2020 05 13 imperium1

 

2020 05 13 imperium2

2020 05 13 imperium3

 

2020 05 13 imperium4

 

2020 05 13 imperium5

 

 

 

 

 

 

https://press.ucu.edu.ua/book/imperski-identichnosti-v-ukrayinskiy-istoriyi-xviii-pershoyi-polovini-hih-st/