2019 12 02 monolatii

 

1. Сила/потенціял ЗУНР: формальні показники

2. ЗУНР: форми (сектори) потенціялу

3. Потенціял ЗУНР: сила «жорстка» чи «м’яка»?

4. Сила ЗУНР: п’ять пар типів дипломатії

 

 

 

Сила без голови шаліє, а розум без сили мліє

Українське народне прислів’я

 

Питання вимірювання власних сил для будь-якої держави є старим, як людський світ. Вже у Новому заповіті зустрічаємо рядки: «Або який цар, ідучи війною проти іншого (царя), не сяде перш за все та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього?» (Єв. Лук. 14:31; пер. о. Івана Хоменка). Одначе про «невизначений характер могутности» вже у наш час попереджав Реймон Арон: «Якщо держави прагнуть бути великими, аби досягти цілковитої безпеки, вони є жертвами химерної ілюзії […]»[1]. А далі вже й Анатоль Камінський переконував: «А йдеться власне про кожноденну боротьбу […] треба боротися з окупантом за кожну українську людину, кожне українське слово і кожний квадратовий метр української території! […] позитивну відповідь дає нам якраз той же самий національний потенціял народу в усіх його вимірах, не обмежених лише до статистичних даних. Бо треба пам’ятати, що сама статистика в її чисто математичному виразі ще не дає повного, цілісного образу національного потенціялу (письмівка моя. – І. М.[2].

Саме тому відразу зауважмо: натепер існуючі підходи (методи і техніки) вимірювання сили держави, у випадку дослідження сили ЗУНР, будуть обмежені як формальними показниками, так і відсутністю окремих чинників, які є необхідними для такого моделювання, позаяк їх просто тоді не було, або вони не є цілком достовірними для наукового аналізу. Це означає, якщо візьмемо на озброєння тезу американського вченого Клауса Кнорра (Klaus Knorr), котру він оприлюднив 1970-го, що «немає ані теоретичного путівника, ані емпіричної апаратури для вимірювання і порівняння, або передбачення сили […] держави»[3], будь-які спроби експериментального вимірювання сили ЗУНР наштовхуватимуться на суттєві огріхи і будуть уявними. Адже тут в пригоді є міркування іншого американського науковця Деніела Пеппа (Daniel S. Papp), що «вимірювання сили є більшою мірою мистецтвом, аніж наукою […] Силу можна виміряти лише тоді, коли її же використали»[4]. Щоправда, аби вимірювання сили держави не було своєрідним фетишем квантитативних досліджень, який може спровокувати знецінення держави як політичного інституту, варто з’ясувати можливості й обмеження окремих сучасних моделей, адже вони можуть виконувати абстрактну і символічну роль одночасно[5]. Саме тому ця частина мого дослідження матиме, скоріш за все, інформативно-аналітичне (підсумкове) значення, аніж прикладний характер.

5.1. Модель Ґермана

Завдяки цій моделі, запропонованій 1958-го американським вченим Кліффордом Германом (Clifford German)[6], можна виокремити усі найважливіші чинники сили сучасної держави: військовий (ядерна зброя і/або Збройні сили), економічний (промисловість і населення) і географічний (територія). Згідно із нею сила держави рівнозначна матеріяльному потенціялові, однак важливу роль тут відіграє й ядерна зброя (держава, що нею володіє, отримує, щонайменше, 2 бали, а та, що її не має – 1 бал). Поза тим, що сьогодні ця модель вже застаріла з методологічної точки зору, вона має чіткий математичний вимір:

G = N (L + P + I + M)

де:

G сила/потенціял держави (national power);

N ядерний потенціял (nuclear capability);

Lплоща (land);

P – населення (population);

І – промислова база (industrial base);

M – військовий потенціял (military size).

 

Тож якщо візьмемо цю модель за основу сили ЗУНР, побачимо, що західноукраїнська держава могла б опиниться, найімовірніше, в категорії сили IV (найнижчого) рівня, згідно з моделлю Ґермана, адже: 1) ядерним потенціялом вона не володіла, позаяк тоді його не було; 2) її територія гіпотетично складала 76,6 км2 з населенням понад 6,2 млн. осіб[7]*; 3) промислова база фактично була відсутня; 4) військовий потенціял міг коливатися у межах110–125 тис. старшин і вояків[8]. Тож можна припустити, що в цьому випадку, ані площа держави, ані чисельність населення, якщо порівняти їх з такими ж показниками тогочасних середніх і малих країн Європи, не мали принципового значення для потеціялу ЗУНР (адже, за відсутности війни і зовнішньої агресії, подібні за площею-населенням країни успішно долали свій державний шлях). Натомість украй важливим був потенціял військовий, котрий, як показують підрахунки Л. Шанковського, спочатку подекуди дорівнював, а то й перевищував ворожий: якщо 13 лютого 1919 р. польська армія нараховувала 156,057 осіб у «харчовому стані» і 56,753 – у «бойовому стані», то у березні 1919 р. ГА мала 120 тис. вояків «харчового стану» (плюс 6 тис. старшин) і 65 тис. вояків «бойового стану» (плюс 4 тис. старшин)[9]. Однак станом на червень 1919 р. ситуація різко змінилася: ГА налічувала лише 25 тис. (!) вояків «бойового стану» (плюс 829 старшин) (разом = 25,829 осіб) і , тоді як польська армія 20 червня 1919 р. – 278,772 особи «харчового стану» і 154,560 осіб «бойового стану» (разом = 433,332 особи)[10]. Це, фактично, означало майже 17-ти (!) кратну перевагу військового потенціялу противника, не кажучи ще й про чисельність озброєння.

Про причини такого стану речей говорити немає сенсу, адже сьогодні вони загальновідомі. Відтак, дещо перефразувавши А. Камінського у його розумінні «ворожого потенціялу», можна припустити, що центральним питанням у визначенні потенціялу ЗУНР було «кожночасне» стратегічне планування, з його кривими із поворотами, зворотами, перестановками, міні-поворотами[11]. Його, вочевидь, не було.

5.2. Модель Фукса

Прогностичний вимір має модель німецького фізика Вільгельма Фукса (Wilhelm Fucks), який у 1960-х і 1970-х запропонував свої формули обрахунку сили держави. Найперше він розглядав силу політичну (politische Macht) і силу економічну (Wirtschaftsmacht)[12], а по-друге – військовий потенціял (militärische Potential), воєнну силу (militärische Macht), економічно-мілітарну силу (wirtschaftlich-militärische Macht) чи економічні можливості (wirtschaftiche Potenz) держави[13]. Поза цим модель Фукса є цілковито операційною, адже йдеться про обрахунок потенціяльної (віртуальної) сили держави за умови наявности трьох складових: кількости населення, виробництва сталі і енергії. Зауважуючи, що формула обчислення сили держави мусить залежати від певного історичного періоду, вчений стверджував, що результат його пропозиції цілком реально обчислити упродовж двох – трьох поколінь[14] (між тим, ЗУНР такого «привілею» не мала).

Модель має такий вимір:

M=(Ms+Me)/2

при чому:

 

Ms = L 1/3 x ЕІ

Me = L 1/3 x S

 

де: 

Mсинтетичний показник сили;

Me частковий показник кількости населення і виробітку енергії;

Msчастковий показник кількости населення і виробництва сталі;

L кількість населення;

Е – виробництво енергії;

S – виробництво сталі.

Позаяк сталі ЗУНР не мала і не продукувала, зрозуміло, що цей «дефіцитний» ресурс був недосяжним для української держави галичан. Замінити його могла нафта, однак влада ЗУНР так і не змогла взяти під контроль нафтовидобуток, хоч і заборонила вивезення нафти-сирівцю за кордон[15]. Першопричину цього можна пояснити зокрема й тим, що в інформаційній війні проти ЗУНР використовувалася теза польської сторони, що, мовляв, уряд ЗУНР сформований з більшовиків, які відкидають приватну власність і націоналізують нафтові родовища[16], котрі належали іноземному капіталу. Щоправда в урядовому рефераті «Нафтовий промисел у Східній Галичині» (1921) стверджували: «ціла суспільність Східньої Галичини розуміє вагу і значіння розвитку нафтового промислу в своїм краю, вона ставиться до нього прихильно, бо бачить в ньому власний хосен. Властителі нафтових теренів переважно Українці радо віддадуть їх чужим капіталістам […]»[17]. Однак слід пам’ятати, що в обмін на нафту уряд ЗУНР у 1919 р. домовлявся з Угорщиною про закупівлю 6 вагонів паперу, а також зброї та амуніції (4 вагони амуніції взамін 40 цистерн нафти)[18].

Оцінки таких операцій сучасниками доволі різкі, адже йшлося й про корупцію. Українець Мирослав Ірчан (спр. Андрій Баб’юк) писав:

«Чехи і Мадяри потребують нафти і пропонують в обмін зброю та військове одіння. Але секратаріят не може згодитися на 5 цистерн більше, як хочуть купці. І діється так: Мадяри і Чехи обходяться без нафти, на фронті під Львовом військо мерзне в літніх блюзочках та обвитих в онучі ногах, а Борислав перестає працювати, бо немає куди дівати нафту. […] Нафтою торгують і націонал-демократи і соціял-демократи. Смердить нафтою від державних комісарів, їх секретарів, коханок, Жидів-покупців і державних установ. Декрет про заборону вивозу (нафти. – І. М.) в кишені, а цілі потяги спокійно переїздять за кордон. Рявкають автомобілі, шумить вино і вмирає на фронті гола-боса армія. Поезія контрастів і прокляття бідного племени нашого»[19].

А єврей Соломон Ґольдельман про це так згадував:

«Галичане мають в торговлі дуже мало досвіду, особливо в торговлі з закордоном, а проте правительство принціпово” продає нафту і закупає закордонні речі “власними” заходами, поминаючи жидівських посередників. А що за тим “власним національним гандлем природно стоять Жиди, бо просто без них технично свої” не знають як ту операцію переводити. Державі ця “націоналізація (не большевицька!..) обходиться в грубий гріш. Бо мають заробити не тільки Жиди, а ще власні сили і т. ч. утворюється подвійне посередництво»[20].

І хоча нафта була таким собі обмінним ресурсом ЗУНР, вже у серпні того ж року голова Міжнародного комітету по захисту нафтових інтересів Великої Британії, Франції, Бельгії і союзників у Галичині Чарльз Перкінз телеграфував до ПМК щодо їх прав на «східногалицьку» нафту[21].

Стосовно ж виробництва енергії, зокрема електричної – тут інформації просто не буде. Однак відомо, що станом на 1920 р. на території вже колишньої ЗУНР випродукували 500 млн м3 природного газу, що його використовували для опалювання котлів, для роботи газових моторів, а також освітлення і огрівання[22].

Поза тим, що модель Фукса критикували від початків її використання, зокрема через штучний, потенціялотворчий характер сталі (значення якої наприкінці ХХ ст. суттєво знизилося), її головна ідея – прогнозування міжнародного укладу сил. Адже у час, коли вчений запропонував свою модель відбувалося суперництво між США і СРСР, а тому найбільшу силу мали і вони, і їх союзники – Китай, Індія, Японія, адже володіли значним потенціялом сталі чи енергоносіїв, мали великі за обсягом території з великою кількістю населення.

Погодьмося, що ані ЗУНР, ані її суперниця – відновлена Польська республіка, такими ресурсами не володіли. А що і ЗУНР, і Друга Річпосполита суперничали, фактично, на арені одного з багатьох східноєвропейських регіонів, та й ще в умовах війни, а їм катастрофічно бракувало сталі і енергоносіїв, будь-які висновки про силу держави тут будуть вкотре ефемерними. У пригоді стане думка Р. Арона, що зводиться до проблеми організації сили держави під час війни: одні мали б працювати на потреби війни в солдатській уніформі, другі – на фабриках, а треті – на полях, а четверті – усіма керувати[23]. Тож у випадку ЗУНР працювали лише перші і четверті, майже не працювали треті.

5.3. Модель Клайна

1975-го американський дослідник Рей Клайн (Ray Cline) запропонував, а 1977-го розширив свої міркування про те, як можна виміряти силу держави, з’ясувавши її національну стратегію[24]. Модель Клайна увиразнює силу, яку використовує держава на міжнародній арені. Її формулу можна записати таким чином:

Pp = (C + E + M) x (S + W)

де:

Pp – сила (сприйняття) держави (perceived power);

C – критична маса (населення і територія) (critical mass population and territory);

E економічний потенціял (economic capability);

M воєнний потенціял (military capability);

S стратегія держави (strategic purpose);

W воля до реалізації стратегії держави (will to pursue national strategy).

Як бачимо, перша частина (С+Е+М) відповідають поняттям економічного і воєнного потенціялів, а друга – (S+W) – вказує на можливість їх практичного застосування, що, у підсумку, мало б дати оцінку тій ролі, яку держава могла б відігравати на міжнародній арені (стратегія і воля до її реалізації оцінюються експертами). Модель Клайна передбачає, що усі складові формули оцінюються балами, при чому від мінімального до максимального, а чинники S і W можуть набрати від 0 до 1 бала кожний. Власне ця обставина цілком утруднює дослідникам оцінку національної стратегії і волі її реалізації – сам Р. Клайн не надто переймався цією частиною своєї формули, адже йому йшлося передусім про держави з уже виробленою стратегією[25].

Тож, якщо і далі будемо шукати обґрунтування стратегії ЗУНР (що й надалі є значущою проблемою для істориків), то виявиться, що її уряд найперше керувався «партикулярними галицькими інтересами, без уваги на стратегію загальноукраїнської боротьби»[26]. А от з протоколу Політичної наради в Українській Дипломатичній Місії у Варшаві від 2 грудня 1919 р. відомо, що її учасники заявляли, що «самими Галичанами віднято право говорити про Галичину, як про нерозривну частину Соборної України. […] Уряд Галицькій не лічився ніколи з інтересами Придніпрянщини і в момент для нас найбільш сприятливий, зрадив і тим цілковито розірвав едність Галичини та Придніпрянщини у зовнішній політиці. Але може так воно і треба»[27]. Інший учасник наради резюмував: «Нащи “хуторянські” дипльомати, які думали о совісті й чести на Парижському ярмаркові тріумфуючої Антанти, справу Галицької України мусіли програти»[28]. (Пригадується тут знаменита сентенція Р. Арона, що «дипломатія, позбавлена засобів економічного або політичного тиску, дипломатія, яка не вдається до символічного або потаємного насильства, перетворюється на чистої води вмовляння»[29]).

Відтак на підставі моделі Клайна, попри те, що її формула містить чимало змінних – просторово-демографічні, мілітарні, стратегічні (політичні) і вольові чинники, не можливо вповні обчислити силу ЗУНР. Складність не лише у двоякости, а відтак – відцентровости, з огляду, передусім, на зовнішні фактори, стратегії цієї держави (яку можна було б оцінити в 0 балів), а й низького порогу показників економічного потенціялу (див. 2.3.), зокрема товарообігу експорту. Знову ж таки класична праця Р. Арона дає відповідь на моє запитання про (не)можливість використання моделі Клайна у частині (з)розуміння стратегії ЗУНР і волі до її реалізації: «державні діячі […] діють однаково за однакових обставин і що партіям слід би, якби вони вміли мислити не менш раціонально, аніж людина-дипломат (письмівка Р. Арона. – І. М.), однаково оцінювати національний інтерес»[30].  

5.4. Модель Давутоґлу

Турецький дипломат і політолог Ахмет Давутоґлу (Ahmet Davutoğlu) в 2001 р. представив свою дослідницьку модель, використання якої створює передумови для з’ясування геополітичної і геоекономічної сили держави[31]. Формула цієї моделі є такою:

G=(t+c+n+k) x (ek+tk+ak) x SZ x SP x SI

                 де:

                   G – показник геополітичного і геоекономічного потенціялу;

                     t історія;

                   c географія;

                   n населення (громадяни);

                   k культура;

                   ek економічний потенціял;

                  tk технічний потенціял;

                   ak воєнний потенціял;

                   SZ – стратегічна думка (візія і концепція);

                   SP стратегічне планування;

                   SІ політична воля.

В цій моделі різняться чинники сталі і змінні. До перших зараховують культуру (k) нації у широкому розумінні, її здатність до змін і продукування нових цінностей. Згідно з моделлю Давутоґлу, в рамках певного простору (географія) (c) і в певний період (історія)(t), саме культура є найзначущим елементом, що об’єднує населення (n), таким чином окреслюючи потенціял держави – геополітичний і геоекономічний. До других відносять економічний, технічний і воєнний потенціял (ek, tk, ak), показники якого можуть змінюватися під впливом якісних змін у країні. Три елементи (SZ, SP, SI), що мають «ефект множення» (стратегічна думка, стратегічне планування і політична воля) вимагають історичного і національного самоусвідомлення, «геополітичної» належности, професіоналізму і внормованих традицій організації держави, свободи у прийнятті рішень і конкретних знань.

Скоріш за все модель Давутоґлу має суб’єктивний характер, а тому нижче подані обрахунки для ЗУНР слід трактувати як приклад дослідження сили держави (для порівняння вказую сучасну Туреччину – на підставі обрахунків Кенана Асланлі (Kenan Aslanli)[32].

Табл.

Потенціял держави

(модель Давутоґлу)

Чинники* сталі Чинники змінні
Країна t c n k ek tk ak SZ SP SI G
Туреччина 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 26
ЗУНР 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 17

*1 – значення чинника низьке; 2 – значення чинника середнє; 3 – значення чинника високе.

Як бачимо, модель Давутоґлу скоріш за все і несподівано для самого автора цієї розвідки, присвяченої таксонімії сили ЗУНР, найбільше, як би сказали на Галичині, пасує для розуміння дилеми «виміряти не можна моделювати».

Виявляється, що історія і культура – саме ті сталі чинники, котрі мали найбільший вплив на потенціял ЗУНР. Саме тому з погляду класичної праці Ентоні Д. Сміта про культурні основи націй, ЗУНР можна було б зарахувати до держав з «альтернативними долями»[33], адже вона також, як і ті, що їх згадує цей західний авторитет, засновувалася її творцями на заповіті ідеалів етнічної обраности та певної місії (злука з УНР?), пропонувала певні альтернативи світському національному рухові (при одночасному великому впливові церкви), що їх бралися накреслювати консервативно-ліберальні, а найбільше радикально-соціялістичні еліти. Переконаний, що про формування громадянсько-республіканської нації як моделі політичної спільноти у ЗУНР, в принципі, не йшлося. Тож культура, яка й стала державотворчим чинником, у цьому випадку, маючи високий ступінь потеціялу, відразу програла, адже малоймовірно, що випродукувала нові, конче потрібні для будівництва держави, цінности. Вони зокрема мали б лягти в основу організації політичної системи.

Малоймовірними були чинники змінні, зокрема економічний і технічний потенціял, а от воєнний, попри усі негаразди, мав скоріш за все, середнє значення. Тому-то й усі «елементи множення» потенціялу ЗУНР мають низький показник, адже й далі не можна стверджувати, що тріяда стратегічна думка→стратегічне планування→політична воля, могли б тішитися, з огляду на внутрішню і зовнішню політику ЗУНР, логічністю і впорядкованістю.

Тож, виснуючи про потенціял держави, яка увійшла в історичний літопис українського державотворення як Західно-Українська Народна Республіка (Західна область УНР), можна припустити, що найвищий пік своєї сили (різної з багатьох поглядів і місця у вісі координат тогочасних міжнародних відносин) вона пережила у листопаді 1918 – червні 1919 рр., а от період після цього й до рішення ПМК 1923 р. слід визнати її пост-силою. Силу/потенціял ЗУНР утратила саме тоді, коли перестала існувати у своїх фактичних межах (спочатку після рішення УНРади 03.01.1919 р., а відтак за умов переходу до Диктатури й польської окупації Східної Галичини). Перефразовуючи назву легендарного роману Е. Гемінґвея, вже у червні 1919 р. ЗУНР, устами її еміграційного уряду, могла б вигукнути: «Прощавай, сило!».

Саме тому завершивши своє цьогорічне дослідження проблем історії ЗУНР, можу лише промовити рядками Едварда Шилза: «Традиція – це минуле в теперішньому, але вона не меншою мірою частина теперішності, ніж будь-яка найсвіжіша новація»[34]!

Жовтень – листопад 2019 р.


[1] Арон Р. Мир і війна між націями; пер. з фр. В. Шовкун, З. Борисюк, Г. Філіпчук. К.: МП «Юніверс», 2000, с. 88.

[2] Камінський А. До перспектив нашої політики. Б. м. в.: Сучасність, 1977, с. 51, 52.

[3] Knorr K. Military Power and Potential. Lexington, MA: Heath Lexington Books, 1970, p. 22.

[4] Papp D. S. Contemporary International Relations. Framework for Understanding. London: Collier-Macmillan & New York: Macmillan, 1984, p. 317.

[5] Morton R. B. Methods and Models. A Guide to the Empirical Analyses of Formal Models in Political Science. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 36.

[6] German F. C. A Tentative Evaluation of World Power, In: Journal of Conflict Resolution, 1960, Vol. 4 (issue 1), p. 138-144.

[7] Шанковський Л. Українська Галицька Армія. Воєнно-історична студія, с. 18, 22.

*В 1918 р. деякі держави (новопроголошені і трансформовані) Європи мали: Естонія – площу 47,549 км2 з населенням 1,111,000 осіб; Латвія – відповідно 65,791 км2 і 1,885,000; Литва – 50,542 км2 і 2,591,000; Албанія – 28 тис. км2 і 850 тис.; Голландія – 34,186 км2 і 6,779,000; Швейцарія – 41,298 км2 і 3,937,000; Данія – 45,749 км2 і 3, 210,000; Австрія – 78 тис. км2 і 6,294,000; Португалія – 88,740 км2 і 5,547,000; Болгарія – 110 тис. км2 і 4,500,000; Греція – 117 тис. км2 і 4,910,000; Бельгія – 30 тис. км2 і 7,700,000; Угорщина – 88 тис. км2 і 7,500,000; Чехословаччина – 141 тис. км2 і 13,661,000; Норвегія – 322,909 км2 і 2,611,000; Фінляндія – 377,426 км2 і 3,331,000; Швеція – 448, 091 км2 і 5,801,000 (Див.: Сулятицький Н. Нариси з історії революції на Кубані (ІІІ-1917 – VI-1918). Т. 1. Прага: Український інститут громадознавства в Празі, 1925, с. 134, прим.).

[8] Шанковський Л. Українська Галицька Армія. Воєнно-історична студія, с. 24.

[9] Там само, с. 24, табл. 3; с. 30.

[10] Там само.

[11] Пор.: Камінський А. До перспектив нашої політики, с. 74.

[12] Fucks W. Formeln zur Macht, Prognozen über Völker, Wirtschaft, Potentiale. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstal, 1965.

[13] Fucks W. Mächte von Morgen. Kraftfelder, Tendenzen, Konsequenzen. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstal, 1978.

[14] Op. cit., S. 128.

[15] Кугутяк М., Литвин М. Західно-Українська Народна Республіка, [у:] Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 2 (З–О). Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019, с. 61.

[16] Вітенко М. Інформаційна війна проти Західно-Української Народної Республіки, [у:] Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 2, с. 121.

[17] Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали у 5-ти томах. Т. 3, кн. 1, с. 415, док. № 178.

[18] Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали у 5-ти томах. Т. 5, Кн. 1, с. 71, док. № 18; с. 166, док. № 47.

[19] М. Ірчан. В бурянах. Спомини з громадянської війни на Україні. Часть друга. Торонто: Накладом Будови Українського Робітничого Дому, 1925, с. 167-168.

[20] Ґольдельман С. Листи жидівського соціял-демократа про Україну. Матеріяли до історії українсько-жидівських відносин за час революції. Відень: Жидівське видавництво «Гаймон» на Україні, 1921, с. 28.

[21] Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали у 5-ти томах. Т. 5, Кн. 1, с. 679, док. № 146.

[22] Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали у 5-ти томах. Т. 3, кн. 1, с. 407, док. № 178.

[23] Арон Р. Мир і війна між націями, с. 81.

[24] Cline R. S. World Power Assessment 1977. A Calculus of Strategic Drift. Boulder, Col.: Westview Press, 1977.

[25] Cline R. S. World Power Trends and US Foreign Policy for the 1980s. Boulder, Col.: Westview Press, 1980.

[26] Шанковський Л. Українська Галицька Армія. Воєнно-історична студія, с. 63.

[27] Ця інформація доступна у: Діяльність УНР 1920-1930 років минулого сторіччя в архівних документах розвідки (Частина І). К.: Служба Зовнішньої Розвідки України; Галузевий державний архів, 2019, с. 137, № 39 (ГДА СЗРУ, ф. 1, спр. 8102, т. 1, арк. 154 (зв.).

[28] Там само, с. 138, № 39 (ГДА СЗРУ, ф. 1, спр. 8102, т. 1, арк. 155).

[29] Арон Р. Мир і війна між націями, с. 80.

[30] Там само, с. 108.

[31] Davutoğlu A. Stratejik Derinlik: Türkiye`nin uluslararasi komunu. Istanbul: Küre Yayinlari, 2001. https://www.jstor.org/stable/43925926?seq=1

[32] Aslanli K. Geopolitical and Human Factor, http://www.turansam.org/makale.php?id=859

[33] Сміт Е. Д. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка; пер. з англ. П. Таращук. К.: Темпора, 2010, с. 233-234.

[34] Там само, с. 5.