Історичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара Інститут суспільних досліджень Інтернет ресурс www.historians.in.ua        17 квітня 2013 р., початок о 12.30 (м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 72, ауд. 608) Круглий стіл: «Міграції як чинник історичного процесу. Колонізаційні процеси на теренах Степової України»       Колонізаційні рухи є однією із найголовніших рис української історії, багато в чому вони визначили не лише особливий перебіг подій на прикордонні упродовж тривалого часу аж до кінця XVIII ст., але і заклали підвалини багатьох сучасних проблем України від регіонального поділу до мультикультуралізму. Особлива увага має стосуватися цим процесам у контексті історії теренів сходу та півдня України XVII – XVIII ст. Насамперед йдеться про зустрічі різних етносів та соціальних груп,  імперську політику і місцеві практики, соціальні трансформації та економічну ініціативу. Даний круглий стіл покликаний поглибити знання та уявлення про минуле, закласти підстави для розуміння сучасної проблематики.       Учасники:       Маслійчук Володимир (Харків-Київ, к.і.н.): «Український та російський чинники в колонізації Слобожанщини»;        Посунько Ольга (Дніпропетровськ, к.і.н.): «Сербська та українська колонізація: взаємини на запорозькому прикордонні»;       Репан Олег (Дніпропетровськ, к.і.н.): «Старосамарська сотня в контексті заселення Посамар’я»;       Сердюк Ігор (Полтава, к.і.н.): «Міграції та мобільність населення Гетьманщини».             Запрошуємо до участі в дискусіях і обговоренні