2016 06 07 blinder foto1

Конференція «Правобережна Україна на переломі XVII-XVIII століть», була організована спільно Київською архиєпархією Української Греко-Католицької Церкви, філософо-богословським факультетом Українського католицького університету та кафедрою історії Національного університету «Києво-Могилянська академія». Вона відбулася 3-4 червня 2016 р. у м. Києві та м. Радомишлі, як і очікувалося, підняла наразі важливе в історіографії питання характеру  українського культурного простору другої половини XVII – кінця XVIII ст. Учасники не обмежувалися заявленим у темі конференції Правобережжям, в ході порівняльного аналізу згадуючи не лише контакти із Лівобережною Україною, але й окремі контексти історії країн Західної Європи XVII-XVIII ст. У п’яти засіданнях конференції, три з яких відбулося у Києві, а ще два – у Радомишлі, взяли участь понад 20 доповідачів та вісім дискутантів, що, завжди провокувало жваві обговорення. З огляду на сказане, конференція помітно вирізнялася серед масиву більшості дослідницьких форумів, котрі останнім часом відбуваються в Україні.

2016 06 07 blinder foto2

Так склалося в культурі інших, навіть традиційних, дослідницьких конференцій, що найголовнішим їх завданням є десятихвилинне виголошення доповіді і обмін одним-двома питаннями фактологічного характеру. Будь-яка спроба вступати в дискусію сприймається як особиста неприязнь, ба, інколи перетворюється навіть у сварку  із подальшими претензіями у текстах на адресу відповідного дослідника. Більше того, дехто подає заявку на конференцію «для галочки», при цьому не плануючи брати в ній участь – лишень аби записати ще один пункт академічної активності в Curriculum Vitae при підготовці до захисту дисертації абощо. Не менш симптоматично виглядає і т. зв. «заочна участь» в конференціях, відповідно до якої учасник надсилає організаторам текст доповіді/статті, а ті на відповідних секціях їх зачитують, коли з’явиться на це час. І все це врешті доповнюється тим, що збірники конференційних статей із незрозумілих причин видаються не після конференції, а до їх апробації на дискусії. Як стверджує Максим Яременко, зазвичай невідомо, яка подальша доля цих текстів, натомість «їхня очевидна «користь» – потрапити до річного звіту чи формально відповісти на так само формальні вимоги бюрократів від науки про обов’язкову апробацію висновків тих, хто хоче здобути ступінь»1.

2016 06 07 blinder foto3

 

Відтак, чи не найголовнішою особливістю наукової конференції до 300-ліття Житомирської унії 1715 р. була наукова дискусія. Для цього організатори після завершення циклу доповідей кожної із сесій запрошували по два дискутанти, які, як коротко рецензували кожну окрему доповідь, так і піддавали деякі її аспекти сумніву. Після того, як обидва дискутанти завершували свої виступи, доповідачі мали можливість відповісти на зауваження і поставити запитання колегам-доповідачам. Врешті, після відповідей кожного із доповідачів починалася загальна полеміка, до якої долучилися не не лише заявлені у програмі учасники, а й представники та очільники Церкви, гості конференції.

2016 06 07 blinder foto5

 

По-друге, особливість полягала у складі учасників: у зібранні брали участь не лише історики, що з’їхалися з різних куточків України і країн-сусідів України, але й богослови та очільники Церкви. Міждисциплінарний характер конференції дав можливість вийти за рамки деконструкції окремих, часто ізольованих одне від одного явищ, а відтак, говорити про значно ширші проблеми, що зазвичай були пов’язані із історією уявлень та ідей.

2016 06 07 blinder foto4

Нарешті, ще однією особливістю конференції було те, що у ній не було засідань паралельних секцій, а порядок провадження засідань відбувався послідовно відповідно до заявленої тематики: перша секція стосувалася різних контекстів власне Житомирської унії 1715 р., друга – української культури постмогилянської доби, третя – Української Церкви по обидва береги Дніпра, четверта – релігії і культури на Правобережжі XVII-XVIII ст., та п’ята, остання, – життя унійної церкви після унії 1715 р. Більшість українських конференцій, натомість, досі відбувається в один день, ба, навіть за кілька годин. Усі заявлені секції, відтак, відбуваються в один час, що унеможливлює присутність на них інших учасників конференції. Такий характер організації, найчастіше зорієнтований на залучення якомога більшої кількості учасників, а відтак, нібито й престижність, конференції нівелює міждисциплінарний характер дискусії, що врешті призводить до уже типового на сьогодні обговорення окремих проблем у вузькому колі дослідників.

2016 06 07 blinder foto7

Підсумовуючи, можна констатувати, що формат Міжнародної наукової конференції «Правобережжя на переломі XVII-XVIII століть» створив поле міждисциплінарної дискусії навколо калейдоскопу західноєвропейських ремінісценцій в українській культурі ранньомодерної доби, що проявлявся як у «латинізації» східного православ’я, так і в формуванні богословського термінологічного апарату у трактатах постмогилянської доби. Обговорення дозволило чіткіше окреслити культурне поле, у якому формувалися міжконфесійні контакти і взаємини, а також ділові зв’язки між територіями Лівобережної і Правобережної України, які були нібито розділені кордоном 1686 р. відповідно до трактату Ґжимултовського. Залишається сподіватися, що подібні форуми в Україні відбуватимуться частіше, адже наразі такі дослідницькі конференції в Україні відбуваються вкрай спорадично, а якщо й відбуваються, то рідко стосуються історії ранньомодерної України.

Степан Бліндер – студент IV курсу гуманітарного факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія».

1 Яременко, Максим. «Ad fontes»: кілька нотаток post factum (про Міжнародну наукову конференцію до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії) / Електронний ресурс:

http://history.ukma.edu.ua/texts/yaremenko-ad-fontes-post-factum

Відвідано 05.06.16.