Stypendium umożliwi odbycie w roku akademickim 2012/2013 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też dla osób, które wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwi jej beneficjentowi dwumiesięczny pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.

Dokładne informacje o Stypendium i o Dotacji - www.studium.uw.edu.pl
Wnioski będą przyjmowane do 10 kwietnia 2012 r.

Fundator Stypendium i Dotacji:
Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
KRS 0000386551

Realizator Stypendium i Dotacji:
Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Tel. +48 22 55 22 555
Fax +48 22 55 22 222
stypendia.studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl

Більш детальну інформацію та перелік документів Ви зможете знайти, завантаживши PDF >>