Оголошення

Історичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара Інститут суспільних досліджень Інтернет ресурс www.historians.in.ua        17 квітня 2013 р., початок о 12.30 (м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 72, ауд. 608) Круглий стіл: «Міграції як чинник історичного процесу. Колонізаційні процеси на теренах Степової України»       Колонізаційні рухи є однією із найголовніших рис української історії, багато в чому вони визначили не лише особливий перебіг подій на прикордонні упродовж тривалого часу аж до кінця XVIII ст., але і заклали підвалини багатьох сучасних проблем України від регіонального поділу до мультикультуралізму. Особлива увага має стосуватися цим процесам у контексті історії теренів сходу та півдня України XVII – XVIII ст. Насамперед йдеться про зустрічі різних етносів та соціальних груп,  імперську політику і місцеві практики, соціальні трансформації та економічну ініціативу. Даний круглий стіл покликаний поглибити знання та уявлення про минуле, закласти підстави для розуміння сучасної проблематики.       Учасники:       Маслійчук Володимир (Харків-Київ, к.і.н.): «Український та російський чинники в колонізації Слобожанщини»;        Посунько Ольга (Дніпропетровськ, к.і.н.): «Сербська та українська колонізація: взаємини на запорозькому прикордонні»;       Репан Олег (Дніпропетровськ, к.і.н.): «Старосамарська сотня в контексті заселення Посамар’я»;       Сердюк Ігор (Полтава, к.і.н.): «Міграції та мобільність населення Гетьманщини».             Запрошуємо до участі в дискусіях і обговоренні

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Історичний факультет

Науково-дослідна частина 

      запрошують Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції

      «RUTHENIA DIVIDA:

      цивілізаційні орієнтири та політичні протиріччя козацьких еліт

      другої половини XVII ст.»

      (до 350-ї річниці Чорної ради),

       яка відбудеться 15 травня 2013 р. (м. Київ, вул. Володимирська, 60).     

      Роботу конференції планується проводити за такими напрямами:

Внутрішня політика козацьких еліт

Передбачається обговорення питань, пов’язаних із розумінням козацькою старшиною поняття "державний інтерес", практикою рад у козацькій державі другої половини XVII ст. та Чорною радою 1663 р. як свідченням браку консенсусу козацьких еліт щодо політичних та цивілізаційних виборів.

> Зовнішні впливи та реакції

Планується розгляд впливів Московського царства на перебіг та результати Чорної ради, реакцій еліт Речі Посполитої на її проведення та результати. Передбачається отримати відповіді на питання, чи були Андрусівський договір та Вічний мир результатом діяльності козаків, або ж ефектом їх недбалості? Чи був протекторат Кримського ханства та Османської імперії наслідком Чорної Ради? 

> «Довге тривання» Чорної ради

Очікується обговорення Чорної ради як "місця пам'яті" українського народу,  аналіз оцінки подій другої половини XVII ст. в українській та закордонній історіографії. 

      Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.     

      Заявку(зразок додається) на участь у конференції та тези доповіді (до 1 тис. знаків, без посилань) надсилати до 15 квітня 2013 р. на email: history.knu@gmail.com

      Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок. У разі включення доповіді до програми конференції, оргкомітет зобов’язується вислати не пізніше 22 квітня 2013 р. електронною поштою запрошення на конференцію.

      Матеріали конференції планується опублікувати у «Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія» (фахове видання з історичних наук). Запрошені учасники до 15 травня 2013 р. включно мають надіслати до оргкомітету повні тексти виступів. Приймаються статті обсягом до 10 тис. знаків, які відповідають вимогам до оформлення «Вісників Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія» (режим доступу: http://history.univ.kiev.ua/ru/science/publications/oformlvisnyk-.html). Оргкомітет залишає за собою право на остаточний відбір матеріалів для публікації.

      Всі витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування тощо) – за рахунок учасників.

      Відповідальний секретар організаційного комітету – к.і.н., м.н.с. НДЧ історичного факультету Ірина Геннадіївна Адамська. Телефон для довідок: (097) 900-97-22.Email: history.knu@gmail.com

     

      Заявка на участь

      у міжнародній науковій конференції

      «Ruthenia divida: цивілізаційні орієнтири та політичні протиріччя козацьких еліт другої половини XVII ст.» (до 350-ї річниці Чорної ради)

      15 травня 2013 р.

 

 

Прізвище, ім.’я , по батькові (без скорочень)

 

Науковий ступінь

 

Учене звання, вчений ступінь

 

Місце роботи (повна назва організації)

 

Посада

 

Контактний телефон

 

Email

 

Поштова адреса

 

Тема доповіді

 

Назва напряму

 

Потреба в технічних засобах

 

Потреба в гуртожитку

 

 


УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТІнститут Релігії та СуспільстваУкраїна, м. Львів, 79011,вул. Свєнціцького, 17Tел./факс: (032) 240-99-44Е-mail: irs@ucu.edu.ua Дорогі друзі! Щиро запрошуємо студентів та молодих науковців взяти участь у міжнародному семінарі «Тенденції і прогнози розвитку польсько-українського співробітництва» який відбудеться 14 квітня 2013 р. після ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Болісні травми минулого: історична правда та імперативи сумління». На семінарі ми плануємо обговорити питання історії і сучасності польсько-українських стосунків, ролі України і Польщі на міжнародній арені, шляхи побудови взаємостосунків двох держав. Ми передбачаємо чотирьох доповідачів, по двоє з Польщі і України. Доповіді обмежені тривалістю 20 хв., після чого відбуватиметься обговорення і дискусія. Семінар відбудеться 14 квітня в Українському католицькому університеті за адресою: м. Львів, вул. Свєнціцького, 17. Інститут не забезпечує проживання і харчування учасників семінару, і просить покрити кошти на проїзд. За бажанням надаємо запрошення і підтверждення участі у семінарі. За довідками звертатись в Інститут релігії та суспільства УКУ: http://irs.ucu.edu.ua/news/aktualne/ e-mail: irs@ucu.edu.ua, або за телефоном 032-240-99-40 (внутрішній 117). Сподіваємось на плідну співпрацю Мирослав Маринович,президент Інституту Останній день подання зголошення: 28 березня 2013 року

Український центр вивчення історії Голокосту (УЦВІГ) в співпраці з Музеєм «Яд Вашем» (Єрусалим) та за підтримки Євро-азійського єврейського конгресу та посольства Держави Ізраїль в Україні влітку 2013 р. планує провести освітній семінар-школу з історії Голокосту в Україні та проблем викладання цієї тематики в школах України. Семінар проводиться для вчителів історії та інших суспільних дисциплін середніх навчальних закладів України, також запрошуємо до участі колег-вчителів з Білорусі та Молдови. Під час навчання на семінарі, що проходитиме у форматі лекцій, дискусій, тренінгів, екскурсій та обговорень, будуть розглянуті різноманітні аспекти історії Голокосту на теренах України та Європи, а саме: політика тоталітарних режимів, нацистський геноцид щодо євреїв, рух опору, українсько-єврейські взаємини в міжвоєнний період та під час Голокосту, ідеологія нацистського антисемітизму, міждисциплінарні підходи до історії Голокосту, інші геноциди Другої світової війни та сучасності тощо. Частину дискусій також буде присвячено обговоренню методик викладання історії Голокосту в школі.    

      Семінар відбудеться 30 червня – 5 липня 2013 р. в місті Полтава.

      Термін подачі заявки – до 6 травня 2013 р.

      Відповідь (орієнтовно) – до 15 травня 2013 р.     

      Учасники цього навчально-методичного семінару, які продовжать чи розпочнуть викладання історії Голокосту в своїх освітніх закладах, запропонують свої власні авторські  методики чи методичні розробки з різноманітних аспектів цієї теми тощо, будуть запрошенівзяти участь в навчально-методичному стажуванні в Музеї «Яд Вашем» (Єрусалим) та інших освітніх програмах партнерів УЦВІГу.

      Пропонуємо Вам подати заявку на участь у цьому семінарі. У Вас буде можливість прослухати лекції, взяти участь в дискусіях та робочих групах; також Ви отримаєте навчально-методичні матеріали з теми історії Голокосту. Заявка на участь подається на адресу Центру(форму можна завантажити за посиланням нижче). Обов’язково треба вказати ім’я, прізвище, місце роботи, координати, а також причини Вашої зацікавленості чи мотивації щодо теми семінару. Також просимо Вас в стислому вигляді викласти Ваше бачення викладання теми Голокосту в сучасній Україні, Ваш досвід (якщо він є) викладання цієї теми. Загальний обсягзаявки має складати мінімум дві і максимум три сторінки формату А4, Times New Roman 14, інтервал 1.5.Чекаємо на Ваші заявки, після чого повідомимо Вам всю необхідну інформацію.

      Організатори відшкодовують харчування та проживання учасників протягом усього часу семінару, витрати на екскурсії та безкоштовно надають навчально-методичні матеріали.

      Проїзд до та від місця проведення семінару – за рахунок учасників.

      Заявки на участь в семінарі можна надсилати звичайною поштою, факсом або електронною поштою.

      Адреса: 01011, Київ, вул. Кутузова, 8, кім. 109,

      Український центр вивчення історії Голокосту

      Телефон / факс: (044) 285-90-30

      Електронна адреса: uhcenter@holocaust.kiev.ua">uhcenter@holocaust.kiev.ua

Fifth International Social Science Summer School in Ukraine

Challenging the Social Order: Revolution, Reform and Transformation Under and After Socialism

Mykolaiv, 2-9 July 2013

Fifth International Social Science Summer School in Ukraine

Co-Sponsored by The Embassy of France in Ukraine  - The Chair of Ukrainian Studies at the University of Ottawa (Canada)  -The Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales [EHESS] (France) - The Petro Mohyla Black Sea State University in Mykolaiv (Ukraine) - The Doctoral School of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine) - The University of Paris Ouest Nanterre-La Défense (France) - The Franco-Belarusian Center for European Studies (Belarus)

Call for Applications

Application Deadline: 30 April 2013

Program description

“There is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain in its success, than to take the lead in the introduction of a new order of things.” Niccolo Machiavelli, The Prince, ch. 6.

The countries of the former Socialist Bloc have repeatedly experienced throughout the last century the difficult, perilous and uncertain task Machiavelli warns us against. Building, managing and deconstructing socialist states and societies appears to be a circular process of radical social and economic transformation. Thus, collectivization, arguably one of the most ambitious attempts implemented by a state to alter the socio-economic order, can be been as a starting point for major crises such as famines, population displacement and deportation, and the disruption of the countryside. Perestroika, enacted as a response to the decline of the Soviet economy, served as a catalyst for painful transition processes in Central and Eastern Europe, the introduction of neoliberal reforms and steep rise of social inequalities. Similarly, Soviet informal practices have been interpreted both as a reaction to the deep economic crisis of the late 1980s and as constituting a major cause of yet another crisis, the failure of the rule of state and economic transition.

These challenges to the social order have had seminal political consequences, such as Soviet industrialization and the rise of Stalinism, the post-war establishment of Communist rule in Central Europe, the Cuban missile crisis in 1962, the introduction of political pluralism under perestroika, the August 1991 putsch and the collapse of the Soviet Union, shock therapy, the 1998 financial crises in Russia, the colored revolutions and the return of authoritarianism.

The Summer School seeks to examine these moments of disruption of the existing social order when state and society are challenged in their institutions, rules, values and principles. Topics under consideration include:

• the causes and dynamics of revolution, reform and transformation

• mobilization, protest and rebellion

 • the management of social or political crisis

• the production of new norms (informal, legal, economic, political)

• the impact of dominant economic models

• the management of the past: transitional justice, lustration, the politics of memory

• how individuals and groups adapt to a new social order: career paths, survival strategies

 

 The Fifth International Social Science Summer School in Ukraine welcomes proposals from the disciplines of history, sociology, anthropology, political science, economics, and adjacent fields. While the primary focus will be on the socialist and post-socialist era (in the former Soviet Union, Central, Eastern and Southern Europe), pre-Soviet history may also be examined.

The Summer School is designed to be interdisciplinary and international and follows the format of a Workshop. Each participant will have the opportunity to present a paper and receive comments from a group of international scholars, as well as from the other participants, who are expected to be active in these discussions. The School’s program consists of lectures, panel presentations and discussions, as well field trips within the region.

Location

The International Social Science Summer School in Ukraine takes places in a different city of Ukraine every year. Previous schools have been held in Uman (2009), Dnipropetrovsk (2010), Ostroh (2011) and Zhytomyr (2012). The 2013 Summer School will be hosted by the Petro Mohyla Black Sea State University in Mykolaiv, Southern Ukraine.

The history of Mykolaiv, located on the Black Sea Cost, about 110 kilometers east-northeast of Odessa, is closely linked to its Port. The Port of Nikolaev is an important river port and one of Ukraine’s largest and busiest ship-building centers. After the Russian Empire annexed the Black Sea coast in 1788, the Port of Mykolaiv was founded as a shipyard near the site of the ancient Greek Olbia. Originally built for repair of Russian Navy ships during the Russo-Turkish War, the Port of Mykolaiv was opened as a commercial harbor in 1862, and the first foreign ships were welcomed into the port. This also led to the establishment of several foreign consulates in Mykolaiv. In the early 19th century, as with most urban areas in Ukraine, Mykolaiv developed into one of the largest Jewish centers in the Russian Empire and was the birthplace of the the seventh leader in the Chabad-Lubavitch dynasty.

 In the Soviet era, Mykolaiv was a major shipbuilding center, closely linked to the military industry. The shipbuilding industry provided about 60% of Mykolaiv citizens with work. Because of this military orientation, the Port of Mykolaiv was closed to foreign visitors through the late 1980s. Most of the tragic events of the past century echoed in Mykolaiv’s history, such as the Civil War, the famine, the purges, German occupation and the Holocaust.

After the collapse of the Soviet Union, the industrial city of Mykolaiv faced a huge economic crisis. Most of the state-owned military-oriented industries faced restructuring and/or privatization, with unequal suc3 Fifth International Social Science Summer School in Ukraine cess. New branches of economy appeared. The image of the city is also evolving, sometimes in unexpected ways: the past city of shipbuilders became “the city of brides” with the development of foreign-oriented marriage agencies. In November 2012, the city was also in the center of the political news : the election vote count led to bloody clashes in Mykolaiv Oblast’s Pervomaisk, where pro-government and opposition candidates were both claiming victory in district 132.

A city of glory and a city in crisis, Mykolaiv is a perfect place for a Summer School focused on the challenges of a new social order.

Excursions and meeting organized by the Summer School team will focus on these different dimensions of the regional history.

Duration

One week, Tuesday 2 July – Tuesday 9 July 2013.

Eligibility

The Summer School is open to PhD students (or students enrolled in a kandidat nauk program) and young researchers (up to six years removed from their PhD or kandidat nauk degree). Proposals strong on theory and empirical research are particularly welcomed. The working language of the Summer School is English. Prospective participants must be fluent in English. Selected candidates will be notified before the end of May.

Program Costs

There is no program fee. Local transportation from/ to Kyiv, accommodation, meals, classes, lectures, seminars and excursions are provided by the organizers and free of charge. The participants or their universities will only have to pay the travel expenses from their current place of residence country to Kyiv.

How to apply?

To be considered for the Summer School, candidates must complete an application form (that includes a 500 word project proposal) and add a CV. They are also encouraged to send an additional written sample, such as a conference paper, a dissertation chapter, or a publication, although this is optional.

The application must be sent by e-mail to ukrainesummerschool@gmail.com, by 30 April 2013.

 The application form can be requested at ukrainesummerschool@gmail.com or downloaded on the following address: 

http://www.ukrainianstudies.uottawa.ca/summer_school_2013.html

 The ASPASIA Editors invite submissions on the theme of gender and empire in Eastern Europe for ASPASIA vol. 9, with Susan Zimmermann (CEU) as guest-editor.

Gendered imperialism within Eastern Europe has received little 
attention from scholars. We hope this theme section will address this omission and inspire exciting new perspectives on gender and empire in Eastern Europe. We see several particular lacunae in the existing literature. First, while scholars have investigated the entanglement of nation, nationalism, nation-building and gender in Eastern Europe, there is hardly any research on how actors identifying with dominant communities have silently or visibly related to gender, in view of their own and other communities. Second, integrative research into gendered imperialism has been rare in relation to both competing and parallel imperialisms within the region, as well as regarding the consequences of the secondary global status of Eastern European Empires for rethinking empire from Eastern Europe. Third, while there has been an interest in counter-hegemonic intellectual (populist, socialist, “third-worldist” …) traditions in East European history, this research has not focused on the gendered dimensions of these intellectual traditions nor on the politics positively related to these intellectual traditions. The history of state-socialist thinking and politics of course forms one important exception, although also in this case the “anti-imperial” dimension of the related gender project has been rather neglected. Fourth, post-empire has more often than not been investigated in terms of national histories or unspecified “entangled” national histories, with ongoing imperial relationships exiled into “context” or altogether absent. Hence, another research lacuna is the gender of post-empire political settings in both national and imperial, and more recently unequally globalized configurations.

        Thinking gender into these and other dimensions of the history and legacies, the continuities and transformations of, as well as challenges to empire, will be an important contribution to the ongoing endeavor to re-think the gendered history of Eastern Europe into more critical perspectives on global history. Particular foci for contributions to ASPASIA 9 could include:

-The in/visible politics of domination (for example, the silences in the politics of women’s movements identifying with dominant nations; imperial constructions of the gender order; gendered occidentalism; gendered imperial international law; ongoing inequality in East/West relations, etc.).

- Entangled constructions of gender in the relationship between several communities of different status (for example. legal pluralism; mutual gendered constructions and ascriptions; the difference the state makes).


- Periphery as center—decolonial/izing approaches (for example, the gendered dimensions of anti-capitalist and “populist” thought from Eastern Europe; gender beyond the nation in nationalist settings; gender in peripherialized economies; gender without the state, and soon).

- Comparative and entangled imperialism (for example,Habsburg-Ottoman-Russian comparisons; Eastern European vs./in relation to Western empires; the Soviet “empire” in the global order; borderlands; comparative engendering of area studies, etc).

- Imperial orders of post-empire (for example, post/imperial politics of knowledge production; gender order and unequal development, and soon). 

In addition to contributions on the theme of gender and empire in Eastern Europe, the ASPASIA editors welcome submissions on all topics related to women’s and gender history in Central, Eastern, and Southeastern Europe on an on-going basis. Submissions of up to 8,000 words (including notes) can be sent to Francisca de Haan (Aspasia Editor-in-Chief) at dehaanf@ceu.hu or to Melissa Feinberg at mfeinberg@history.rutgers.edu For more information, please write to one of the editors or visit http://journals.berghahnbooks.com/asp/, where you can also download the ASPASIA Guidelines for Authors.