2018 03 02 zolotariov 01

Зруйнована будівля УНКВС по Харківській області. Німецька світлина 1942 р.

 

Кількість репресованих співробітників комуністичної держбезпеки у другій половині 30-х рр. ХХ-го сторіччя досі лишається невідомою. На сьогодні не має жодної наукової розвідки, присвяченій цьому питанню. Ще у 1988 р. тодішній голова КДБ СРСР Віктор Міхайловіч Чебриков заявив, що під час великого терору було репресовано 20 тисяч співробітників НКВС1. На думку російських дослідників Нікіти Васільєвіча Пєтрова та Константіна Владіміровіча Скоркіна підставою для цієї заяви стала довідка про те, що у 1933-1939 рр. було заарештовано 22618 співробітників ОДПУ-НКВС СРСР. Слід відзначити, що крім співробітників держбезпеки до цього числа входять міліціонери та прикордонники, співробітники ГУТАБ та пожежної охорони, службовці військ НКВС і т.п. Відомо також, що згідно до офіційної статистики НКВС СРСР за період з 1 вересня 1936 р. до 15 серпня 1938 р. було заарештовано 2273 співробітника ГУДБ, з них за «контрреволюційні злочини» - 18622. Втім і ця цифра викликає певні сумніви, оскільки не відомо чи враховані в ній колишні співробітники держбезпеки, які були переведені на іншу роботу.

 

2018 03 02 zolotariov 02

 

Відкритим лишається і питання про кількість репресованих співробітників НКВС УРСР. Голова КДБ УССР Микола Михайлович Голушко у 1988 р. повідомив, що «всього було знищено 1199 керівних співробітників НКВС УРСР, які в основному винесли тягар боротьби у роки громадянської війни і були відданими бійцями партії»3. Існує і інша офіційна статистика КДБ УРСР стосовно репресій серед співробітників НКВС УРСР, яку навів в своїй роботі Сергій Миколайович Богунов – 1231 чоловік, з яких 237 було репресовано в 1937 р. й 994 - в 1938 р4. На жаль з цих цифр не видно, скільки саме було заарештовано співробітників держбезпеки, до того ж арешти співробітників тривали і протягом 1939 – 1941 рр.

Дослідники комуністичних репресій добре знають, що до різноманітної офіційної статистика ВЧК-ОДПУ-НКВС про кількість заарештованих і засуджених слід відноситися досить обережно, оскільки досить часто в таких документах різноманітні цифри не сходяться між собою. Тому першим кроком у з’ясуванні кількісної оцінки репресованих чекістів стали дослідження певних цільових груп.

Н.В.Петров і К.В.Скоркін поіменно встановили, що у 1936 – 1940 р. було арештовано 240 керівних співробітників НКВС СРСР (наркоми внутрішніх справ СРСР, союзних та автономних республік; начальники УНКВС країв та областей, начальники управлінь і відділів НКВС СРСР)5. Втім, це мінімальні дані, які потребують подальшого уточнення, оскільки в довіднику не вказані біографічні довідки багато чекістів, які у 1937-1938 рр. виконували обов’язки начальників. Зокрема відсутні біографічні відомості про 5-х репресованих заступників наркома внутрішніх справ УРСР (М.С.Бачинського, А.Г.Лєпіна, А.М.Хатаневера, О.О.Яралянца, М.Д.Яхонтова ) та 6-х репресованих т.в.о. начальника українських обласних УНКВС (О.Д.Баличева, Я.К.Баутіна, С.І.Гапонова, І.А.Дарагана, Д.А.Перцова, А.М.Симховича)6. Зрозуміло, що ці 11 співробітників НКВС УРСР не увійшли до списку 240 репресованих.

2018 03 02 zolotariov 03

Вадим Золотарьов

 

Автором цих рядків був проведений соціально-економічний аналіз біографічних даних 90 співробітників НКВС УРСР, яким у 1935 – 1936 рр. були присвоєні спеціальні звання ГУДБ від капітана ДБ і вище. Було встановлено, що репресіям підлягали 64 чоловіки7.

 

Таблиця 1 – Репресовані співробітники НКВС УСРР, які у 1935-1936 рр. отримали спецзвання ГУДБ від капітана ДБ і вище.

Арештовано

Страчено

Померло під час слідства

Засуджено до позбавлення волі

Звільнено з-під арешту

Доля не з’ясована

64

46

2

10

5

12018 03 02 zolotariov 04

 

Також автором нами було проведено соціально-статистичний аналіз біографічних даних 125 чекістів, які у 1936 – 1938 рр. обіймали найвищі керівні посади в НКВС УРСР та встановлено, що репресіям підлягало 88 осіб8.

Таблиця 2 - Репресовані найвищі керівники НКВС УРСР у 1936-1938 рр.

Арештовано

Страчено

Засуджено до позбавлення волі

Звільнено з-під арешту

88

69

13

6

Наступним кроком у з’ясуванні загальної кількості репресованих чекістів стало оприлюднення російським дослідником Андрєєм Ніколаєвічєм Жуковим списку всіх співробітників НКВС СРСР, яким у 1935 – 1939 рр. були присвоєні спеціальні звання головного управління державної безпеки (ГУДБ). За підрахунками А.Н.Жукова, які він люб’язно надав авторові цих рядків, на сьогодні поіменно встановлено поки ще прізвища 4038 репресованих співробітників НКВС, які мали спеціальні звання ГУДБ Слід відзначити, що в наведеній таблиці не враховані репресовані співробітники, які хоч і працювали в органах держбезпеки, але не мали спеціального звання ГУДБ. Насамперед це такі значні чекісти як командарм 1-го рангу М.П.Фриновський; комбриги В.М.Дреков; О.П.Лев, В.А.Ульмер, М.М.Федоров; полковники І.П.Лоцманов і С.Т.Матузенко. Об’єктивні дані про всіх репресованих чекістів (дати життя, місце народження, національність, партійний та чекістський стаж, останню посаду в НКВС СРСР, дати присвоєння спеціальних звань та нагородження урядовими та відомчими нагородами, дату арешту та суду), які враховані в таблиці 3, можна знайти на відповідному СД диску9 або на спеціальному сайті міжнародного товариства «Меморіал»10. Слід відзначити, що, по-перше, в зазначеній роботі А.М.Жукова не має виокремлених матеріалів або статистичних даних про репресованих співробітників ГУДБ НКВС; по-друге, 4038 – це мінімальна, а не остаточна кількість репресованих; мінімальна; по-третє, через величезний обсяг пошукової роботи далеко не по всім персоналіям А.Н.Жукову вдалося зібрати вичерпні об’єктивні дані або уникнути незначних помилок. Втім робота триває.

 

2018 03 02 zolotariov 05

 

У цьому матеріалі ми поіменно називаємо репресованих співробітників державної безпеки Харківщини. Пояснимо критерії формування вихідного масиву. До співробітників держбезпеки автором віднесені особи які, по-перше, служили хоч якійсь час в УНКВС по Харківській області у період з жовтня 1936 р. по грудень 1938 р.; по-друге, мали спеціальні звання ГУДБ НКВС, або служили у відділах УДБ чи відділах управлінь місць ув’язнення (УМУ), обіймали керівні посади в НКВС УРСР. В статті не враховані ті співробітники УНКВС ХО, які у жовтні 1936 р. – жовтні 1937 р. працювали виключно в тих територіальних органах НКВС, які відійшли до Полтавської області.

Автор не претендує на вичерпаність своїх даних і наголошує, що це мінімальна кількість репресованих співробітників держбезпеки Харківщини, і що багато даних потребують подальшого уточнення. Тому ми подаємо стислі відомості про всіх відомих автору харківських чекістів, які заарештовувалися протягом 1936-1941 рр.

За нашими підрахунками було заарештовано, як мінімум, 91 співробітника державної безпеки, з них 17 було розстріляно; 40 чоловік було засуджено; 26 чоловік були заарештовані, але звільнені з-під арешту; долю після арешту не вдалося з’ясувати у 8 чоловік.

Таблиця 3 – Міра покарання репресованих співробітників УНКВС Харківської області

Міра покарання

 Кількість

Розстріл

17

20 років позбавлення волі

1

15 років позбавлення волі

4

10 років позбавлення волі

12

8 років позбавлення волі

3

7 років позбавлення волі

2

6 років позбавлення волі

1

5 років позбавлення волі

5

4 роки позбавлення волі

1

3,5 роки позбавлення волі

1

2,5 роки позбавлення волі

2

1 рік позбавлення волі

1

2,5 роки позбавлення волі

3

Міра покарання не з’ясована

4

Заарештовані, звільнені з-під арешту

26

Доля після арешту не з’ясована

8

Всі стислі довідки подано за єдиною схемою: прізвище, ім’я, по-батькові; роки життя (у випадку страти чекіста подається дата розстрілу); остання посада в УНКВС ХО на момент арешту (у випадку, коли чекіст був заарештований не під час роботи в УНКВС ХО, указується остання посада в НКВС УРСР та дата, до якої він офіційно перебував на посаді, а також посада перед арештом); дата арешту; дата судового вироку (було виявлено багато випадків, коли вищі судові інстанції змінювали вирок; в таких випадках все рівно зазначається дата першого суду).

Окремо слід зупинитися на організаційній структурі НКВС УРСР. З січня 1937 р. до серпня 1938 р. в УДБ НКВС УРСР існувала наступна нумерація відділів: 1-й – охорони керівників партії та уряду; 2-й – оперативний, 3-й – контррозвідувальний, 4-й – секретно-політичний, 5-й – особливий; 6-й – транспортний (розформований у серпні 1937 р.); 8-й – обліково-реєстраційний; 9-й – спеціальний, 11 – й водного транспорту, шосейних доріг і зв’язку (діяв з вересня 1937 р.), 12-й – відділ оперативної техніки. 7-го (іноземного) відділу у штаті УДБ НКВС УРСР не існувало, а функції 10-го (тюремного) відділу в НКВС УРСР виконувало управління місць ув’язнення (УМУ) – на місцях відділи місць ув’язнення (ВМУ). Крім того з серпня 1937 р. на базі розформованих 6-х відділів УДБ НКВС УРСР і 6-х відділів УДБ обласних УНКВС діяли так звані дорожньо-транспортні відділи (ДТВ) ГУДБ НКВС, які розміщувалися в адміністративних центрах відповідних залізниць: Одеський – м. Одеса; Південний – м. Харків; Південно-Донецький – ст. Ясинувата; Південно-Західний – м. Київ; Північно-Донецький – м. Артемівськ; Сталінський – м. Дніпропетровськ11.

Влітку 1938 р. в НКВС УРСР відбулася чергова реорганізація відповідно до наказів НКВС СРСР № 00362 від 9 червня 1938 р. та № 00378 від 19 червня 1938 р12. Судячи з наказів по особовому складу в НКВС УРСР офіційна реорганізація відбулася у першій половині серпня 1938 р. Замість УДБ НКВС УРСР тепер діяло 1 Управління (державної безпеки) НКВС УРСР, до якого входили такі відділи: 1-й - охорона керівників партії та уряду; 2-й – оперативний; 4-й – секретно-політичний; 5-й – іноземний; 6-й – чекістське спостереження за воєнізованими організаціями, міліцією; ТОСАВІАХІМом; пожежною охороною, військкоматами, спортивними товариствами; 7-й – чекістське спостереження за оборонною промисловістю; 8-й відділ – чекістське спостереження за всією промисловістю; 9-й - чекістське спостереження за торгівельними заготівлями та сільським господарством13. Втім на відміну від НКВС СРСР у складі НКВС УРСР не було 2-го Управління (особливих відділів). Особовий склад 5-х (особливих) відділів УДБ обласних УНКВС було передано до особливих відділів НКВС Київського та Харківського військових округів. Стосовно 3-го Управління (транспорту та зв’язку) то в НКВС УРСР зафіксований лише 3-й відділ (цивільний повітряний флот, зв'язок, шосейно-дорожнє будівництво). Крім того в НКВС УРСР діяли самостійні підрозділи – 1-й спецвідділ (оперативний облік, реєстрація і статистика); 2-й спецвідділ (оперативна техніка); 3-й спецвідділ (таємно-шифрувальний). Чергова реорганізація НКВС СРСР відбулася 29 серпня 1938 р., але до УРСР докотилася лише у січні 1939 р. Зокрема було відновлено економічне управління, а секретно-оперативний відділ став називатися 2-м.

В довідках нумерація відділів подається згідно з існуючою на той час, коли особою обіймалася певна посада. Автором вживаються наступні скорочення: АГУ – адміністративно-господарське управління; ВДТВ – відділок дорожньо-транспортного відділу; ВК – відділ кадрів; ГУТАБ – головне управління таборів; ДБ – державна безпека, ДТВ – дорожньо-транспортний відділ; ЕКВ – економічний відділ; заст. – заступник; КВО – Київський військовий округ; КУ – крайове управління; нач. – начальник, ОВ – особливий відділ; оперуп. – оперуповноважений; ОУ – обласне управління; пом. – помічник; СПВ – секретно-політичний відділ; ТВ – транспортний відділ; УМУ – управління місць ув’язнення; УПВО – управління прикордонної та внутрішньої охорони; УРСМ – управління робітничо-селянської міліції.

 

Страчені співробітники

Арров (Тандетницький) Лазар Соломонович (1904 - 13.07.1941). Капітан ДБ. Нач. 3 відділу Харківського ОУ НКВС до 27.07.1937. Співробітник резерву НКВС СРСР.
Говлич Марк Ілліч (Говбіндер Маркус Іл’євич) (1902 – 20.09.1938). Капітан ДБ. Нач. СПВ УНКВС ХО до 03.01.1937. Нач. УНКВС Амурської області до 13.06.1938. Арешт 29.07.1938. Вирок 20.09.1938.
Гришин (Клювгант-Гришин) Григорій Аркадійович (Аронович) (1903 – 02.09.1939). Капітан ДБ. Зам. Нач. УНКВС ХО до 06.1937. Нач. Вінницького ОУ НКВС. Арешт 20.08.1937. Вирок 02.06.1939.
Епельбаум Давид Михайлович (1904 – 1939). Молодший лейтенант ДБ. Пом. нач. 5 відділку 4 відділу Харківського ОУ НКВС. Арешт 28.11.1938. Вирок 29.10.1939.
Ідашкін Григорій Самійлович (1906 – 07.05.1940). Старший лейтенант ДБ. Нач. 4 відділку 4 відділу УДБ Харківського ОУ НКВС до 04.03.1938. Нач. 2 відділу УДБ НКВС Киргизької РСР. Арешт 04.03.1939. Вирок 15.04.1940.
Карлсон Карл Мартинович (1888 – 20.04.1938). Комісар ДБ 2-го рангу.Нач. УНКВС ХО до 16.10.1936. Нач. Томськ-Асінського табору до 11.01.1938. Арешт 22.01.1938. Вирок 20.04.1938.
Леопольд-Ройтман Данило Самійлович (1901 – 19.04.1939). Капітан ДБ. Нач. ДТВ НКВС Південної залізниці. Арешт 01.07.1938. Вирок 19.04.1939.
Марусинов-Бернштейн Олександр Іванович (1895 – 20.06.1940). Старший лейтенант ДБ. До 08.1937 – нач. ВК УНКВС ХО до 08.03.1938. Нач. Гутаро-тугульської експедиції Іркутського ОУ НКВС. Арешт 15.09.1939. Вирок -?.
Новаковський Нісон Шльомович (1894-22.09.1938). Капітан ДБ. До 05.11.1936 – зам. Нач. ОВ УНКВС ХО. Арешт 06.04.1938. Вирок 22.09.1938.
Ольшанський Семен Абрамович (1899 – 09.1937). Старший лейтенант ДБ. Нач. 2 відділу УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт 04.08.1937. Вирок 07.09.1937.
Писарєв (Фукс) Володимир Львович (1900 – 22.09.1938). Капітан ДБ Нач. 5 відділу УДБ УНКВС ХО до 22.10.1937. Т.в.о. нач. 5 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт 22.04.1938. Вирок 22.09.1938.
Примаков Петро Зіновійович (1895 – 01.07.1941). Старший лейтенант ДБ. Пом. нач. 5 відділу УДБ Харківського ОУ НКВС до 04.03.1938. Нач. 3 відділу управління ВТК Хабаровського КУ НКВС Хабаровського краю до 22.10.1939. Арешт 16.03.1941. Вирок 13.05.1941.
Рейхман Лев Йосифович (1901 – 26.01.1940). Майор ДБ. Нач. УНКВС ХО до 06.03.1938. Нач. відділу оборонної промисловості Головного економічного управління НКВС СРСР. Арешт 24.10.1938. Вирок 25.01.1940.
Ремов - Поберьозкін Наум Анатолійович (1902 – 29.11.1939). Лейтенант ДБ. Нач. Відділку 3 відділу УДБ УНКВС ХО до 17.05.1937. Заст. нач. 3 відділу УДБ НКВС Узбецької РСР. Арешт 16.01.1939. Вирок 22.08.1939.
Симхович Абрам (Аврам) Михайлович (1902 – 27.02.1940). Капітан ДБ. Нач. 4 відділу УДБ УНКВС ХО до 20.04.1938. Нач. 3 відділу ГУТАБ НКВС СРСР. Арешт 06.03.1939. Вирок 26.02.1940.
Чернов Леонтій Онисимович (1897 – 02.10.1938). Старший лейтенант ДБ. Нач. 2 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 31.07.1938. Вирок 02.10.1938.
Юкшинський Станіслав Карлович (1894 - 16.02.1938). Молодший лейтенант ДБ. Оперуповн. 5 відділу УДБ УНКВС ХО до 03.1937. Пом. директора Харківського авіаційного інституту по господарській частині. Арешт 1937. Вирок 14.02.1938.
Засуджений до 20 років позбавлення волі
Якушев (Бабкін) Лаврентій Трохимович (1903 – 1986). Капітан ДБ. До 08.08.1937 – нач. 4-го відділу УДБ УНКВС ХО. Нарком НКВС Кримської АРСР. Арешт 18.12.1938. Вирок 20.07.1939.


Засуджені до 15 років позбавлення волі


Кобизєв Григорій Михайлович (1902 – 07.12.1941). Капітан ДБ. Нач. УНКВС ХО. Арешт 13.01.1939. Вирок 15.03.1940.
Найдман Йосиф Самсонович (1896 -?). Капітан ДБ. Заст. нач. 3 відділу УДБ УНКВС ХО до 25.05.1937. Нач. 1 відділку 3 відділу ГУДБ НКВС СРСР. Арешт 25.01.1939. Вирок 28.04.1939.
Перцов Давид Аронович (1909-1948). Старший лейтенант ДБ. Заступник начальника УНКВС ХО до 07.1938. Нач. Чорноморського морського відділу НКВС в Одесі. Арешт 16.11.1938. Вирок 15.08.1939 – 4 роки позбавлення волі. Вирок 05.06.1941 – 15 років позбавлення волі.
Шмушко Георгій Наумович (1888 - ?). Лейтенант ДБ. Пом. нач. ВК УНКВС ХО. Арешт 30.05.1938. Вирок 20.10.1938. Звільнений 14.03.1940.

Засуджені до 10 років позбавлення волі

Друшляк Іван Степанович (1913 - ?). Звання не мав. Пом. Нач. Відділку 4 відділу УДБ УНКВС ХО до 17.03.1938. Пом. нач. 1 відділку 2 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт 07.06.1939. Вирок 11.04.1940.
Камінський Яків Зельманович (1891 - ?). Майор ДБ. Заст. Нач. УНКВС ХО до 17.03.1937 Заст. нач. УРСМ НКВС УРСР. Арешт 09.03.1938. Вирок 23.11.1939.
Кашин Василь Петрович (1905 - ?). Звання не мав. Нач. внутрішньої тюрми УНКВС ХО. Арешт 1938. Вирок 15.02.1939.
Крюков Іван Іванович (1903 -?). Старший лейтенант ДБ. Нач. 8 відділу 1 Управління УНКВС ХО до 23.10.1938. Прокурор Одеської області. Арешт 17.11.1939. Вирок 30.09.1940.
Липко Віктор Романович (1903 - 1943). Молодший лейтенант ДБ. Нач. 3 відділку 2 відділу УДБ УНКВС ХО до 02.04.1939. Арешт 20.09.1939. Вирок 19.06.1940.
Лук’янов Андрій Андрійович (1904 - ?). Старший лейтенант ДБ. Нач. Відділку 4-го відділу УДБ УНКВС ХО до 04.10.1937. Нач. ОВ НКВС Одеської армійської групи. Арешт 02.06.1939. Вирок 01.02.1942.
Мостовий Олександр Степанович (1901-?). Молодший лейтенант ДБ. Слідчий ДТВ ГУДБ НКВС Південної залізниці. Арешт 1940. Вирок 1941.
Руденко Семен Андрійович (1905 - ?). Звання не мав. Наглядач внутрішньої тюрми Харківського ОУ НКВС. Арешт 1938. Вирок 15.02.1939.
Середа Яків Петрович (1903 -?). Молодший лейтенант ДБ. Нач. 1 відділу ОВ НКВС Харківського військового округу. Арешт 22.03.1939. Вирок 30.09.1940.
Таранець Федір Акимович (1909 – 1943). Сержант ДБ. Оперуп. 4 відділу УДБ УНКВС ХО до 1938. Співробітник НКВС Молдавської РСР. Арешт - ?. Вирок 1941.
Торнуєв Дмитро Іванович (1894 - ?). Капітан ДБ. Заст. нач. 3 відділу УДБ УНКВС ХО до 25.02.1938. Старший інструктор по кадрам Головного управління наукових і учбово-технічних фільмів Комітету у справах кінематографії, Москва. Арешт 10.05.1941. Вирок 31.07.1941.
Федоров - Берков Федір Самійлович (1900 - ?). Лейтенант ДБ. Заст. нач. 4 відділу УДБ УНКВС ХО до 06.04.1938. Інспектор ГУТАБ НКВС СРСР. Арешт 17.06.1939. Вирок 08.03.1940.

Засуджені до 8 років позбавлення волі

Кашин Василь Петрович (1905 -?). Звання не мав. Нач. внутрішньої тюрми УНКВС ХО. Арешт 1938. Вирок 15.02.1939.
Санін (Затурянський) Олександр Якович (1903 - ?). Капітан ДБ. Заст. нач. 5 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 04.08.1937. Вирок 09.10.1937.
Южний-Ветліцин Іларіон Григорович (1897 - ?). Старший лейтенант ДБ. Інспектор при начальнику УНКВС ХО. Арешт 23.07.1937. Вирок 09.10.1937.

Засуджені до 7 років позбавлення волі

Фрей Борис Костянтинович (1902 – 1955). Старший лейтенант ДБ. Нач. відділу пожежної охорони УНКВС ХО. Арешт 17.06.1939. Вирок 03.04.1940.
Чижевський Іван Йосипович (1903-?). Лейтенант ДБ. Оперуп. 3 відділу УДБ УНКВС ХО до 04.03.1938. Нач. Джалал-Абатського РВ НКВС Киргизької РСР до 09.05.1939. Арешт 28.06.1939. Вирок 13.11.1939.

Засуджений до 6 років позбавлення волі

Пандорін Олександр Олександрович (1898 - ?). Лейтенант ДБ. Нач. 7 відділку 5 відділу УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт 03.1938. Звільнений 03.1939. Пом. нач. бюро заводу № 183, Харків. Арешт 28.03.1940. Вирок 08.04.1940.

Засуджені до 5 років позбавлення волі

Бабиченко Степан Трохимович (1901 - ?). Чекіст запасу у 10.1937 – 05.1938 прикомандирований до 4 відділу УДБ УНКВС ХО. Технічний керівник 4-го Харківського заводу з виробництва крупи. Арешт 09.08.1939. Вирок 29.10.1939.
Калошин Іван Никифорович (1897 -?). Чекіст запасу у 10.1937 – 05.1938 прикомандирований до 4 відділу УДБ УНКВС ХО. Начальник Харківської контори з техніки безпеки. Арешт 09.08.1939. Вирок 29.10.1939.
Кора Іван Кіндратович (1901 - ?). Молодший лейтенант ДБ. Оперуповн. 6 відділу УДБ УНКВС ХО на ст.. Кременчук. Арешт 29.04.1937. Вирок 09.08.1937.
Рудь Іван Павлович (1907 - ? ). Старший наглядач внутрішньої тюрми УНКВС ХО. Арешт 1938. Вирок 15.02.1939.
Таран Петро Степанович (1905 - ?). Помічник чергового коменданта внутрішньої тюрми УНКВС ХО. Арешт 1938. Вирок 15.02.1939.

Засуджений до 4 років позбавлення волі

Копаєв Олексій Павлович (1907 - ?). Звання не мав. Оперуп. 4 відділу УДБ УНКВС ХО до 12.1938. Нач. Груньського РВ НКВС, Сумської області. Арешт 26.12.1939. Вирок 30.09.1940.

Засуджений до 3,5 років позбавлення волі

Бурлаков Стефан Михайлович (1905 -?). Старший лейтенант ДБ. Оперуп. 4 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 27.03.1938. Вирок 16.01.1939.

Засуджені до 2,5 років позбавлення волі

Саусін Карл Андрійович (1896 - ?). Молодший лейтенант ДБ. Нач. Краснопільского РВ НКВС Харківської області до 17.03.1937. Арешт 1937. Вирок 1937.
Сандлер Борис Ельєвич (1906 -?). Сержант ДБ. Полковий оперуп. 5 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 03.04.1938. Вирок 08.02.1940.

Засуджений до 1 го року позбавлення волі

Логинов Іван Абрамович (1895-?). Лейтенант ДБ. Оперуп. ВДТВ НКВС ст. Лозова Південної залізниці. Арешт 25.05.1938. Вирок 30.01.1939.


Засуджені до 2,5 років позбавлення волі умовно


Пушкарьов Григорій Павлович (1899 -?). Звання не мав. Наглядач внутрішньої тюрми УНКВС ХО. Арешт 1938. Вирок 15.02.1939.
Топунов Петро Прокопійович (1906 - ?). Старшина. Помічник чергового коменданта внутрішньої тюрми Харківського ОУ НКВС. Арешт 1938. Вирок 15.02.1939
Ющенко Дмитро Тимофійович (1893 -?) Старший лейтенант ДБ. Нач. ВДТВ НКВС ст. Лозова Південної залізниці. Арешт 25.05.1938. Вирок 30.01.1939

Міру покарання яких не з’ясовано

Бичков Микола Тихонович (?-?). Лейтенант ДБ. Нач. Оперпункту ст. Білопілля 6 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 1937. Вирок -?
Бондарєв Григорій Іванович (?-?). Молодший лейтенант ДБ. Оперуп. Оперпункту ст. Білопілля 6 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 1937. Вирок ?
Дідковський Олексій Костянтинович (?-?). Молодший лейтенант ДБ. Оперуп. УНКВС ХО. Арешт 06.1937. Вирок ?
Розенберг Роберт Янович (1899 - ?). Старший лейтенант ДБ. Нач. оперпункту ст. Харків 6 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 1937 . Вирок -?

Заарештовувалися, але були звільнені з-під варти

Авдєєв Іван Павлович (1896 - 1945). Старший лейтенант ДБ. Нач. 5 відділку 3 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 16.04.1938. Звільнений 07.1938.
Айзенберг Рафаїл Наумович (10.09.1904 - ?). Лейтенант ДБ. Нач. 2 відділку 3 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт: 29.05.1938. Звільнений 11.01.1940.
Ануфрієв Василь Борисович (1904 - ?). Молодший лейтенант ДБ. Пом. оперуп. Лозовського РВ НКВС Харківська обл. Арешт 11.04.1937. Звільнений 1938.
Бабушкін Зіновій Володимирович (1907 - ?). Молодший лейтенант ДБ. Оперуп. 4 відділу УНКВС ХО. Арешт 28.02.1938. Звільнений 13.09.1939.
Бродська Єлизавета Романівна (1906 - ?). Звання не мала. До 1938 – пом. оперуп. 3 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт – 1938. Звільнення – 1938.
Воронцов Сергій Павлович (Черняк Марк Леонтійович) (1897 - ?). Сержант ДБ. Старший інспектор ВК УНКВС ХО. Арешт 13.04.1938. Звільнений у 1939.
Глєбов Євдоким Данилович (1895 - ?). Старший лейтенант ДБ. Нач. Чугуївського РВ НКВС Харківської області, прикомандирований до 3 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 31.03.1938. Звільнений 08.1939.
Дрешер Григорій Мойсейович (1905 -?). Лейтенант ДБ. Нач. 1 відділку 3 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 21.04.1938. Звільнений 08.02.1939.
Кодін Іван Михайлович (1896 -?). Сержант ДБ. Співробітник ОВ НКВС ХВО. Арешт – 01.06.1938. Звільнений 07.04.1939.
Колкер Бернард Йосифович (?-?). Лейтенант ДБ. Нач. Відділу по боротьбі з розкраданням соціалістичної власності УРСМ УНКВС ХО. Арешт – літо 1938. Звільнений.
Круфельд Йосиф Абрамович (1893 -?). Лейтенант ДБ. Нач. ОВ НКВС змішаної авіабригади, Люботин. Арешт 05.03.1938. Звільнений 05.09.1939.
Кудринський Олексій Іванович (1900 -?). Лейтенант ДБ. Нач. 1 відділку ЕКВ УНКВС ХО. Арешт 16.06.1939. звільнений 30.06.1939 через нервову хворобу.
Курпас Костянтин Степанович (1900 - 1962). Старший лейтенант ДБ. Заст. нач. ДТВ НКВС Південної залізниці до 23.08.1939. Працівник заводу «Комсомолець», Харків. Арешт 08.02.1940. Звільнений 1940.
Лавва Павло Семенович (1899 - ?). Молодший лейтенант ДБ. Оперуп. ст. Основа – Харків ДТВ НКВС Південної залізниці. Арешт 25.03.1938. Звільнений 7.07.1939.
Лерман Марк Львович (1904 - ?). Лейтенант ДБ. Нач. Балаклійського РВ НКВС до 12.10.1937. Нач. 2 відділку 3 відділу УДБ Полтавського ОУ НКВС. Арешт 23.02.1938. Звільнений 1939.
Лисицький Борис Якович (1905 - ?). Лейтенант ДБ. Нач. 3 відділку 4 відділу УДБ УНКВС ХО. Завідувач культурним відділом харківської обласної промислової ради. Арешт 10.07.1938. Звільнений 15.09.1939.
Медведовський Давид Аронович (1895 - ?). Старший лейтенант ДБ. Нач. 10 відділку 3 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 07.1937. Звільнений 04.1938.
Олевич-Олієвич Єфим Вікторович (1903 - ?). Лейтенант ДБ. Нач. 3 відділку 3 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 04.11.1937. Звільнений 12.01.1939.
Онипко Іван Наумович (1907 - ?). Лейтенант ДБ. Нач. 3 відділку ДТВ ГУДБ НКВС Південної залізниці. Заарештований 21.09.1937. Звільнений 08.02.1939.
Петров Мефодій Миколайович (1904 - ?). Лейтенант ДБ. Нач. 9 відділу УНКВС ХО до 31.05.1939. Заст. нач. УНКВС Дрогобицької області. Арешт 1939. Звільнений 1940.
Поліщук Борис Олександрович (1899 -?). Старший лейтенант ДБ. Пом. нач. 3 відділу УДБ УНКВС ХО до 01.06.1937. Нач. 1 відділку 6 відділу 2 Управління НКВС СРСР. Арешт 07.05.1938. Звільнений 23.09.1939.
Пташинський Іван Никифорович (1893 -?). Старший лейтенант ДБ. Нач. ОВ НКВС танкової бригади БТ-7. Арешт 31.03.1938. Звільнений 03.01.1939.
Сегаль (Прейс) Йосиф Михайлович (1896 - 1985). Старший лейтенант ДБ. Нач. Куп’янського РВ НКВС Харківської області. Арешт 07.08.1938. Звільнений 29.01.1939.
Чухрій Костянтин Іванович (1896 - ?). Звання не мав. Оперуп. 3 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 15.09.1937. Звільнений 23.02.1939.
Ширін (Шац) Лазар Наумович (1901 - ?). Старший лейтенант ДБ. Пом. нач. 4 відділу УДБ УНКВС ХО до 18.11.1937. Керуючий відділом “Інтуристу”, Харків. Арешт 18.12.1940. Звільнений 17.09.1941.
Щеголєвський Зіновій Ісайович (1901 - ?). Старший лейтенант ДБ. Нач. 2 відділку 5 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт 09.04.1938. Вирок 19.08.1939.

Доля яких після арешту не з’ясована

Антонов Михайло Антонович (1891 -?). Молодший лейтенант ДБ. Оперуп. 4 відділу УДБ УНКВС ХО. Арешт літо 1937.
Зельмеж Арнольд Генріхович (13.08.1892 - ?). Лейтенант ДБ. Нач. Коломацького РВ НКВС Харківська область. Арешт 02.1938.
Кайзер (Муромцев) Анатолій Пилипович (1897 - ?). Старший лейтенант ДБ. Нач. учбової частини 2-ї Харківської школи НКВС. Арешт 1938.
Кауке Марія Адамівна (1895 - ?). Співробітниця УДБ УНКВС ХО. Арешт: ?
Мельников Віктор Павлович (1910-?). Сержант ДБ. Оперуп. ст. Харків ДТВ НКВС Південної залізниці. Арешт. 1938.
Петров Петро Володимирович (1896 - ?). Звання не мав. Пом. нач. ВМЗ УНКВС ХО. Арешт 1937.
Семенкович Данило Андрійович (?-?). Молодший лейтенант ДБ. Нач. Близнюківського РВ НКВС Харківської області. Арешт 1937.
Яковенко Михайло Назарович (1901 -?). Молодший лейтенант ДБ. Оперуп. 3 відділу УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт 1937.

Вадим Золотарьов - історик, Харків. Автор і співавтор 10 монографій. Коло наукових інтересів: історія органів радянської держбезпеки в 20-х – 30-х рр. ХХ ст.


1. Чебриков В.М. Перестройка в работе чекистов //Правда, 1988, 2 сентября.
2.Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД. 1934-1941: Справочник. М.,Звенья,1999.-С.501
3. Шляхами чекістської долі: Збірник/Упоряд. В.А.Попик; Передм. М.М.Голушко.-К.:Політвидав України, 1988.- С.6.
4. Богунов С. М. Чистки чекістських кадрів в Україні в період «єжовщини»// Україна в добу «великого терору».1936 – 1938. – Київ, Либідь, 2009. - с.39.
5. Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД. 1934-1941: Справочник. М.,Звенья,1999.-С.500.
6. Тумшис М.А., Золотарёв В.А. Евреи в НКВД СССР. 1936-1938. Опыт биографического словаря — 2-е изд., испр. и доп. – М., Университет Дмитрия Пожарского, 2017. – С.13-14.
7. Золотарьов В.А. Начальницький склад НКВС УСРР напередодні «єжовщини»: соціально-статистичний аналіз //Україна в добу «великого терору».1936 – 1938. – Київ, Либідь, 2009. - с.77-79.
8. Золотарьов В. Керівний склад НКВС УРСР під час «великого терору» (1936-1938 рр.): соціально-статистичний аналіз // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2009. - № 2 .-с.111-114.
9. Жуков А.Н. Кадровий состав органов государственной безопасности СССР 1935-1939. – Электронное издание. Международное общество «Мемориал», Москва, 2016.
10.Кадровий состав органов государственной безопасности СССР 1935-1939 // http://nkvd.memo.ru
11.Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД. 1934-1941: Справочник. М.,Звенья,1999.-С.40-41.
12.Окіпнюк В.Т. Органи державної безпеки УРСР (1922-1941 рр.): історико-правове дослідження: монографія. – Херсон,ФОП Грінь Д.С.,2017 -С.274.
13. Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД. 1934-1941: Справочник. М.,Звенья,1999.-С.48.