доцент УКУ;

Данило Судин, к.с.н., УКУ;

Мирослав Волощук, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника”, директор Центру медієвістичних студій (Івано-Франківськ);

Орест Лильо, к.і.н., доцент УКУ;

Роман Голик, д.і.н., с.н.с., Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАНУ;

Марина Бацман, докторантка, European University Institute in Florence;

Анна Чеботарьова, дослідниця, Університет Санкт Галлена, Центр міської історії Центрально-Східної Європи;

Олександр Бандровський, к.і.н., доцент ЛНУ імені Івана Франка;

Наталя Булик, к.і.н., докторант Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України;

Назар Кісь, к.і.н., м.н.с., Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАНУ;

Василь Расевич, к.і.н., Центр міської історії Центрально-Східної Європи;

Bohdan Shumylovych, Ph.D. researcher, European University Institute; researcher at Urban Media Archive, Centre for Urban History;

Світлана Одинець, к.і.н., м.н.с. Інституту народознавства НАН України;

Дмитро Білий, д.і.н., професор, Львівський державний університет фізичної культури ім.Івана Боберського;

Владислава Москалець, координаторка програми “Єврейських студій” УКУ;

Ірина Папа, викладач кафедри КлаВІС, Український Католицький Університет;

Vira Byy, CEU Alumna (History, 2002), Engagement manager at N-iX;

Віра Трач, аспірант, Український католицький університет;

Остап Сливинський, к.ф.н., Львівський національний університет ім.І.Франка;

Роман Лаврентій, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Ігор Петрій, к.і.н., Львівський національний університет імені Івана Франка;

Оксана Міхеєва, д.і.н., проф., Український католицький університет;

Вільям Ріш, PhD, проф., Коледж Джорджії;

Yuliya Ilchuk, Assistant Professor, Stanford University;

Ігор Лильо, ЛНУ ім.Івана Франка;

Олег Турій, завідувач кафедри церковної історії Українського католицького університету;

Олег Костюк, молодший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАНУ;

Володимир Пришляк, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

Victor Hugo Lane, York College, CUNY;

Ольга Мартинюк, кандидатка історичних наук, викладачка кафедри історії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;

Oleksandr Polianichev, PhD Candidate, European University Institute (Florence) and European University at St.Petersburg, Research Fellow, New Europe College (Bucharest);

Василь Банах, кандидат історичних наук, ст.викладач кафедри історії України та етнокомунікацій НУ “Львівська політехніка”;

Олексій Вінниченко, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка;

Sofiya Grachova, PHD, CEU Alumna (MA in History, 2007);

Владислав Гриневич, доктор політ.наук, провідний науковий співробітник;

Dr. Roman Dubasevych, Lehrstuhl fuer Ost- und Westslawische Philologie, Universitaet Greifswald;

Ярослав Федорук, доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського НАН України;

Григорій Ковальський, магістр з історії, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса (місто Вінниця);

Леся Ковальська, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Донецького національного університету імені Василя Стуса (місто Вінниця);

Надія Халак, кандидат історичних наук, вчений секретар Львівського відділення ІУАД ім.М.Грушевського НАН України;

Ірина Широкова, ст. викладач кафедри історії Національного університету “Києво-Могилянська академія”, CEU Alumna (MA in History, 2014);

Дафна Рачок, магістрантка Університету Альберти;

Юлія Буйських, к.і.н., н.с., Науково-дослідний інститут українознавства МОН;

Світлана Бабенко, доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Oksana Vynnyk, PhD student, University of Alberta;

Яків Яковенко, випускник НАУКМА, публіцист;

Наталя Старченко, д.і.н., старша наукова співробітниця Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського;

Сергій Сєряков, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;

Климентій Федевич, к.і.н. (CEU. Hist 2000);

Василь Кметь, кандидат історичних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка;

Олексій Чеботарьов, науковий співробітник та докторант Університету Ст. Галлен, співробітник Центру міської історії у Львові та Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи у Харкові;

Олена Бетлій, к.і.н., кафедра історії НАУКМА;

Svitlana Khutka, PhD, Visiting Scholar, Visiting Professor, Fulbright Scholar, Stanford University;

Ярослав Калакура, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет ім.Тараса Шевченка;

Тетяна Гошко, к.і.н., доцент кафедри КлаВіС Українського Католицького Університету;

Ірина Орлевич, к. і. н., Інститут українознавства ім. І. Кpuп'якевuча НАНУ;

Михайло Винницький, PhD, Національний університет “Києво-Могилянська Академія”;

Мар’яна Долинська, д.і.н., проф. Гуманітарного ф-ту УКУ;

Наталя Колб, к.і.н., Інститут українознавства ім. І. Кpuп'якевuча НАНУ