2018 01 25 KostiantynLevin

 

Нові ідеї доби Просвітництва, які ширилися Європою від другої половини XVII століття, поступово доходили і до українських земель. Однією з важливих складових нового інтелектуального віяння було поширення освіти, постійно зростаючий попит на неї. У Російській імперії, де створення освітніх закладів обов’язково мало бути затверджено царським указом, вже давно відчувався брак світської освіти, не пов’язаної з церквою.

Ідея створення університету на українських землях Російської імперії була актуальна і лобіювалася “знизу” ще з середини ХVIII сттоліття [1]. 1760-го року з ініціативи місцевої еліти з’явився проект університету в Батурині, столиці Кирила Розумовського. Філіп Гайнріх Дільтей 1764-го року розробляв план освітньої реформи, за яким Батурин також ставав університетським містом. Того ж року російський намісник Пьотр Румянцев підтримував наміри створення університетів у Києві та Чернігові. Імперська комісія для складання проекту нового Уложення 1767-1768 рр. розглядала кандидатури Києва та Переяслава на роль університетського міста. Далі, 1781 року Румянцев вже пропонував побудувати університет у новій столиці Гетьманату – Глухові, а його суперник, Григорій Потьомкін, виношував 1784 року плани заснування університету у Катеринославі. Є непевні відомості про монарший указ 1786 року про заснування університету у Чернігові. 1801 року малоросійське дворянство знову клопочеться про створення університету в Чернігові, виявивши бажання пожертвувати на цю справу частину власних коштів. Пізніше на роль кандидатів на роль університетського міста півдня імперії з’явилися Лубни та Новгород-Сіверський, ініціатива тоді також ішла “знизу”.

   Аж ось 1802-го року на арену виходить романтик та авантюрист Василь Назарович Каразін. Живучи в Петербурзі і будучи довіреною особою царя Александра І, він запевняє монарха в тому, що слобожанське дворянство, до якого він належав, мріє про створення університету у Харкові, і поручило передати це прохання цареві, виявивши готовність виділити на будівництво університету велику суму з власних прибутків. Каразін наполягає, що саме Харків є ідеальним містом для університету на півдні, адже послужить цілям подальшої колонізації імперії в цьому напрямку. Завдяки географічному розташуванню та традиційній лояльності престолу, Харків тісніше пов’яже малоросійські губернії з великоросійськими, з метою уніфікації по всій території імперії. Отримавши схвалення ідеї, Каразін миттєво зустрічається з місцевим дворянством у Харкові, подаючи усну згоду царя на власну авантюру як ледь не царський наказ, натякаючи, що за його сумлінне виконання їм буде повернуто давні привілеї, частково втрачені по призначенню в губернії нової царської адміністрації. Ошелешені, під тиском авторитету слова монаршої особи, більшість дворян погоджуються, лише зменшивши суму, яку вони мають зібрати, з мільйона до чотирьохсот тисяч рублів. Все, справу будівництва університету вирішено!

Немає жодних відомостей про те, щоб Харків розглядався раніше в якості кандидата на будівництво університету. Немає жодних відомостей про прагнення місцевої еліти відкрити університет в Харкові, чи іншому місті Слобідської України. На згадані збори за участю Каразіна дворяни їхали з метою обговорення будівництва в місті військового училища, яке давно планувалося, якого вони давно хотіли, і попередньо пожертвували на цю справу сто тисяч рублів.

  Минуло більше ста років, і на Харків чекав новий статус, якого мешканці міста не прагнули – його призначено (знову в Росії) столицею новоствореної Української Соціалістичної Радянської Республіки. Більшовики остерігалися неспокійного, національного, революційного Києва, сподівалися перервати вікову традицію княжого міста, розбудувавши на противагу йому інший, новий центр [2]. На Харків знову поклали місію провадити генеральну ідеологічну лінію імперського центру на українських землях. Водночас, Харківський університет закрито й розформовано. За тринадцять років, 1934-го, після Голодомору й масштабних репресій, столичний статус у Харкова відберуть, а Університет – відновлять. Звісно, вже з абсолютно іншим викладацьким складом, з абсолютно іншим рівнем контролю і цензури. Відтоді починається інша історія (іншого?) навчального закладу, досі ще детально не вивчена і не написана.

  Звісно, часи змінилися не тільки в межах колишньої Російської імперії, але й в усьому світі. Небувала в історії експансія вищої освіти у ХХ столітті, перетворення її на символічний капітал для мільйонів замість елітарності для обраних, безумовно, змусила переосмислити значення та ідею Університету. До Другої світової війни навіть у найрозвиненіших країнах Європи кількість студентів не перевищувала 0,1% від сукупного населення. А вже наприкінці восьмидесятих, цей відсоток зріс в середньому до 2,5%, і то не тільки у найрозвиненіших країнах [3].

Проте, велика кількість старих навчальних закладів і досі приваблюють студентів з усього світу, їх назви наче самі за себе промовляють, адже за ними стоїть видима історія, традиції та авторитет. Вони якщо і не відповідають пишному опису Джона Генрі Ньюмена, то хоча б мають його відголос: “Це місце, де проповідник про­топтує нову стежку, щодня вкарбовуючи правду у піддатли­ву пам'ять, шліфуючи та зміцнюючи її, допоки вона не пе­ретвориться у широкий розум. Це місце, слава якого захоп­лює молодь, яке зворушує почуття людей середнього та зав­дяки спілкуванню завойовує дружбу людей старшого віку. Це оселя мудрости, світоч світу, посланник віри, alma mater молодої ґенерації” [4]. Чи відлунює Харківський університет для городян і для студентів бодай далекими, ледь чутними відгуками цих слів?

Минуло більше двохсот років від заснування, і за цей час у стінах Харківського Університету встигли навчатися нобелівські лауреати й визнані українські генії. Інституція функціонувала (в різних формах) і функціонує. Проходячи крізь сито, поміж десятків тисяч людей знаходяться й багато обдарованих, що ставлять собі штамп випускника саме цього навчального закладу, автоматично примножуючи його славу. Але чи відчувається Харків насправді “університетським” містом? Не містом багатьох університетів і натовпу студентів, а саме університетським? Навряд чи. Наче за два століття нічого не змінилося, наче місто й досі не готове. Навіть більше, воно наче втомилося відповідати нав’язаним штампам, які йому не личать, а натомість, потай, глибоко всередині, хоче чогось нехай і меншого, але виплеканого, свого.

 

2018 01 25 levin21

   

Статус університетського міста, так само як і колишній статус столичного, як і похідне від них місцеве самонавіювання про “місто науки і культури” і про особливу поміж інших міст України модерну космополітичну ідентичність, є невластивими  справжньому, живому Харкову. Це невиправданий аванс, фасадний лоск, “чемодан без ручки”, який не відповідає ані духу, ані стилю його життя. І що менше Харків відповідає цим штампам, то істеричніше й зліше їх захищає, то важче розгледіти його справжню суть. Призначена столиця, призначений університет. Харків, Харків, де твоє обличчя, коли Москва (Петербург) нічим і ніким не призначає тебе за лояльність? Нарешті з’явився шанс зазирнути тобі в очі. Тут стільки всього треба починати наново. І до власного Університету, здається, ще дуже далеко.

 

1. Факти з історії XVIII-XIX ст.: Володимир Кравченко “Університет для України” // Кравченко В. Україна, Імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії. Київ, 2011. С. 87-131.

2. Віра Агеєва “Чому в Харкові не прижилася столиця України”  // http://www.bbc.com/ukrainian/blog-history-42134807

3. Ерік Гобсбаум. Вік Екстремізму. Коротка історія ХХ віку. Київ, 2001. С. 270-275.

4. Ідея Університету: Антологія / Упоряд.: М. Зубрицька, Н. Бабалик, 3. Рибчинська; відп. ред. М. Зубрицька. - Львів: Літопис, 2002. С. 44.

 

Текст та фото авторства Костянтина Левіна