Для нас важливо почути думки молодих науковців і студентів у цій царині, обмінятися досвідом та випрацювати спільне бачення заявлених проблем.

На секційних засіданнях під час конференції ми плануємо обговорити такі питання:

  • Роль і вплив релігії у різні історичні епохи на розвиток науки
  • Сучасна Україна: зв’язок наукового світу з релігійними середовищами
  • Глобалізація і релігія у сучасному контексті
  • Місце релігії у науці, суспільстві, державотворенні
  • Релігія в епоху медіаглобалізації та інновацій

Переконані, що доповіді Ваших студентів і молодих науковців стануть окрасою засідань та збагатять усіх учасників. Серед доповідей, які будуть надіслані до 3 березня, проводитиметься конкурс на найцікавіше висвітлення теми.

Конференція відбудеться 4-5 квітня в Українському католицькому університеті за адресою: м. Львів, вул. Свєнціцького, 17. Інститут забезпечує проживання і харчування учасників конференції, але просить самостійно покрити кошти на проїзд. Реєстраційна анкета та вимоги до доповіді додаються. За довідками звертатись в Інститут релігії та суспільства УКУ, e-mail: irs@ucu.edu.ua, або за телефоном 032-240-99-40 (внутрішній 117).

Сподіваємось на плідну співпрацю,


Мирослав Маринович
Президент Інституту

Останній день подання матеріалів: 15 березня 2013 року

Умови участі:

Необхідно подати до оргкомітету:

1. Заявку на кожного учасника з визначеною секцією (у заявці зазначити: прізвище, ім'я; науковий ступінь, звання; місце актуальної роботи (навчання), посаду; поштову адресу, контактний телефон, e-mail);
2. Електронний варіант матеріалів;

Вимоги до оформлення тез і статей:

файл MS Word
шрифт Times New Roman
кегль - 14; інтервал - 1,5 пт; всі поля - 2 см.
список використаної літератури в кінці статті в алфавітному порядку
посилання у тексті в квадратних дужках, де перша цифра - номер у списку літератури, а друга - номер сторінки. Напр., [12; 45-46], [9; 24-37], [ див.: 3;7]
файл має бути названий прізвищем автора латинкою і збережений у форматі - doc
Обсяг статті 5 - 8 сторінок друкованого тексту.
Тези і наукові статті будуть опубліковані в електронній версії рецензованого наукового збірника.

Організаційний внесок: відсутній

Інститут забезпечує проживання (хостел) та харчування учасників під час проведення конференції. Транспортні витрати не повертаються. За бажанням надається довідка про участь у конференції, про яку просимо завчасно попередити.

 

 


Заявка на участь:

 

Заявка на участь у конференції "Релігія і фундаментальна наука в добу глобалізації"
П.І.Б. учасника
П.І.Б. наукового керівника учасника (якщо учасник студент)
Повна назва навчального закладу
Місце праці учасника (якщо не студент)
Адреса навчального закладу
Адреса доповідача
Контактний телефон доповідача
E-mail
Обраний напрям (секція)
Назва доповіді
Використання проекційної техніки (зазначити якої)
Потреба в проживанні Так / Ні
Дата.

 

 


 

Назва конференції: «Релігія і фундаментальна наука в добу глобалізації».
Організатор: Інститут релігії та суспільства, Українського католицького університету
Цільова аудиторія: студенти, молоді науковці з Центральної Європи
Кількість учасників: 40-50
Мови конференції: українська, російська, польська, англійська
Реєстраційний внесок: відсутній
Публікація: передбачено  електронну публікацію тез і статей учасників, які особисто виступають на конференції.