Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Історичний факультет

Науково-дослідна частина 

      запрошують Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції

      «RUTHENIA DIVIDA:

      цивілізаційні орієнтири та політичні протиріччя козацьких еліт

      другої половини XVII ст.»

      (до 350-ї річниці Чорної ради),

       яка відбудеться 15 травня 2013 р. (м. Київ, вул. Володимирська, 60).     

      Роботу конференції планується проводити за такими напрямами:

Внутрішня політика козацьких еліт

Передбачається обговорення питань, пов’язаних із розумінням козацькою старшиною поняття "державний інтерес", практикою рад у козацькій державі другої половини XVII ст. та Чорною радою 1663 р. як свідченням браку консенсусу козацьких еліт щодо політичних та цивілізаційних виборів.

> Зовнішні впливи та реакції

Планується розгляд впливів Московського царства на перебіг та результати Чорної ради, реакцій еліт Речі Посполитої на її проведення та результати. Передбачається отримати відповіді на питання, чи були Андрусівський договір та Вічний мир результатом діяльності козаків, або ж ефектом їх недбалості? Чи був протекторат Кримського ханства та Османської імперії наслідком Чорної Ради? 

> «Довге тривання» Чорної ради

Очікується обговорення Чорної ради як "місця пам'яті" українського народу,  аналіз оцінки подій другої половини XVII ст. в українській та закордонній історіографії. 

      Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.     

      Заявку(зразок додається) на участь у конференції та тези доповіді (до 1 тис. знаків, без посилань) надсилати до 15 квітня 2013 р. на email: history.knu@gmail.com

      Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок. У разі включення доповіді до програми конференції, оргкомітет зобов’язується вислати не пізніше 22 квітня 2013 р. електронною поштою запрошення на конференцію.

      Матеріали конференції планується опублікувати у «Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія» (фахове видання з історичних наук). Запрошені учасники до 15 травня 2013 р. включно мають надіслати до оргкомітету повні тексти виступів. Приймаються статті обсягом до 10 тис. знаків, які відповідають вимогам до оформлення «Вісників Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія» (режим доступу: http://history.univ.kiev.ua/ru/science/publications/oformlvisnyk-.html). Оргкомітет залишає за собою право на остаточний відбір матеріалів для публікації.

      Всі витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування тощо) – за рахунок учасників.

      Відповідальний секретар організаційного комітету – к.і.н., м.н.с. НДЧ історичного факультету Ірина Геннадіївна Адамська. Телефон для довідок: (097) 900-97-22.Email: history.knu@gmail.com

     

      Заявка на участь

      у міжнародній науковій конференції

      «Ruthenia divida: цивілізаційні орієнтири та політичні протиріччя козацьких еліт другої половини XVII ст.» (до 350-ї річниці Чорної ради)

      15 травня 2013 р.

 

 

Прізвище, ім.’я , по батькові (без скорочень)

 

Науковий ступінь

 

Учене звання, вчений ступінь

 

Місце роботи (повна назва організації)

 

Посада

 

Контактний телефон

 

Email

 

Поштова адреса

 

Тема доповіді

 

Назва напряму

 

Потреба в технічних засобах

 

Потреба в гуртожитку