2019 10 02 lyst 1
 
 
 
Міністру освіти та науки Г.І. Новосад
                        
      Першому заступнику міністра Ю.Ю. Полюховичу
                        
      Голові та членам Атестаційної колегії МОН 
 
    Голові Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти С.М. Квіту
                        
Шановна пані міністр,
Шановні колеги,
 
Захист кандидатських та докторських дисертацій, які  не відповідають елементарним вимогам, що визначені нормативними актами  щодо наукових робіт,  останнім часом перетворюється на масове явище. До цього додаються численні випадки порушення академічної доброчесності, захист дисертацій та публікація робіт, які містять академічний плагіат чи мають імітаційний характер. Ці явища дискредитують саме поняття наукової діяльності, завдають непоправної шкоди науці, суспільній моралі і в кінцевому результаті перетворюються на загрозу національній безпеці.
   
Особливої шкоди завдають такі практики у виконанні осіб, відомих у суспільстві. У зв’язку з цим хочемо звернути увагу відповідальних інституцій на факт захисту дисертації на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук Ющенка Петра Андрійовича «Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (ХІІ – початок ХХІ ст.)», за спеціальністю « 07.00.01 – історія України».
    
Захист дисертації відбувся 12 вересня 2019 р., у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.02 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 
 
Ознайомившись із змістом дисертації, ми дійшли висновку, що вона не є авторським науковим дослідженням в галузі історії, а являє собою погано упорядковану компіляцію з великою кількістю текстових запозичень (академічного плагіату) у цілої низки українських істориків. Ця дисертація не може служити підставою для присвоєння її автору наукового ступеню доктора історичних наук.
    
Сам факт, що така робота взагалі могла бути винесена на захист викликає сильну стурбованість, насамперед рівнем фаховості та відсутністю належної професійної відповідальності та професійної етики у голови та членів спеціалізованої вченої ради Д 26.053.02 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, як і наукових опонентів та рецензентів, та інших фахівців, які вважали за можливе присудження наукового ступеня доктора історичних наук за таку роботу.
 
Діяльність цієї спеціалізованої вченої ради має бути належно оцінена.
 
Пропонуємо скасувати рішення спеціалізованої вченої щодо присудження Петру Андрійовичу Ющенку наукового ступеня доктора історичних наук.
 
 
    
    01.10.2019 р.
 
    
    Лист підписали:
    
    1. Олексій Петрович Толочко, д.і.н., член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Відділу історії України середніх віків Інституту історії України НАНУ
    
    2. Георгій Володимирович Касьянов, д.і.н., професор, завідувач Відділу новітньої історії та політики Інституту історії України НАНУ
    
    3.Коляструк Олександр Петрович, к.і.н., Відділ новітньої історії та політики. Інститут історії України НАНУ
    
    4.Гірік Сергій Іванович, к.і.н., ст. н. сп. відділу соціогуманітарних наук ДНУ «Енциклопедичне видавництво».
    
    5. Комар Олексій Вікторович, к.і.н., ст. н. сп. відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАНУ
    
    6. Хамайко Наталія Віталіївна, п.н. сп., відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви.
    
    7. Романова Олена Олексіївна, к.і.н, ст. н. сп. відділу Близького та Середнього Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ.
 
    8. Синиця Євген Валентинович, к.і.н., доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 
    9. Іванисько Світлана Іванівна, к. і. н., асистент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 
   10. Євсєєва Тетяна Миколаївна, к.і.н., ст. н.сп., відділу історії України 20-х – 30-х років ХХ ст. Інституту історії України НАНУ.
 
    11. Волошин Юрій Володимирович, д.і.н., професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
 
   12. Олексій Руденко, історик, магістрант Університету Глазго, Ягеллонського Університету в Кракові.
 
   13. Гершкович Яків Петрович., д.і.н., пр. н. сп. відділу енеоліту-бронзової доби Інституту археології НАН України.
 
  14. Арістов Вадим Юрійович, к.і.н., ст. н. сп. Відділу історії України середніх віків Інституту історії України НАНУ.
 
   15. Яременко Максим Васильович, д.і.н., доц. Національний університет Києво-Могилянська академія.
 
   16. Журба Олег Іванович, д.і.н., професор Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара.
 
    17. Литвинова Тетяна Федорівна, д.і.н., професор Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара. 
 
    18. Яненко Анна Сергіївна, к.і.н., пров. н.с., Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
 
    19. Малишев Олександр, к. юр. н., ст.н.сп. Інституту держави і права ім. В.М. Корецького.
 
   20. Палієнко Сергій Володимирович, к.і.н., доцент Київського міжнародного університету.
 
     21.Черкаська Дар’я Володимирівна, к.і.н.
 
     22. Бонь Олександр Іванович, к.і.н., доцент, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка.
 
    23. Черкас Борис Володимирович, д.і.н., провідний науковий співробітник інституту історії України НАН України.
 
 
Щодо додавання підписів звертайтеся на електронну адресу: historiansinua@gmail.com або olenaromanova@yahoo.com