2020 05 04 hrycenko1

2020 05 04 hrycenko2У книжці «Культурний простір і національна культура: теоретичне осмислення і практичне формування» Олександр Гриценко обґрунтовує власний теоретичний підхід до моделювання культурного простору, утвореного модерною національною культурою у глобалізованому світі. У книжці представлено концептуальне оновлення понять культурний простір, модерна національна культура, національна та культурна ідентичності; запропоновано нові визначення понять єдності та цілісності національного культурного простору.

Автор пропонує до розгляду дві концептуальні моделі культурного простору – топологічну й полісферичну. На основі полісферичної моделі обґрунтовано концепцію національного культурного простору як сукупності публічних сфер, що поділяють відповідну національну ідентичність або мають дискурсивні ідентичності, сумісні з нею.

У світлі згаданих моделей проаналізовано шлях формування національного культурного простору України від ранньомодерних часів до здобуття незалежності.

Оглянуто й критично проаналізовано також майже тридцятилітній досвід практичних спроб реформування культури України та формування її національного культурного простору. Проаналізовано бачення головних проблем української культури ініціаторами цих реформ, їхні спільні риси й тенденції, світоглядні настанови й теоретичні уявлення, що ними керувалися реформатори. Оцінено релевантність та дієвість реформістських заходів та їхній вплив на стан культури й культурного простору України.

На підставі проведеного аналізу опрацьовано кілька можливих сценаріїв подальшого розвитку культурного простору сучасної України та способів реалізації державної гуманітарної політики.

 

2020 05 04 hrycenko3