2018 11 12 sklokina1a

 

Політика і пам’ять. Дніпро — Запоріжжя — Одеса — Харків. Від 1990-х до сьогодні / О. Гайдай та ін.; наук. ред. Г. Касьянов. Львів: ФОП Шумилович, 2018. 240 с.

Ця книга є спробою критичного аналізу використання історії в неакадемічній сфері, а саме у публічному просторі міст — через пам’ятники, музеї, святкування та ритуали, топоніміку, тематичні ресторани, популярні видання та мас-медіа. Автори ставлять питання про те, яке значення мали ті чи інші аспекти минулого для легітимності місцевих еліт, формування громадянського суспільства та осмислення досвіду проживання у містах їхніми мешканцями. За допомогою матеріалів кількісних та якісних опитувань, спостережень та аналізу медій автори прагнуть показати складний палімпсест пам’ятей, що не вписується в усталені регіональні стереотипи.

Автори:

Олександра Гайдай

Максим Кавун

Едуард Петровський

Сергій Посохов

Олег Репан

Ірина Склокіна

Сергій Терно

Федір Турченко

Вадим Хмарський

 

 

ЗМІСТ

ВІД РЕДАКТОРА

ВСТУП (Олександра Гайдай, Ірина Склокіна)

ЧАСТИНА 1. Образ минулого, образ спільноти: регіональні політики пам’яті (Олександра Гайдай, Максим Кавун, Едуард Петровський, Сергій Посохов, Олег Репан, Ірина Склокіна, Сергій Терно, Федір Турченко, Вадим Хмарський)                                           

1.1. Історичні міфи заснування: козацька стихія чи пожалувана милість?                 

1.2. Парадокси пам’ятання імперії «довгого» ХІХст.: між «гнітом» і «модернізацією»       35

1.3. Пам’ять про ХХст.: між травмою, уславленням і ностальгією                            

Радянський період 1917–1991: спадщина індустріалізації та урбанізації                  

Голод 1932–1933 рр. та сталінські репресії                                                                   

Друга світова війна                                                                                                           

Голокост                                                                                                                            

1.4. Вшанування Небесної Сотні та загиблих в АТО                                                    

Висновки до частини 1                                                                                                   

ЧАСТИНА 2. Пам’ять і політика в міському просторі: погляд мешканців «регіональних столиць»: Харків, Дніпро і Одеса (Олександра Гайдай, Ірина Склокіна)

2.1. Рецепція політики пам’яті в масовій свідомості — кількісні опитування

2.2. Місто крізь призму особистого досвіду (усні інтерв’ю)                            

Одеса: «перлина біля моря», «єврейське місто», «культурне місто кримінальних авторитетів», «місто-герой»                                          

Дніпро(петровськ): «ракетне місто», «столиця застою» і «серце України»

Харків: «перша столиця» і «слобожанське місто»                   

Висновки до частини 2                                                                           

ВИСНОВКИ                                                                                              

ДОДАТКИ                                                                                                                         

Анкета опитування 2013 і 2015 рр. (блок «Історія»)

Підручники й посібники з історії міст і регіонів

Див. уривок збірника