2020 05 04 hrycenko1

2020 05 04 hrycenko2У книжці «Культурний простір і національна культура: теоретичне осмислення і практичне формування» Олександр Гриценко обґрунтовує власний теоретичний підхід до моделювання культурного простору, утвореного модерною національною культурою у глобалізованому світі. У книжці представлено концептуальне оновлення понять культурний простір, модерна національна культура, національна та культурна ідентичності; запропоновано нові визначення понять єдності та цілісності національного культурного простору.

Автор пропонує до розгляду дві концептуальні моделі культурного простору – топологічну й полісферичну. На основі полісферичної моделі обґрунтовано концепцію національного культурного простору як сукупності публічних сфер, що поділяють відповідну національну ідентичність або мають дискурсивні ідентичності, сумісні з нею.

У світлі згаданих моделей проаналізовано шлях формування національного культурного простору України від ранньомодерних часів до здобуття незалежності.

Оглянуто й критично проаналізовано також майже тридцятилітній досвід практичних спроб реформування культури України та формування її національного культурного простору. Проаналізовано бачення головних проблем української культури ініціаторами цих реформ, їхні спільні риси й тенденції, світоглядні настанови й теоретичні уявлення, що ними керувалися реформатори. Оцінено релевантність та дієвість реформістських заходів та їхній вплив на стан культури й культурного простору України.

На підставі проведеного аналізу опрацьовано кілька можливих сценаріїв подальшого розвитку культурного простору сучасної України та способів реалізації державної гуманітарної політики.

 

2020 05 04 hrycenko3

 

Джерело

Дану працю можна завантажити за посиланням з ресурсу Інституту культурології НАМ України

https://icr.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Book_2019_Grytsenko_Kulturny_prostir_i_nacionalna_cultura.pdf