Асноўныя  праблемы  для  абмеркавання:

1. Рэч Паспалітая абодвух народаў: гістарычны лёс і гістарычная спадчына

2. Нацыятворчыя працэсы ў Цэнтральна-Усходняй Еўропе ў канцы XVІІІ – пачатку ХХ ст.

3. Імперыі і народы Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў ХІХ – пачатку ХХ ст.

4. Этнадэмаграфічныя і палітычныя праблемы Беларусі і Усходняй Еўропы ва ўмовах Першай сусветнай вайны

5. Праблемы фарміравання нацыянальнай дзяржаўнасці ва Усходняй Еўропе ў першай паловве ХХ ст.

6. Беларусь і Украіна ў 20-30–я гг. ХХ ст.: падзеленыя народы, падзеленае грамадства

7. Беларускія праблемы ў еўрапейскай палітыцы (1918 – 1945 гг.)

8. Беларусь і суседнія народы ва ўмовах Другой сусветнай вайны

 

Матэрыялы дакладаў, якія будуць апрабіраваны на канферэнцыі, плануецца апублікаваць у ІІІ выпуску зборника навуковых прац “Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасцi, мiжнацыянальныя i мiждзяржаўныя адносiны”

 

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў

 

Матэрыялы дакладаў (адзін экземпляр на паперы і адзін на электронную пошту) неабходна даслаць да 01.04.2014 г.

на адрас: Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны,

                 кафедра ўсеагульнай гісторыі,

                 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104,

                 Рэспубліка Беларусь

кантактныя тэлефоны:  8-0232 60-74-90, 60-40-60

 

Рэдакцыйная рада пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для выдання

 

     Матэрыялы аб'ёмам 15–16 тыс. знакаў павінны быць набраны ў рэдактары MS Word праз 1 інтэрвал шрыфтам Times New Roman памеру 12pt без пераносаў. Палі: верхняе, левае, правае – 2 мм, ніжняе – 25 мм. Першы радок  злева – УДК. Праз радок справа – ініцыялы аўтара (аўтараў) і прозвішча, назва установы. Наступны радок праз інтэрвал, – назва матэрыялу вялікімі літарамі (па цэнтры). Праз радок друкуецца анатацыя (300‑600 знакаў памеру 11pt без пераносаў). Праз два радкі друкуецца тэкст дакладу. Спасылкі на літаратуру і крыніцы даюцца ў тэксце ў квадратных дужках. Першая лічба – нумар са спіса выкарыстаных крыніц і літаратуры, наступныя лічбы – старонкі ці аркушы. Напрыклад: [1, с.15–16]. Пасля асноўнага тэксту даецца спіс выкарыстанай літаратуры і крыніц, аформлены адпаведна з патрабаваннямі ВАК Беларусі. Да тэкста дакладу просім дадаць пераклад анатацыі на англійскую мову.

     Рабочыя мовы канферэнцыі беларуская, украінская, руская, польская, англійская.

ЗАЯЎКА НА ЎДЗЕЛ

 

у  міжнароднай навуковай канферэнцыі

Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасцi,

мiжнацыянальныя i мiждзяржаўныя адносiны

Гомель, 24 – 25.04.2014 года

 

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку_______________________________________________________________

2. Установа, пасада__________________________________________________________________________

3. Вучоная ступень, вучонае званне____________________________________________________________

4. Тэма даклада_____________________________________________________________________________

        ________________________________________________________________________________________

5. Паштовы адрас арганiзацыi_________________________________________________________________

6. Кантактны тэлефон, факс, e-mail_____________________________________________________________

7. Ці ёсць неабходнасць браніравання месца ў гатэлі______________________________________________

 

Заяўку неабходна запоўніць і даслаць да 1 сакавіка 2014 г.

 

на адрас: Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны

        кафедра ўсеагульнай гісторыі

        246699, г.Гомель, вул. Савецкая, 104.

        Рэспубліка Беларусь

Кантактны тэлефон: 8-0232 60-74-90

Калі ласка, просім, па магчымасці, паўтарыць  заяўку электроннай поштай на адрас:

czaropka@gmail.com

czaropka@tut.by

 

Камандзіровачныя выдаткі  за кошт адпраўляючага боку

 

УЗОР

 

УДК

 

С. А. Іванкевіч

Гомельский государственный

университет им. Ф. Скорины

 

НАЗВА АРТЫКУЛА

 

Тэкст рэзюмэ на мове  артыкула Тэкст рэзюмэ на мове  артыкула Тэкст рэзюмэ на мове  артыкула

Тэкст рэзюмэ на мове  артыкула Тэкст рэзюмэ на мове  артыкула

     

     

      Тэкст артыкула Тэкст артыкула Тэкст артыкула Тэкст артыкула Тэкст артыкула Тэкст артыкула Тэкст артыкула Тэкст артыкула

     

Крыніцы і літаратура

 

      1. Wskreszenie Panstwa Polskiego. Szkic historyczny. T. 2. 1918–1923. – Krakow: Krakowska Wsupólka Wydawnicza, 1925. – 300 s.

      2. Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1918–1920 гг.). Зборнік дакументаў і матэрыялаў. У 4 т. Т. 1. Ч. 1. – Мінск: «Юніпак», 2008. – 539 с. 

     

Назва артыкула на англійскай мове. Тэкст рэзюмэ на англійскай мове Тэкст рэзюмэ на англійскай мове .