Розмова про радянське минуле часто зосереджується на його ідеологічній та антигуманній складовій, на “тоталітарному ладові”, що нищить і пригнічує особистість. Утім, ширший погляд на минуле може виявити низку дуже важливих рис характерних саме для цього трагічного періоду, зокрема перехід від традиційного селянського до міського раціонального суспільства. Даний процес супроводжувався великим соціальним експериментом, однак мав досить істотне культурне тло, що виявлялося в особливостях культурного життя, мистецьких виявах, особливостях політики пам’яті. Потреба «новизни», культивування віри в прогрес найяскравіше проявилося в образотворчому мистецтві і, зокрема, в архітектурі. Архітектурне планування і мистецькі вирішення нового промислового міста, панування конструктивізму складають незаперечну рису уявлень про стиль життя та окремі мотивації поведінки.
У центрі уваги нашої конференції є міждисциплінарні дослідження таких проблем, як феномен «консервативної модернізації» СРСР, ґендерні взаємини й історія родини, історія міського простору та міської спільноти радянського часу, феномен “дефіциту” і “блату”, динаміка ставлення до навколишнього середовища. Нас також цікавить проблематика “феномену радянської історіографії”, специфіки існування історичної науки в контексті СРСР, культурного життя на периферіях “радянської імперії”. Зрештою, ми прагнемо поставити питання про доцільність, межі і перспективи модернізаційного підходу до розмаїття радянського досвіду, а також поглянути на можливі порівняльні і транснаціональні аспекти.  
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


17 березня____________________________________________________________
11:30 – 12:00 Реєстрація, кава
12-00 Відкриття конференції. Вступне слово
Вступна панельна дискусія: Чи модернізація, як оцінювати радянський спадок?
Доповідач/ки: Михайло Мінаков (Київ), Ірина Склокіна (Львів), Андрій Портнов (Женева).
Модератор: Володимир Маслійчук (редактор historians.in.ua, Харків)
13:30 – 14:30 Обід
14-30 – 16-30. Панель 1:  «Феномени» радянської і пострадянської історіографії
Оксана Юркова ( Інститут історії України НАН України, Київ, Україна). "Доносительство та академічна солідарність як чинники повсякденного життя істориків радянської України".
Александр Дмитриев ( Высшая школа экономики, Москва, Россия). Поиск  традиции в советской исторической науке послесталинской эпохи (1953-1988): возможности и границы.
Алексей Браточкин (Центр публичной истории Европейского колледжа Liberal Arts в Беларуси (Минск, Беларусь). "Советское прошлое" и "модернизационная парадигма" в историографии истории Беларуси (1990-е -2000-е гг.).
Модератор: Владислав Яценко ( Харківське історико-філологічне товариство, Харків, Україна).
16:30 – 17:00 Кава-пауза
17-00 – 19:00 Панель 2. Гендерні проблеми в радянській та пострадянській дійсності:
Катерина Кобченко (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна). "Гендерна модернізація: жінки у змінах соціальних ролей та художніх образів (1920-1930)".
Олеся Хромейчук (Університет Східної Англії/ University of East Anglia, Велика Британія). Жінки в Червоній  армії під час Другої світової війни і сучасна політика пам'яті.
Олена Стяжкіна (Інститут історії України НАН України, Київ, Україна).  "Міщанка", "бездуховний обиватель" та люди з "іншого життя": гендерні аспекти повсякденного споживання у пізньорадянську добу (сер.1960-сер.1980-х рр.).
Модераторка: Тамара Марценюк (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна).

18 березня____________________________________________________________
10:00-11:30  Панель 3. Архітектура, урбаністика, стиль життя

Марта Васевич (Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне-Київ, Україна).  Гендерна проблематика житлової архітектури радянського авангарду 20-х рр.  – поч. 30-х рр. ХХ ст.

Ірина Скубій (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Харків, Україна). Чоловіче споживання в міському просторі радянської України 1920-ті – 1930-ті рр.

Віталій Іванчишен (Інститут мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім. Максима Рильського НАН України, Київ, Україна). Соціокультурні зміни в символічному просторі українців у кінці 40–60–х рр. ХХ ст. (на матеріалах Східного Поділля).

Ігор Тищенко (аналітичний центр CEDOS). Спроба створити естетично повноцінне житлове середовище у пізньорадянському Києві (1970-80рр.)

Модераторка: Юлія Попова (Представництво Фонду Гайнріха Бьолля, Київ, Україна).

11:30 Кава, збір на екскурсії

12-00 Екскурсії радянським Києвом:

Юлія Клімук. "Шулявка: слідами радянської епохи"…

Анна Ленчовська. Бабин Яр: історія і сприйняття…

Олена Мокроусова. Архітектура Києва 1920-х – 1930-х рр. – авангард чи сірі коробки? Подорож центром Києва ...

15-00 Повернення, обід, обговорення екскурсій

16-30  Панель 4: Історична пам’ять її відображення та особливості.
Оксана Клименко. (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ). Проектування пам'яті в СРСР: творення «нового» минулого (1920-ті – 1930-ті рр.)
Ірина Склокіна. (Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Львів, Україна). Радянська спадщина в мономістах Донбасу: творення міського простору та регіональна специфіка.
Андрей Тихоміров. (Історик, культуролог, Варшава (Польща) / Гродно (Білорусь)). Радянська урбанізація як модернізація? (на прикладі білоруського міста Гродно).
Модератор: Григорій Стариков. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського НАН України, Суми-Київ).

19 березня____________________________________________________________
10-00 Модернізаційні процеси та повсякденні практики
Григорій Кондратюк. ( Кримський інженерно-педагогічний інститут,  Сімферополь, Україна). Модернізація «східного суспільства» в Кримській АРСР та Туреччині: порівняльний аналіз (20-30-ті роки ХХ століття).
Роман Любавський. (Харківський національний університет ім. Василя Каразіна, Україна). "Соціалістичне містечко "Новий Харків": формування нового міського простору та стилю життя робітників 30-ті рр. ХХ ст."
Ольга Корнієнко (Харківський національний університет ім. Василя Каразіна, Україна). Перелистывая страницы журнала "Перець": советская и западная мода в количественном измерении
Ольга Гонтарська. (Інститут історії Польської Академії наук, Варшава, Польща). Пізньорадянське кіно про Україну: підходи та образи.
Модераторка: Тетяна Портнова (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара)
12-00 Заключна дискусія. Обговорення проектів учасників.
13:00 – 14:00 - Обід
14:00 – Від’їзд автобусом до Арт-Заводу Ізоляція
15 -30 Вистава: Дід копав, батько копав, а я не буду…
https://www.facebook.com/mapy.strahu.mapy.identychnosti/
18-00. Обговорення вистави. Закриття конференції.